AMS: nesten halvveis, og samtidig sprer vi kunnskap kloden rundt!

 

Omtrent 250 personer har de siste 8 dagene betalt inn bidrag til det rettslige arbeidet som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! driver fram om helsevirkningene fra mikrobølget stråling og skitten strøm.

I løpet av de siste tre dagene har dessuten snart 400 personer kloden rundt lastet ned engelsk oversettelse av en av de tre bøkene vi laget for denne prosessen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021). Vi mottar stor takk fra øst og vest for at denne boka er blitt tilgjengelig internasjonalt.

Nå handler det om å klage den norske domstolbehandlingen av AMS-saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Det er vi i gang med, og vil ha deg med på! Les mer “AMS: nesten halvveis, og samtidig sprer vi kunnskap kloden rundt!”

Folk innfrir på sine løfter! Og litt om planter, vilt og stråling

Folk betaler inn det de har forpliktet seg til – og gjerne litt til. Dersom alle gjør det, får vi i havn finansieringen av klagen til EMD – Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg – over hvordan AMS-saken er blitt behandlet i norsk rett. 

Advokatene våre har nå god oversikt over dommer om stråling ved EMD. Helse- og miljøinnvendingene mot elektromagnetisk stråling har hittil tapt, men vi tror vi kan gjøre det bedre. 

Det må vi satse på, for hva er alternativet? Selv Husbanken forteller nå at de merker påtrykk fra folk som må flytte fordi de blir syke av strålingen i eget hjem.

Også planter og vilt blir jo syke: Trenger du en fagartikkel om dette? Her får du en kort omtale av en.

Les mer “Folk innfrir på sine løfter! Og litt om planter, vilt og stråling”

AMS-saken til EMD: 25% av finansieringen nådd på to dager!

Etter nesten et halvt år uten fokus på penger, er aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! på banen igjen med ny dugnad:

Nå skal vi ha i havn finansieringen av klagen til EMD – Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Vi er godt i gang etter bare to dager, og skal klare det om alle bidrar slik de har har gitt tilsagn om allerede, og noen gir litt ekstra…

Du kan forresten VIPPSe ditt bidrag uten å bruke mobildata eller trådløst overhodet. Her får du vite hvordan. Les mer “AMS-saken til EMD: 25% av finansieringen nådd på to dager!”

AMS-målerne og helsa: Blir du med videre mot EMD? Sjekk spam-filteret!

Nå har det gått ut eposter til alle som har bidratt til AMS-rettssaken som nå har vandret gjennom tingretten, lagmannsretten og høyesterett. Og nå forbereder vi klagesak for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). 

I epostene ber vi derfor alle som har utestående og som har gitt tilsagn, om nå å innfri. Og vi ber dem som har innfridd alt, om et lite bidrag i tillegg. Slik skal vi klare å finansiere saken for EMD. 

Dersom du ikke har fått epost om saken, så titt etter i spam-filteret ditt! Kanskje ligger det en melding der! Og kanskje er epostkassa di full.

Nye bidragsytere er velkomne til å melde seg på her: https://einarflydal.com/anke-til-strasbourg-meld-pa-her/

Her får du vite litt mer: Les mer “AMS-målerne og helsa: Blir du med videre mot EMD? Sjekk spam-filteret!”

– Vi går for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg!

Denne beslutningen var ikke vanskelig å ta! Så sant saksøkerne er villige – og det vet vi at flere av dem er – og så sant folk stiller opp til dette spleiselaget ennå en gang, skal vi gjøre vår del. Og vi begynner arbeidet umiddelbart.

Dette sier Einar Flydal, aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, og advokat Hugo P. Matre etter nettmøtet i går, den 18. april.

Det nesten to timer lange møtet kan du se i reprise HER. Les mer “– Vi går for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg!”