AMS-målerne og helsa: Blir du med videre mot EMD? Sjekk spam-filteret!

Nå har det gått ut eposter til alle som har bidratt til AMS-rettssaken som nå har vandret gjennom tingretten, lagmannsretten og høyesterett. Og nå forbereder vi klagesak for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). 

I epostene ber vi derfor alle som har utestående og som har gitt tilsagn, om nå å innfri. Og vi ber dem som har innfridd alt, om et lite bidrag i tillegg. Slik skal vi klare å finansiere saken for EMD. 

Dersom du ikke har fått epost om saken, så titt etter i spam-filteret ditt! Kanskje ligger det en melding der! Og kanskje er epostkassa di full.

Nye bidragsytere er velkomne til å melde seg på her: https://einarflydal.com/anke-til-strasbourg-meld-pa-her/

Her får du vite litt mer: Les mer “AMS-målerne og helsa: Blir du med videre mot EMD? Sjekk spam-filteret!”

– Vi går for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg!

Denne beslutningen var ikke vanskelig å ta! Så sant saksøkerne er villige – og det vet vi at flere av dem er – og så sant folk stiller opp til dette spleiselaget ennå en gang, skal vi gjøre vår del. Og vi begynner arbeidet umiddelbart.

Dette sier Einar Flydal, aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, og advokat Hugo P. Matre etter nettmøtet i går, den 18. april.

Det nesten to timer lange møtet kan du se i reprise HER. Les mer “– Vi går for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg!”

AMS-målere: “Det dårligste valget det gikk an å gjøre”

Fra Ronald M Powells rangering av ulike teknologier for strømmålere.

En sammenlikning av ulike strømmålere peker ut AMS-målere av den typen som er installert i Norge, som det dårligste av alle alternativer. Det er den amerikanske fysikeren Ronald M Powell som har gjort vurderingen. 

Her kan du laste den ned – oversatt til norsk.

Men først: Har du husket å melde deg på til nettmøtet tirsdag om veien videre etter avslaget i Høyesterett?. De kan gjøre det her: Nettmøtet 18.04.2023 kl. 19 Les mer “AMS-målere: “Det dårligste valget det gikk an å gjøre””

Smartmåler-historier fra kloden rundt

AMS-måler for strøm, USA

I dagens bloggpost finner du oversatt til norsk et rundbrev av 5.1.2023 fra Arthur Firstenberg: WORLDWIDE TESTIMONIES ABOUT SMART METERS.

Dersom du ikke har satt deg inn i mekanismene som kan forklare slike reaksjoner som du finner beskrevet her, vil du nok synes at historiene du får servert, virker ganske spinnville. «Slik kan det da umulig være? For selv så merker jeg jo ingenting!», vil du nok tenke. Les mer “Smartmåler-historier fra kloden rundt”

Nytt nettmøte søndag kl. 18 om AMS-målerne: dommen, legeattest, økonomien og anke. Meld deg på!

Søndag den 13. november kl. 18:00 – 19:30 vil advokat Hugo P. Matre og Einar Flydal på ny gjennomgå dommen som falt i lagmannsretten nylig, der de 9 saksøkerne tapte og må betale 1,65 millioner NOK.

Med litt mer hjelp klarer vi å dekke de idømte saksomkostningene. Samtidig er vi i gang med å finansiere veien videre – sammen med alle dere som bidrar. Og dere andre vil vi gjerne også ha med!

Programmet for nettmøtet, påmeldingslenke og dagens økonomiske statusrapport finner du her. Les mer “Nytt nettmøte søndag kl. 18 om AMS-målerne: dommen, legeattest, økonomien og anke. Meld deg på!”

AMS-dommen: Stor entusiasme, men klarer vi å finansiere anken?

Entusiastisk iillustrasjon laget av Ralf Peschel

AMS-saken er vår nasjonale prøvesak om elektromagnetisk stråling, helse og miljø, og må ikke stanse opp i rettssystemet! Den gjelder ikke bare dem som kjenner plagene fra AMS-målere og andre mikrobølgekilder på kroppen hver dag, men oss alle og våre barn.

Klarer vi å dekke de idømte sakskostnadene? Det gjenstår nå bare kr. 387 000, men de må på plass innen onsdag! Det må bare gå! Og klarer vi å finansiere en anke til høyesterett, eventuelt videre til Strasbourg?

Vi har nå tilgang på unikt juridisk materiale basert på EU-/EØS-retten. Det styrker en anke til høyesterett. Men mye gjenstår på finansieringen og tidsfristene er knappe.

Her får du dagens økonomiske situasjonsrapport, og en oppfordring om snarlig handling å sende videre til venner og bekjente. Les mer “AMS-dommen: Stor entusiasme, men klarer vi å finansiere anken?”

AMS-dommen: Garantiene kommer inn! Blir du med på å anke til høyesterett?

Det er sure penger, men de som har garantert, stiller opp!  Om alle innfrir sine løfter, skal vi klare å stille de 1,65 millioner som trengs for å dekke Elvias og Energi Norges sakskostnader. 

Og anker vi saken til høyesterett, skal vi kreve pengene tilbake! Vår vurdering er at dommen bør ankes – av mange flere grunner.

Nå haster det at du registrerer deg, om det skal bli mulig. Ankefristen er 3. desember, finansieringen må på plass, og mye må forberedes … Les mer “AMS-dommen: Garantiene kommer inn! Blir du med på å anke til høyesterett?”

AMS-dommen: Vi kaller inn garantibeløpene – og legger strategien videre

Hvor vi er i dag og hvor vi må være den 17. november

Saksøkerne i AMS-saken som gikk for Borgarting lagmannsrett i september, tapte saken på noen formaliteter og må ut med 1,65 millioner til å dekke Elvias og Energi Norges sakskostnader. Vi har derfor – dessverre – måttet kalle inn garantibeløpene fra alle som bidrar til saken. 

Samtidig gir dommen et godt grunnlag for å anke saken til høyesterett eller ta den videre til EMK: Dommen er et “Kinderegg”. Den gir en stor gevinst til alle som opplever helseplager fra AMS-målere. Dette får du mer om på nettmøtet i kveld kl. 18 (se under).

Her får du mer om økonomien. Les mer “AMS-dommen: Vi kaller inn garantibeløpene – og legger strategien videre”

AMS-saken: Bergens Tidende angriper person i stedet for sak

Det er gjerne et tegn på svakhet at man angriper person i stedet for sak: Bergens Tidende gir i et oppslag inntrykk  av at Hugo P. Matre, advokaten som førte AMS-anken som nylig tapte i Borgarting lagmannsrett, skor seg voldsomt på vanlige folk i AMS-saken, og attpåtil påfører dem store tap.

BTs oppslag kan gi inntrykk av at han har tjent enormt på den dugnadsfinansierte saken – og samtidig påført et tap på 6,6 millioner for saksøkerne. Det er meget langt fra virkeligheten.

BT har her gjort dårlig arbeid – eller er det noen som bruker ufine metoder for å ramme troverdigheten til påstandene om at AMS-målerne  er helse- om miljøskadelige? Les mer “AMS-saken: Bergens Tidende angriper person i stedet for sak”