Er «fullelektrifisering» det nye store miljøproblemet?

Litt av klodens elektriske kretsløp (Firstenberg 2018)

Norge, Europa og verden skal «fullelektrifiseres» gjennom kraftig vekst i strømforbruket og mikrobølger. Det skal skje gjennom massiv utbygging av havvind, solceller og gjennom effektivisering. Det oppfattes som en miljøsatsning og et svar på klimakrisen.

Men er det rett medisin, eller gjør det vondt verre? Tenker vi altfor snevert når vi tenker miljø? Når miljøkonsekvensene utredes, er det én faktor som systematisk blir undervurdert og glemt: Virkningene på livet på kloden av å forstyrre klodens naturlige elektriske systemer. Les mer “Er «fullelektrifisering» det nye store miljøproblemet?”

– “Skitten strøm” fra vindturbiner utelukker reindrift

Pulsene som “hakker opp” strømmens sinuskurver kommer fra vindturbiner (måling: David Colling)

Her er mitt bidrag til den kunnskapsutviklingen som nå skal skje om reindrift og vindturbiner på Fosen:

“Skitten strøm” fra vindturbiner utelukker reindrift i store områder rundt turbinene og kraftkablene. Dette følger av etablert kunnskap om virkningene av slike pulser som vindturbiner lager, og om dyrs følsomhet for slike.

At reindriften på Fosen forstyrres av vindturbinene, selv på lang avstand, kan man dermed trygt gå ut fra – selv om man ser bort fra alle andre faktorer. For fugl, insekter og annet dyreliv reagerer på slike pulser, selv når pulsene er svært svake.

Ingen har visst brydd seg om dette før den norske satsingen på vindparker – til tross for at det fins omfattende forskning på feltet og mange advarsler.

Les mer “– “Skitten strøm” fra vindturbiner utelukker reindrift”

Både rein og vindturbiner på Fosen – en naiv drøm?

Denne grafen og litt forklaring gjør det rimelig å anta at valget står mellom vindpark og reindrift på Fosen, og ikke et kompromiss:

De lavfrekvente elektromagnetiske feltene i den biologisk aktive trekanten forstyrrer livet – på Fosen så vel som andre steder – og over svært lange avstander. I tillegg kommer alle de andre forstyrrelsene fra støy, veier, osv. Det er derfor kunnskapsløst å gå ut fra at “det grønne skiftet” er mulig ved å dekke land og hav med vindturbiner: Slik “driver man  Fanden ut med Belsebub”. 

Slik teknologibruk er åpenbart i konflikt med urfolk og menneskerettigheter, men den er også direkte miljøfiendtlig. Det grønne skiftet må tenkes i andre baner. Les mer “Både rein og vindturbiner på Fosen – en naiv drøm?”

Vindmøllene på Fosen, samer og reinsdyr

Turbulens fra vindturbiner endrer vindforholdene, klimaet og økosystemet (fra Hasager m fl 2013)

I dag forsøkte samiske aktivister å stenge inngangene til Olje- og energidepartementet (OED). De protesterer mot at OED forsøker å bevare vindturbinene på Fosen, midt i et viktig område for reindriften. Høyesteretts dom er at vindturbinene er satt opp ulovlig i et område der urfolkets rettigheter skal gå foran.

Hva gjør vindturbiner med miljøet? Plager de reinsdyrene? Skader de økosystemet?

Her får vi blant annet hjelp av den nye “Bibelen” for dem som vil drive miljøvern tilpasset dagens virkelighet. Les mer “Vindmøllene på Fosen, samer og reinsdyr”

Vindturbiner til havs: Hva skjer med livet på bunnen?

Hummerlarve med øyne og hale deformert av undervannskabel

 

BBC rapporterer at forskere har funnet at hummere blir deformerte av de elektromagnetiske feltene fra strømkabler på havbunnen. Dermed bekrefter de funn vi har visst lenge, men ikke tatt hensyn til.

Å bygge sjøkabler og vindturbiner til havs har altså en pris for naturen som få har tenkt på. Eller? Les mer “Vindturbiner til havs: Hva skjer med livet på bunnen?”

Vindkraft: For full fart inn i neste miljøproblem?

Nedlagt vindpark

“Kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land” er tittelen på en utredning som nylig ble lagt fram av NVE. 

Denne utredningen følger opp en stortingsmelding, og skal tydeligvis bane vei for den storstilte utbyggingen av vindkraft som regjeringen, stortinget, nesten alle partiene, media og næringslivet er enige om trengs for å få til “det grønne skiftet”. AP-SP-regjeringen lanserte da også i går sitt nye initiativ for å fremme utbygging av vindkraft på land.

Det kan være nyttig å “kaste litt malurt i begeret” ved å løfte fram de vesentligste miljøkonsekvensene som IKKE synes å være utredet, og som er så store at man burde ta en pust i bakken og tenke seg om…

Les mer “Vindkraft: For full fart inn i neste miljøproblem?”