Dør fuglene av mikrobølger? Hvordan kan man sjekke det?

Selvsagt er fugleforskere – ornitologer – nå blitt opptatt av fugledøden. Er fugleinfluensa hele forklaringen? Hvordan skal de gå fram for å sjekke om mikrobølgene har skylda? Noen spør meg om hva man skal se etter. 

Å kartlegge virkninger av miljøgifter er vanskelig. Her får du litt generell kunnskap om hvorfor det er så komplisert, og litt om forskningsmetoder og om kriterier og kilder man kan bruke for å få svar på årsakene til fugledøden. Les mer “Dør fuglene av mikrobølger? Hvordan kan man sjekke det?”

Men HVORFOR dør måkene av fugleinfluensa?

Fugleinfluensa i Nordnorge NRK Dagsrevyen 19.07.2023

Det dør måker av ulike slag i titusentall langs norskekysten. En enorm tragedie for dyr og økosystemet – og for mennesker – utspiller seg. Mattilsynet forklarer at fugleinfluensa lenge har spredt seg langs kysten, og nå topper seg. Veterinærinstituttet forteller at den er “høypatogen”, altså svært smittsom, og har spredt seg siden 2020 langs hele kysten.

Men hvorfor dør fuglene av fugleinfluensa? Hvorfor blir de ikke bare syke og deretter friske igjen? Svaret er sikkert mangfoldig. Og, ja, siden jeg skriver om det er det fordi en del av svaret – kanskje den viktigste delen i akkurat den tragedien som utspiller seg nå – har å gjøre med elektromagnetiske felt … Les mer “Men HVORFOR dør måkene av fugleinfluensa?”

Forklaringen som også radiofysikerne forstår på hvordan stråletåka skader

fra: www7sky.life

At mikrobølger fra mobiler, AMS-målere, WiFi og liknende er “ikke-ioniserende”, er en hovedgrunn til at radioingeniører og -fysikere ikke har akseptert at slikt kan gi helseskader. Det ville være i strid med grunnleggende fysiske lover, har de ment. Dette bygger strålevernet og helsevesenet på.

Men der tok de ganske enkelt feil. Her får du forklaringen som enhver radiofysiker vil forstå. Den står i et lite notat som jeg har oversatt fra tysk, og som er til å forstå for oss alle. Les mer “Forklaringen som også radiofysikerne forstår på hvordan stråletåka skader”

Heller ikke veddeløpshester tåler trådløs kommunikasjon …

Kjenner du noen som driver med hest? Her er en nyhet som du kan videresende. Den bør havne i hesteblader og tas opp i hestesportens ulike organisasjoner.

Det er Arthur Firstenberg, en veteran innen sitt felt, som har snappet opp historien om hestene som dør på veddeløpsbanen Churchill Downs, og kastet nytt lys på hva årsaken kan være. Les mer “Heller ikke veddeløpshester tåler trådløs kommunikasjon …”

Skrive neste kursoppgave om natur og miljø og trådløs kommunikasjon?

Virkningen av mobilmast på tre trær: Et pæretre og et valnøttre står i skyggen for mobilmasta, mens et platantre står i fri sikt. Fra Dr. Waldmann-Selsams store studie av mer enn 700 trær (2022)

Miljøskadene fra vår moderne bruk av elektromagnetiske signaler er et tema som kommer stadig høyere på dagsorden framover:

Det blir stadig bedre påvist at moderne trådløs kommunikasjon har tekniske egenskaper som overdøver og forstyrrer de svake elektromagnetiske variasjonene i naturen som alle livsformer er tilpasset og avhengige av.

Her får du kilder til neste års kursoppgave, og en bokpremie i tillegg… Les mer “Skrive neste kursoppgave om natur og miljø og trådløs kommunikasjon?”

5G: “Utbyggingen ikke mulig uten å skape helseproblemer”

5G-antenna 60 meter unna damen i studien

Kreftspesialist og forsker Lennart Hardell, en av klodens fremste på elektromagnetiske felt og helsevirkninger, og journalisten Mona Nilsson, som i mange år har drevet nettstedet Strålskyddsstiftelsen, publiserte nylig sin artikkel nr. 3 der de legger fram enkeltstudier av hvordan 5G-basestasjoner tydelig og direkte påfører folk betydelige helseproblemer.

Denne gangen er det en 52-år gammel dame på 60 meters avstand fra masta det gjelder.

Som det heter i sammendraget: “Disse casestudiene indikerer at utbygging av 5G ikke kan gjøres uten risiko for skadelige effekter på menneskers helse.” Les mer “5G: “Utbyggingen ikke mulig uten å skape helseproblemer””

Fritak fra AMS: Et nyttig brev å sende til kommunelegen

Her er et brev det kan være nyttig å sende til kommunelegen der du bor. Kanskje er det nettopp dette brevet som skal til for at legene i kommunen blir klar over at de trygt kan skrive ut attester til folk som vil ha fritak fra AMS-måleren? Og at det faktisk er god grunn til å gjøre det for å forhindre helseplager og -skader?

Slik kan du bidra til at helsevirkningene av mikrobølget stråling blir bedre kjent i helsevesenet – hva enten du selv har fritak fra AMS allerede eller ikke

Brevet under er en mal du kan bruke og flikke på. Det er basert på et brev nylig sendt inn til Sandnes kommune. Det avslutter med en oppfordring om at det besvares med beskjed om hvordan saken vil bli fulgt opp: Uten noe som skal besvares, behøver ikke kommunen foreta seg noe.

Vil kommunen rette seg etter dommen og gjøre det klart for legene at de har full rett til å skrive ut attester, ja, til og med plikt for å verne om pasienten, når pasienten har gjort sin del av jobben?

Les mer “Fritak fra AMS: Et nyttig brev å sende til kommunelegen”

På tide å tenke på trærne igjen?

Sjekk den siden av trekrona som vender mot mobilmasten og står rett over politibilens parkeringsplass.

Tyske dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam har i en årrekke kartlagt trær og skadevirkninger fra mikrobølget stråling. Hun og hennes medarbeidere har dokumentert hvordan mobilmaster, radaranlegg og radiosamband ødelegger trærne litt etter litt.

Ødeleggelsene skjer ikke bare i byene, men også i store skogsområder. Det er en miljøkatastrofe i langsom kino som Dr. Cornelia Waldmann-Selsam dokumenterer i detalj.

Nylig ble presentasjonsarkene til hennes nyeste foredrag oversatt til engelsk. De viser skadene, med forklaringer. Les mer “På tide å tenke på trærne igjen?”

Fagfolkenes nye “Bibel” om mikrobølgers biologiske virkninger kom i januar

I januar i år ble det publisert en fagbok som jeg tror vil bli “Bibelen” innen vernet mot helse- og miljøskader fra mikrobølget stråling. I alle fall fortjener denne boka å få den rollen: 

Boka er på 544 sider og har nå fulgt meg morgen, middag og kveld to-tre uker. Her summerer jeg opp hva den handler om. Å gå i detaljer er for fagfolkene. De får skaffe seg boka selv og lese den på originalspråket. Det er ikke gjort i en håndvending. Les mer “Fagfolkenes nye “Bibel” om mikrobølgers biologiske virkninger kom i januar”

ORSAA-basen i Australia viser behovet for miljøreform i helsefagene

En artikkel fra forskere ved stiftelsen Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association, ORSAA, viser at medisin- og helsefagene trenger å pusse opp sitt innhold:

Denne stiftelsen vedlikeholder og forsker på litteraturen i ORSAA-basen, som er verdens største samling av forskningslitteratur bare om biologiske og helsemessige virkninger fra “svake” elektromagnetiske felt. Det er slik stråling som er svakere enn stiftelsen ICNIRPs oppvarmingsbaserte anbefalinger om eksponeringsgrenser for strålevern, som blant annet følges av Norge.

Basen er åpen for alle. De mer enn 4000 fagfellevurderte artiklene som er registrert der, viser hvordan ICNIRPs anbefalinger svikter som strålevern.

Her får du min omtale og sammenfatning av artikkelen, som nylig sto i  fagtidsskriftet Frontiers in public Health. Les mer “ORSAA-basen i Australia viser behovet for miljøreform i helsefagene”