Klagen over AMS-målerne til Menneskerettsdomstolen: nå også på engelsk

Under rød strek: Midler brukt til h.rett-anke. Derover til EMD. Manko: kr. 157 144.

Klagen over AMS-målerne til Menneskerettsdomstolen (EMD) fins nå også på engelsk – i første omgang det utfylte klageskjemaet. Det mer utdypende støtteskrivet er under oversettelse.

Det er interesse for saken i andre land. En kort innføring følger derfor med.

Vi har arbeidet utfra at anken til høyesterett – som ble avslått – og klagen deretter til EMD til sammen ville komme opp mot 1 million. Finansieringsdugnaden nærmer seg dette målet: Det gjenstår nå per 3. august kr. 157.144 før vi er i mål. (Se grafen.)

Les mer “Klagen over AMS-målerne til Menneskerettsdomstolen: nå også på engelsk”

I lovløshetens landskap: AMS-målerne og klagen til Menneskerettsdomstolen

Opp til rød strek: midler lovet og brukt til anken til h.rett. Manko: rundt 225 000

Grafen viser at det fortsatt gjenstår rundt kr. 225 000 før vi får betalt klagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) over hvordan det norske rettsapparatet og forvaltning har behandlet AMS-saken.

Har du ikke bidratt, bør du gjøre det nå! Hvordan du gjør det, finner du nedenfor.

Dagens lille historie om lovløsheten innen trådløsbransjen får du med på kjøpet: Bransjen er i sine hovedtrekk uregulert, og bondefanger sine viktigste motspillere. Her får du konkrete eksempler. Historien kommer fra Sveits.

Les mer “I lovløshetens landskap: AMS-målerne og klagen til Menneskerettsdomstolen”

Har oppdateringen av radaren i Vardø utløst fugledød?

GLOBUS-radaranlegget Vardø (foto: Forsvarets etterretningstjeneste)

Straks gårsdagens bloggpost og fugledøden og fugleinfluensa var lagt ut, fikk jeg kommentarer fra oppmerksomme lesere. Et par hadde festet seg ved at radarsystemet i Vardø nettopp er oppgradert. En annen ved at krykkjene, som er særlig utsatt, er sultne og at det mangler lodde i sjøen.

De to forklaringene utelukker slett ikke hverandre. Kanskje har vi her to av nøklene til hvorfor fugledøden nylig rammet Finnmark så ekstra kraftig, og hvorfor ikke måkene bare blir influensa-syke og deretter friske igjen?

Her broderer jeg først og fremst videre på den ene hypotesen: at elektromagnetiske felt gir en vesentlig forklaring på fugledøden. Det fins god støtte for det både i litteraturen om virkninger på viltlivet fra elektromagnetiske felt, og fra litteraturen om hvordan radarer virker inn på militært personell … Les mer “Har oppdateringen av radaren i Vardø utløst fugledød?”

AMS: Klagen til EMD sendes i morgen. Har du bidratt?

Opp til rød strek: midler lovet og brukt til anken til h.rett. Manko: rundt 330 000.

Klagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) over tvangsinstallasjon av AMS-målere og hvordan det norske rettsapparatet og forvaltning har behandlet saken, ligger nå klar til å sendes til Strasbourg. I morgen, mandag den 17. juli, fra kl. 12, kan du laste den ned her. Den er skrevet på norsk og godt leselig for alle og enhver.

Å gjøre klagen til EMD kort, konsis og korrekt har krevd utrolig mye arbeid, både fra oss og av advokatene. Det har gått døgnet rundt en god stund. Prislappen er ukjent, men havner nok rundt 700 000 kr, som er litt over anslått.

Selv om det stadig kommer inn bidrag fra noen hundre til noen tusen kroner, mangler det altså ca 330 000. 

Har du ennå ikke bidratt, er det ikke for seint … Les mer “AMS: Klagen til EMD sendes i morgen. Har du bidratt?”

AMS-målerne til Menneskerettsdomstolen: Nå er det like før…

Nå er klagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) over AMS-målerne under ferdigstilling. Innholdet er både juridisk og saklig sterkt – og det er nytt. Vi har derfor godt håp om at klagen vil slippe inn, selv om nåløyet er trangt. 

Saken gjelder ikke bare saksøkerne, men har generell interesse for alle med helseplager fra elektromagnetiske felt, og spesielt for AMS-målere, 5G og  nyere elektronikk. Hvorfor er nettopp slik stråling spesiell? Det får du vite mer om her.

Men som grafen viser: Finansieringen har stanset opp. Vi er ajour med alle regninger, men det er bare kr. 236 102 over den røde streken til å dekke inn klagen til EMD, som kommer til å koste langt mer. Fristen er 26. juli. Kan du bidra HER og NÅ, eller gi et tilsagn om å bidra litt SENERE? Les mer “AMS-målerne til Menneskerettsdomstolen: Nå er det like før…”

Den groveste forbrytelsen det går an å tenke seg …

Den groveste forbrytelsen jeg kan tenke meg, må være en som rammer alt liv på kloden. Å gi oversikt over en slik forbrytelse blir et hovedtema i foredraget jeg holder på restauranten Lanternen på Bygdøy onsdag 7. juni fra kl. 18. Dessuten blir det tid til spørsmål, mat og drikke.

Det jeg har i tankene, er noe som virker som en liten detalj i utviklingen innen trådløse teknologier, og at  de viktigste internasjonale standardiseringsorganene på området – IEEE, ICNIRP og et lite kontor som de kontrollerer i WHO – bevisst har droppet advarslene som de tidligere kom med. Det har de gjort til tross for at skadevirkningene er særdeles godt dokumenterte.

Noen rammes raskt – andre langsomt – og alle livsformers livsbetingelser angripes, og det på måter som er ukontrollerbare, uforutsigbare og kanskje uopprettelige. 

Les mer “Den groveste forbrytelsen det går an å tenke seg …”

Er «fullelektrifisering» det nye store miljøproblemet?

Litt av klodens elektriske kretsløp (Firstenberg 2018)

Norge, Europa og verden skal «fullelektrifiseres» gjennom kraftig vekst i strømforbruket og mikrobølger. Det skal skje gjennom massiv utbygging av havvind, solceller og gjennom effektivisering. Det oppfattes som en miljøsatsning og et svar på klimakrisen.

Men er det rett medisin, eller gjør det vondt verre? Tenker vi altfor snevert når vi tenker miljø? Når miljøkonsekvensene utredes, er det én faktor som systematisk blir undervurdert og glemt: Virkningene på livet på kloden av å forstyrre klodens naturlige elektriske systemer. Les mer “Er «fullelektrifisering» det nye store miljøproblemet?”

Eide skole og mobilmasta: – Flytt lærerne bort etter hvert som de blir syke!

(Bloggposten er rettet og oppdatert 6.3.23.)

Kommuneadministrasjonen i Hustadvika har visst ikke forstått noe som helst av hva forskningen forteller om hvordan folk blir syke av mikrobølget stråling fra mobilmaster og liknende kilder:

Jeg leser nemlig i Romsdals budstikke at forslaget nå er å flytte de lærerne som har helseplager fra mobilbasestasjonene på taket på Eide skole til andre arbeidssteder.

Skal de gjøre det samme med de neste som blir syke eller føler seg uvel? Og med de elevene som får svekket konsentrasjon, dårlig nattesøvn eller hodepine? Les mer “Eide skole og mobilmasta: – Flytt lærerne bort etter hvert som de blir syke!”

Også kreftrisikoen ved radaranlegg viser at strålevernet ikke verner

ELM-2084 Multi Mission Radar, en typisk radar-type brukt i Israel

Nå foreligger det en ny forskningsrapport fra israelske forskere som viser at risikoen for å få kreft bare få år etter tjeneste ved radaranlegg er mange ganger så høy som i befolkningen ellers. Data er samlet inn i flere land av ulike forskergrupper over mange år og analysert med ulike metoder.

De ulike undersøkelsene gir nesten like resultater, med høy statistisk pålitelighet – til tross for at eksponeringen av personellet ligger under anbefalte maksimumsverdier og dermed er definert som “svak”. Det holder altså ikke å bruke slike grenseverdier. Men det gjør strålevernet her i Norden.  

Her får du sammendraget av den nye forskningsartikkelen, og min kommentar til saker i det norske forsvaret. Les mer “Også kreftrisikoen ved radaranlegg viser at strålevernet ikke verner”

En teknisk detalj om signaler i hjernen – med store konsekvenser

Fra Carrubba m fl 2009: Testoppsett og virkningen av 217 Hz-frekvensen på de påførte spenningene (vestre grafer mot høyre grafer)

Kan nervetrådenes signaler i hjernen forstyrres av trådløs kommunikasjon? Dette var problemstillingen som ble utforsket av en av veteranene innen forskning på hvordan livets grunnleggende funksjoner er drevet av elektriske pulser, Andrew Marino, og hans medarbeidere.

Her får du vite litt om hvordan forskningsteamet undersøkte spørsmålet og hva de fant ut. Les mer “En teknisk detalj om signaler i hjernen – med store konsekvenser”