Strålefysikk for politikere, helsebyråkrater og miljøbevisste

Det er vanskelig å fatte hvor mye strålingen fra mobiler, WiFi, smartmålere, babycalls, “skitten strøm” etc. egentlig betyr i det store bildet. Minst like krevende er det for beslutningsfattere og andre amatører i strålefysikkens verden å få tilstrekkelig fast grunn under føttene når det skal treffes beslutninger om WiFi i skolen, “smarte” strømmålere, og mobilmaster.

Her får du litt hjelp fra to briter til å se de store linjer: de forteller at eksponeringen har steget det siste hundreåret til rundt 100.000.000.000.000.000 ganger den naturlige bakgrunnsstrålingen som vi er utviklet for å nyttiggjøre oss, og nærmer seg nå energinivået til fullt solbad – 24 timer i døgnet. Hvordan treffer man beslutninger når eksperter hevder at man ikke vet med full “vitenskapelig sikkerhet” om slik eksponering gir skadevirkninger, mens man forstår at tvilen nok i praksis er av teoretisk art? Les mer “Strålefysikk for politikere, helsebyråkrater og miljøbevisste”

Miljødepartementet: En glipp? eller mer katolsk enn paven?

screenshot-16_09_2016-07_05Noen må ha sovet i Klima- og miljødepartementet (KLD). Den 15. august sendte KLD inn sitt høringssvar (bildet) til Statens strålevern i forbindelse med den pågående revisjonen av strålevernforskriften.

For å si det med Darwin P. Erlandsens ord: Høringssvaret er “kort og greit, og lett å skrive av”. Men hvor har departementet vært da dette svaret ble skrevet? På sommerferie? KLDs svar kan ikke ha vært gjennomtenkt fra departementet side, og KLD bør korrigere uttalelsen:

Les mer “Miljødepartementet: En glipp? eller mer katolsk enn paven?”

– Jag blir lite konfunderad över Statens strålevern…

DagbladetSjømoen02092016Statens strålevern har en bestemt tenkemåte. Det speiles i artikkelen “Mobilstråling er ikke skadelig” av seksjonssjef Tone-Mette Sjømoen (1.9.). Den er et tilsvar til artikkelen “Veksten i menneskeskapt stråling setter liv på spill” av miljørådgiver Janne Horn Erath, professor emeritus dr. med. Peter Kierulf, høyesterettsadvokat Pål W Lorentzen og meg selv.

Mye kan sies om tilsvaret fra Statens strålevern. Det får vi komme tilbake til. Ad omveier fikk jeg vite om en kommentar fra Sverige, fra en fyr jeg ikke kjenner. Han har sendt epost direkte til Strålevernet, med kopi til Dagbladets debatt-redaksjon. Denne karen kommer selv fra IKT-bransjen, driver et firma for trådløst kommunikasjonsutstyr, og opplyser at han har fulgt med på forskningen på feltet i 22 år. Jeg ser at han på firmaets nettsted informerer om helsefaren ved trådløs kommunikasjon.

Her er hva han skriver:  Les mer “– Jag blir lite konfunderad över Statens strålevern…”

Kildene bak Dagbladet.no-kronikken

En kronikk der jeg er medforfatter – “Veksten i menneskeskapt stråling setter liv på spill” – publisert i Dagbladet.no den 24. august (2016) – har vakt oppmerksomhet.

Én grunn for oppmerksomheten var at de første timene var den full av feil i lenkene. Det ble ryddet opp så godt det var mulig. Men lenkene der er uansett langt mindre informative enn de svært omfattende kommentarene og kildehenvisningene vi hadde laget til eget bruk, og som du nå får se – hvis du orker: dokumentet ser nemlig ut som en tysk kommentarutgave for gymnaset av Xenofons Ανάβασις. Altså mer fotnoter enn hovedtekst. Men flere har etterlyst kildene bak alle de sterke påstandene vi fremsetter. Så her er kronikken med alle våre fotnoter med kommentarer og kildehenvisninger i PDF-format.  Les mer “Kildene bak Dagbladet.no-kronikken”

Kunnskapsstatus: Dette er den nye miljøsaken

Last ned Kunnskapsstatus-oversikten her: KunnskapsstatusEMF-EFlydal09082016-v1.02. Du kan dele den med andre nederst i denne posten. 

FraBeesBirds&Mankind

Insekter, fugl, fisk og skilpadder mister orienteringen av menneskeskapte elektromagnetiske felt (se “Bees, Birds & Mankind”)

Kunnskapsoversikten gir deg kort fortalt en referanse-samling til forskningslitteratur som viser at skadevirkningene av menneskeskapte elektromagnetiske felt er den nye store miljøsaken. Og den nye, store helsesaken.

Og større vil det bli når 5G, Tingenes Internett, TETRA, “smartmålere”, dagens el-biler og DAB har fått virke en stund. Så enkelt er det, om vi skal tro på forskningsresultatene.

Mye kan gjøres, men vi må starte med å erkjenne problemet, selv om vi ikke liker det. Det er den fasen vi er i, fortsatt. Derfor trengs slike dokumenter. Les mer “Kunnskapsstatus: Dette er den nye miljøsaken”