The Unabomber, Snowden, “smarte målere” og russisk hacking

The Washington Post har nettopp publisert en artikkel som viser at russiske hackere har vært inne i USAs elektrisitetsnett. [Se korreksjon sist i bloggposten. EF] Det var ikke annet å vente – for, som min alltid framsynte kollega i Telenor og ved NTNU, fysiker og professor Jan Audestad stadig pekte på i sine studiekompendier om informasjonssikkerhet og telekomteknologi – er Internett designet for ikke å være sikkert, men åpent, og stadig flere datasystemer knyttes på en eller annen måte sammen med dette nettet. Dermed blir også disse systemene, som skulle være sikre – som for eksempel telenett, el-nett, flyselskapers og bankers støttesystemer, også usikre ved design. Og det får vi bekreftet gang på gang – ikke minst gjennom Edward Snowdens store avsløringer av NSA, som viser at etterretningen kan “drille seg ned” til hver minste telefonsamtale, hver bankkonto, hvert passord, og hver SMS. Og snart også hver målerstand og hva du ser på på TV. Les mer “The Unabomber, Snowden, “smarte målere” og russisk hacking”