Vil 5G-utrullingen stanse? Hvem organiserer motstanden?

helsingfors

(fra Helsingfors 2019)

5G-utrullingen er et internasjonalt, stort og tungt – men kanskje likevel skjørt – prosjekt. Nå vokser motstanden raskt verden over og en rekke jurister er i sving med saksanlegg mot selskaper, stater og offentlige kontorer. De stevnes for å ha villedet politikere og befolkningen om risiko for skader på helse og miljø og om grenseverdier, for å overtre konvensjoner til vern om mennesker og miljø, for økonomiske misligheter (såkalt kryssubsidiering), og for med ulovlige midler ha lobbet fram lovforslag som skulle gjøre 5G-utrullingen rask og smertefri.

Her får du en oversikt over hva som skjer internasjonalt. Les mer “Vil 5G-utrullingen stanse? Hvem organiserer motstanden?”