USA: Å spre kunnskap gir resultater! Kan dette også skje i Norge?

Opplysningsorganisasjonen Environmental Health Trust melder om et viktig gjennombrudd i en liten by i Connecticut, USA: Det lokale arealplanutvalget i Stamford har vedtatt å forby utbygging av små, lokale 5G/4G-nettverk, såkalte “celler”.

Tilsvarende beslutninger bør kunne komme i Norge, dersom bare noen går sammen lokalt og starter opplysningskampanjer, og her får du en “startpakke”:

I Norge er nemlig NKOM godt i gang med å slippe fri slik utbygging av “små-celler” for lokal 5G-dekning. Hvem som helst kan i prinsippet lage dem – Rema1000, privatpersoner, TV2, det lokale busselskapet eller skomakeren på hjørnet.

Men lokale myndigheter kan sette en stopper av helse- og miljøgrunner – om de bare blir klar over hvordan slik stråling påvirker. For siden NKOM overlater helsevurderingene til Strålevernet (DSA), som stoler på at strålingen bare kan skade hvis den varmer opp, kommer ikke sentrale myndigheter til å gjøre noe for å begrense slik utbygging – tvert om. Les mer “USA: Å spre kunnskap gir resultater! Kan dette også skje i Norge?”