Har også mennesker en geomagnetisk sans?

At mange dyr har en geomagnetisk sans, er utvilsomt. For eksempel orienterer enkelte trekkfugler seg etter helningsvinkelen på jordklodens magnetfelt: Ved polene står magnetfeltet rett opp, ved ekvator ligger det flatt.

Andre vesen kan se elektromagnetiske felt som vi mennesker er blinde for: En humle ser på blomstens elektriske ladning om den nylig er tømt for nektar.

Men hva med mennesker? Les mer “Har også mennesker en geomagnetisk sans?”