Lysstoffrør og selvmord: En sak for Harry Hole?

Kan selvmord være mord? Hvor tett må forbindelsen være mellom gjerningsmann og offer? Er det kriminelt å medvirke til selvmord? Her serverer jeg en uløst krimgåte fra forskningens verden: En forskningsrapport bidro gjennom fortegning av fakta, metode og funn til ytterligere fortvilelse i en utsatt pasientgruppe og til manglende offentlige tiltak. Fortvilelse og depresjon førte til at enkelte tok sitt liv. Les mer «Lysstoffrør og selvmord: En sak for Harry Hole?»

Museumsvokternes ekspertutredninger – jakt på sorte svaner uten klær på

Denne teksten starter med en advarsel til leseren: Emnet er innviklet, og mulighetene for avsporinger mange. For å gjøre det lettere å holde tråden, er derfor mange forklaringer og detaljer lagt i fotnotene, som derfor er svært omfattende, men de kan leses når det passer. Eller du kan hente det hele som PDF. Så til saken:

Hvordan kan strålemyndighetene forsvare grenseverdiene når forskningsresultater så massivt viser at «det termiske paradigmet»i som grenseverdiene baserer seg på, ikke fanger opp den virkeligheten forskningsresultatene påviser, og dette gapet stadig forsterkes? Det har lenge vært meg en stor gåte. Men den kan løses ved å se på hvordan forsvaret av gammelt tankegods faktisk foregår, og hvordan paradigmeskifter skjer. Les mer «Museumsvokternes ekspertutredninger – jakt på sorte svaner uten klær på»

Norsk helsevern basert på amerikansk-dansk svindel

Denne artikkelen består i hovedsak av en oversettelse jeg har gjort av en annen artikkel fra 20071. Den oversatte artikkelen viser hvordan ett av klodens mest sentrale forskningsprosjekt om mobiltelefoni og hjernekreft, den store danske KOHORT-studien2, kom fram til sine resultater ved hjelp av juks og fanteri. Dette er altså ikke nye påstander, men som vi skal se, ganske interessante likevel.  Les mer «Norsk helsevern basert på amerikansk-dansk svindel»