AMS: Nytt fra franske miljøvernere om overvåkningssamfunnet

Slik kan smartmålerens analyse av skitten strøm forteller hva du driver med (fra EE News Europe, 5.10.2017)

Den franske organisasjonen L’âge de faire (“Tid for handling”) består av miljøvernere som også er engasjert i globalisering og det framvoksende overvåkingssamfunnet, med et islett av anarko-syndikalisme, en ideologi som nok står sterkere i Sør-Europa enn i jordnære Norge. Det hender jeg leser de ganske friske meldingene som L’âge de faire sender ut. 

Den 28. mars kom det en liten artikkel som gir oss her på bjerget en enkel, liten påminnelse om et tema som er blitt tatt for lett på her: overvåkningsmulighetene som AMS-målerne frister enhver myndighet og enhver nettoperatør med. … Les mer “AMS: Nytt fra franske miljøvernere om overvåkningssamfunnet”

“Smartmålere”: gruppesøksmål forberedes i Frankrike

Screenshot - 28.05.2017 , 14.27.03I Frankrike er planen at “smarte” strømmålere skal være på plass innen 2021. På en pressekonferanse den 16. mai inviterte en gruppe advokater, medisinere og interesseorganisasjoner til gruppesøksmål mot den franske stat på grunn av helsevirkninger, krenkelse av privatlivet, og feilaktig avregningsmetode. En dom har alt pålagt fjerning av en “smart” vannmåler i Grenoble på grunn av helsemessige skadevirkninger.
Les mer ““Smartmålere”: gruppesøksmål forberedes i Frankrike”