En gledelig julegave? Ny forskrift med viktige endringer

screenshot-23_12_2016-13_16Etter en høringsrunde i sommer med til dels sterk kritikk for pinlig svakt faglig grunnlag i håndteringen av elektromagnetiske felt (EMF), er høstens revisjon av strålevernforskriften alt ferdig. Den ble vedtatt av regjeringen den 16. desember. Det vil si i all hast før juleferien. Da er det alltid travelt, og kvaliteten på beslutningen kan bli deretter. Enhver i sentralforvaltningen vet at det er et gunstig tidspunkt for å få kjappe vedtak, hva enten temaet er ulv, olje eller stråling.

Revisjonen innebærer ikke noe stort linjebrudd, men inneholder enkelte vesentlige og noen negative og positive presiseringer og endringer for det som ofte misvisende kalles “ikke-ioniserende stråling”. I sum viser endringene at framover er det striden om kunnskapsgrunnlaget som blir stadig viktigere: Strålevernet holder seg med foreldet kunnskap som styrer forskriften og hindrer ethvert konstruktivt tiltak for å avbøte skadene fra ikke-termiske elektromagnetiske felt – både for mennesker og annet liv. Les mer “En gledelig julegave? Ny forskrift med viktige endringer”

Hverdagsstrålingen: utkastet til ny strålevernforskrift fikk sterk kritikk

drikkevann-1913

Kunnskap endrer seg. Kursjusteringer tar ofte for lang tid. (Annonse fra 1913)

Statens strålevern har mottatt uvanlig mange kritiske høringsuttalelser til utkastet for ny revidert strålevernforskrift. Kritikken gjelder særlig fjerningen av forsiktighetsprinsippet ALARA (“As Low As Reasonably Achievable”). Dette er et prinsipp som betyr at strålingen ikke skal være større enn det som trengs for å bevare nytten av den, altså et ganske svakt forsiktighetsprinsipp.

“Frislippet” som var foreslått, gjalt hverdagsstrålingen, altså den såkalt “ikke-ioniserende” strålingen vi møter i mikrobølger fra mobiler, WiFi og trådløse løsninger, og i form av svake eller sterkere elektromagnetiske felt rundt alt elektrisk utstyr.

Kritikken viser at Strålevernet trenger en kursjustering.

Les mer “Hverdagsstrålingen: utkastet til ny strålevernforskrift fikk sterk kritikk”