Fritak fra “smartmåler” i borettslag, sameier og tette naboskap

Tilføyelse 3.11. 2017: NB! Nye direktiver fra NVE gjør det ekstra vanskelig for borettslag, sameier og tette naboskap å søke fritak. Men der fins en enkel, teknisk løsning som dere bør vurdere: Få kabel mellom smartmålerne, så er problemet borte*

En ny og forbedret mal for søknad om fritak enkeltvis finner du på Smartmåler-melding fra NVE: – Bli først syk, og søk fritak etterpå! Malen finner du inne i bloggposten.

EF

—————————————————————————————————————————————-

Å søke fritak fra “smartmåler” er desto viktigere, nå som vi vet at målerne sender hele tida, 24 timer i døgnet

Fritaksprosessen er lett og rask for en enkelt person eller husholdning. Da følger du for eksempel oppskriften i Fritak fra “smartmåler” på 1,2,3. Fritaksreglene er laget for å håndtere slike enkeltsøknader.

Men fra boligblokker, borettslag, sameier og andre steder der boligene står tett, rapporteres det – som man kunne vente – at folk blir syke av naboens nye “smartmåler”. Når sikringsskapet til naboen står i trapperommet utenfor leiligheten din eller f.eks. i felles kjellerrom, er det ikke nok å få fritak bare for egen del. Samtidig har borettslagets eller sameiets styre ingen juridisk rett til – uten fullmakt fra den enkelte – å tre inn i den enkeltes sted og handle på deres vegne til alles felles beste, for det er den enkelte som må søke fritak. Å få redusert strålingen – for noen få eller alle – er derfor mer krevende.

Her får du noen oppskrifter: Les mer “Fritak fra “smartmåler” i borettslag, sameier og tette naboskap”

Fritak fra “smartmåler” på 1,2,3

Tilføyelse 3.11. 2017: NB! Nye direktiver fra NVE gjør det ekstra vanskelig for borettslag, sameier og tette naboskap å søke fritak. Men der fins en enkel, teknisk løsning som dere bør vurdere: Få kabel mellom smartmålerne, så er problemet borte*

En ny og forbedret mal for søknad om fritak enkeltvis finner du på Smartmåler-melding fra NVE: – Bli først syk, og søk fritak etterpå! Malen finner du inne i bloggposten.

EF

———————————————————————————————————————————-

“Smartmålere” monteres nå over hele landet, tusenvis hver dag. Svært mange søker informasjon om hvordan de kan søke fritak. Det er netteieren – “e-verket” – som er pålagt å skifte ut de gamle målerne, og det er netteieren man søker til. Du får fritak fra utskifting hvis den nye måleren er til vesentlig ulempe for deg. Mest praktisk betyr det en uttalelse fra lege el.l. om at du gir uttrykk for frykt eller bekymring knyttet til å få en “smartmåler” i huset. 

Her får du den enklest mulige framgangsmåten: Les mer “Fritak fra “smartmåler” på 1,2,3″