FHIs kunnskapsoppdatering og stråler og helse – klage til Sivilombudet

Nytt 16.6.2023: Sivilombudet har allerede besvart og avsluttet saken. Svaret er føyd til dokumentene, som du kan laste ned under.

Fire forskere har klaget til Sivilombudet over at bekymringsmeldinger av stor betydning for helse og miljø ikke er blitt besvart av Folkehelseinstituttet (FHI).

Saken gjelder en pågående utredning ved FHI der de fire hevder at selve metodevalget og premissene som legges til grunn, forutbestemmer konklusjonen, som vil bli at “ingen stråling svakere enn dagens grenseverdier er påvist å være skadelig”.

De fire mener at dette ikke bare er i strid med det store gross av forskningsresultatene på feltet, men at metoden som brukes i utredningsarbeidet, også er i strid med stiftelsen ICNIRPs egne anvisninger for hvordan funn i forskningen på feltet bør kvalitetsvurderes. Les mer “FHIs kunnskapsoppdatering og stråler og helse – klage til Sivilombudet”