Hva skjer i aksjonen «VI TAR AMS-MÅLERNE FOR RETTEN – TRINN 1»?

Smarthus-visjonen

Den «grønne» drømmevisjonen bak AMS-utrullingen: Et full-elektrifisert Norge

Vi får mange eposter. Mange er med god grunn oppgitte, syke og fortvilte over presset de utsettes for til å skifte måler, og de venter på at det skal komme en rettssak som skal løse problemene. Noen har store forventninger til hva vi skal klare og hvor raskt. Noen vil ha praktisk hjelp til å formulere klager. Noen har små problemer eller unødige bekymringer. 

Her skal jeg forsøke å forklare hvordan vi arbeider og hvorfor. Og at det tar tid: Les mer «Hva skjer i aksjonen «VI TAR AMS-MÅLERNE FOR RETTEN – TRINN 1»?»