Om vanskeligheten med å innrømme sine største tabber

Endring i dødelighet av alle årsaker for menn og kvinner i løpet av 2021 (med vaksinasjon) versus 2020 (uten vaksinasjon), fordelt på alder. Forskjellen er uttrykt i prosent i forhold til 2019-basislinjen. (Jones & Ponomarenko 2023)

 

Det hender man gjør tabber – og noen er større enn andre. Jo større og mer topptunge de organisasjonene er som gjør tabbene, og jo større konsekvenser tabbene har for penger, navn, rykte og faglig anseelse, jo vanskeligere kan det være å innrømme at man har dummet seg ut: Les mer “Om vanskeligheten med å innrømme sine største tabber”