Om

Her legger jeg ut artikler om det jeg er opptatt av og syns er viktig for flere enn meg. Ønsker du å re-publisere dem på eget nettsted, er det bare å forsyne seg – så lenge tekstene ikke legges bak betalingsmur.

Husk at jeg lærer etterhvert som jeg setter meg inn i stoffet, og skriver etterhvert som jeg lærer. De nyeste bloggpostene vil derfor bygge på mest og best kunnskap og være de mest aktuelle. Jeg ajourfører ikke gamle bloggposter.

Hva jeg er opptatt av og har skrevet om, har skiftet over årene.  Jeg legger etterhvert også ut noe gammelt stoff som fortsatt kan ha interesse for spesielt interesserte. Det vil havne på egne arkivsider, som f.eks. “PRT archive”.

Fellesnevneren i skriveriene er vel at det gjelder tema som jeg mener er politisk viktige, men som få er opptatt av eller har gått i dybden på. Det å være nær de kommende “viktige tannhjul i samfunnsmaskineriet” tiltrekker meg. Som yrkesaktiv har jeg forsøkt å jobbe slike steder, inntil jeg syntes de mistet nyhetens interesse. Det har mest vært steder der man skriver for intern bruk, ikke for publisering. Som pensjonist har jeg “kunstnerlønn” for å lese og skrive og være aktiv nettopp på de felt jeg vil, og dele det jeg skriver slik jeg vil – uten den sensuren som automatisk følger med store organisasjoner.

De store skifter – paradigmeskifter – syns jeg er spesielt interessante, så de dukker stadig opp i det jeg har skrevet, hva enten skriveriet ligger her eller andre steder. Det følgende er områder jeg særlig har jobbet med, og det gjenspeiles i det jeg har skrevet om opp gjennom årene:

 • Framveksten av etnisitets- og utkantsbevegelser i Europa på 1960-tallet.
 • IT-bransjens maktovertakelse i telekom-sektoren på 70-tallet.
 • Skiftet fra telefoni til Internett på 80- og 90-tallet.
 • Framveksten av samfunnsansvarstenkningen – på 90-tallet – som svar på markedsliberalismen og Washington Consensus på 80-tallet, og på profesjonaliseringen av den fokuserte (les tunnelsynte) ledelse. En periode som fortsatt varer.
 • Framveksten av en ny økonomisk dynamikk tilpasset IKT-plattformer og de sosiale nettverkene, med ganske andre særegenheter enn dem vi har formet den økonomiske politikk etter. Dette skjedde på 90-tallet, og da ble teoriforståelsen av dette utviklet. Nå beskrives det daglig og vi møter det i avisbransjen, flybransjen og nær sagt alle andre bransjer der IKT blir kjerneteknologi.
 • Skiftet i retning av “individualisert kollektivtransport” som kom i gang på 1960-tallet, med forventninger om rimeligere og mer miljøvennlige transportløsninger i byene. Det skiftet pågår fortsatt. Dokumentene fra det morsomme og spenstige “PRT-prosjektet” som mislyktes på Fornebu, men nå kjører i Sør-Korea og driver videreutvikling i Uppsala, finner du her: Rapportene fra PRT-prosjektet / The PRT project reports.
 • Miljø- og klimaproblematikken kom på dagsorden da jeg var i tenårene. Den ble i hovedtrekk ganske klart analysert for svært lenge siden, og likevel jakter vi fortsatt på de høyteknologiske svarene på disse utfordringene, ikke minst de IKT-baserte. De har jeg også vært begeistret for, men jeg tror stadig mindre av svaret er å finne der.
 • Oppgjøret med det håpløst uvitenskapelige dogmet at elektromagnetisk stråling ikke kan skade biosystemer ved svakere effekt enn dagens grenseverdier – et skifte som pågår nå. Dette skiftet er stort, vanskelig, og har store miljø-, helse-, sosiale og næringsmessige konsekvenser i vårt mikrobølgebaserte samfunn. Og det skjer nettopp nå, samtidig som vi raskt øker eksponeringen og dermed risikoen. Det er dette jeg skriver om for tida, og som jeg opprettet denne bloggen for.

Min formelle bakgrunn og arbeidserfaring er som følger, med det nyeste først:

 • NTNU/Institutt for telematikk, univ.lektor II 2003 til 2014, noen veldig artige år med undervisning om store strategiske og samfunnsmessige sider ved IKT: nettverksøkonomi, miljøaspekter, globalisering, forretningsmodeller ved nettsamfunn, m.m.
 • Telenor ASA, der jeg var forsker innen fjernarbeid og fjernundervisning, så seniorrådgiver, 1993 til 2011, først ved Televerkets forskningsinstitutt (seinere Telenor Research etc.) og seinere i Utredningsavdelingen og konsernstabens strategienhet. Innen strategiarbeidet dreide deg seg mye om bransjeforståelse, scenarier, forretningsmodeller, og de store skiftene i bransjen – samt litt miljøproblematikk. De siste årene handlet mest om organisasjoners samfunnsansvar (utvikling av ISO 26000), og miljøproblematikk.
 • Utdanningsdepartementet, der jeg jobbet på konsulentbasis innen “data i skolen” 1989 til 1993 i Datasekretariatet. Der drev vi med utprøving av hvordan IT kunne tas i bruk i undervisningen, blant annet gjennom masseundervisning av lærere, utvikling av programvare og pedagogiske løsninger. Jeg drev prosjektopprydding, utvikling av noe programvare og av informasjonsmateriell, distribusjonsløsninger for programvaren som ble utviklet, m.m.
 • Logos AS, er selskap i Vestdatagruppen. Der var jeg avdelingsleder 1986 til 1989 og bygde opp Oslo-avdelingen, som leverte datautstyr (Scandis), programvare og opplæring til skoleverket.
 • Datema AS, et dataselskap som blant annet leverte utviklingsprogramvare til skoleverket, der var jeg avdelingsleder, disponent m.m. 1985 til 1986
 • Teledirektoratet, der jeg var overinspektør 1983 til 1985 i ARO, dvs Organisasjonskontoret i Rasjonaliseringsseksjonen i Administrasjonsavdelingen. Drev særlig med innføring av de første PC’er, programvare, epost (X.400) og bransjens utviklingstrekk.
 • Arbeidsforskningsinstituttene, der jeg var forsker 1980 til 1983, og samtidig fikk gjort ferdig hovedoppgaven min i statsvitenskap om språk som sikkerhetsproblem og styringsverktøy på oljeplattformer i Nordsjøen (Universitetsforlaget 1983).
 • NRK, der jeg var frilanser fra 1969 til 1993 og laget noen-og-åtti radioprogrammer og tre TV-dokumentarer om folkemusikk og visesang, etniske minoriteter og utkantsproblematikk i Søreuropa.
 • NTNU, MTS (Master in Telecom Strategy and Technology Management) 2001
 • Universitetet i Oslo: cand.polit i 1983, med statsvitenskap, sosialantropologi og sosiologi
 • Oslo katedralskole, artium 1969 på latinlinja med gresk
 • Deutsche Schule Bukarest, 1966-67 (tyskspråklig del-artium på humanistisk linje)
 • Grefsen Gymnas, 1963 til 1966, latinlinja
 • Fridalen skole, Bergen, 1956 til 1963

Og ikke minst har jeg reist, snekret og bygd, aksjonert en del, og i grunnen hatt det ganske moro.

Einar Flydal

PS. Ingen betaler meg for skriveriene eller arbeidet med denne bloggen, og det gir heller ingen inntekter. De små kostnadene dekker jeg privat fra min pensjon. Jeg har et personlig firma (Quantum Satis/Einar Flydal). Det har per 2016 ikke hatt inntekter eller utgifter på mange år. For foredrag tar jeg derimot betalt. Jeg har ingen verv eller bindinger til noen aktører på området, med mindre jeg gjør oppmerksom på det i omtalen.