Er helseskader fra EMF en sykdom, en funksjonshemning, eller en systemsvikt ved samfunnet?

Sterkt el-overfølsom i skjermingsstoff for å verne seg mot sterke helseplager fra mobilmast på nabotomta

Hvilke ord skal brukes om skadevirkninger fra menneskeskapte elektromagnetiske felt? El-overfølsomhet eller et annet ord? Og snakker vi om en sykdom, en funksjonshemning,  eller ingen av delene?

Slikt er i visse sammenhenger uvesentlig, i andre sammenhenger svært vesentlig – ikke minst innen helsesektoren og innen miljøpolitikken. Betegnelser avgjør hvordan vi tenker, og for eksempel om slike skadevirkninger skal psykologiseres eller ikke.

Dagens tekst handler om betegnelser – og tar med en tekst skrevet av en svenske som i mange år jobbet for myndighetene spesielt med de el-overfølsommes organisasjoner. Les mer “Er helseskader fra EMF en sykdom, en funksjonshemning, eller en systemsvikt ved samfunnet?”