Stemmer det at 5G forbys over hele Russland? Neppe.

1Den russiske federasjon (2019), kilde: https://ontheworldmap.com/russia/map-of-russia.jpg

På nettet sprer det seg nå en nyhet om at 5G forbys over hele den russiske føderasjonen. Er det mulig? Er det sant at 5G forbys i Russland? Eller er historien kanskje bare bløff og farlig sensasjonsmakeri?

Deler av den kan være sann, men deler er det opplagt ikke. Kan hende er historien til og med del av et spill for å ufarliggjøre 5G ved å servere så åpenbare løgner at de som tror på at strålingen fra 5G-master kan stemples som tullinger og «konspirasjonsteoretikere». Les mer “Stemmer det at 5G forbys over hele Russland? Neppe.”