Dropper du giftig tannkrem, bør du vel droppe ørepluggene også?

Noen tannkremer med titandioksid, og Apple sine AirPods som har antennene plassert rett over den store spyttkjertelen. Samme fareklasse for kreft: 2B.

Blekemiddelet titandioksid, som brukes i maling, papir og tannkrem, har fått mange oppslag i media i det siste:

Forbrukerrådet advarer om at stoffet fins i barnetannkremer, selv om det mistenkes for å være kreftfremkallende og derfor er forbudt i matvarer. Budskapet er tydelig: – Dropp slike tannkremer! De burde ikke vært tillatt, eller det minste vært merket med advarsler, på samme måte som kjemikalier i samme fareklasse.

Hva da med trådløse øreplugger? De er i samme fareklasse fra WHOs kreftforskningsinstitutt. Så hvis du hiver ut tannkremen, bør du kanskje også droppe trådløse øreplugger til barna til jul?

Her får du litt detaljer og litt dokumentasjon. Les mer “Dropper du giftig tannkrem, bør du vel droppe ørepluggene også?”

Mer om influensa som “elektrisk sykdom” – og om forbindelsen fra sol til celler

solvind

Figur 1: Sorte flekker og store utbrudd på sola fører til solvind som feier inn mot Jorda og påvrker vår klodes magnetfeilt…

[Oppdatert versjon 1.5 av denne teksten finner du som PDF HER.
Oversettelser til engelsk og tysk finner du HER.]

Jeg bruker korona-pandemien som en anledning til å lære meg selv litt fra forskningen om hvordan influensa-epidemier oppstår – og til å lære det bort. I denne tredje bloggposten gir jeg deg et sammendrag av en forskningsartikkel som tar for seg hele årsaksrekka fra solas overflate til menneskets og influensa-virusets indre liv. Dermed blir også koplingen til strøm og mobilmaster forståelig.

Et slikt stort spenn over mange fagfelt utfordrer vår vanetenkning og og sammenhengen virker dermed rent intuitivt ikke særlig rimelig. Men forklaringene holder seg på bakken: De er tett belagt med andre forskeres resultater og representerer etablert kunnskap.

Denne bloggposten følger opp mine to forrige bloggposter om influensa og elektrisitet fra 18.02.2020 og 24.02.2020. Les mer “Mer om influensa som “elektrisk sykdom” – og om forbindelsen fra sol til celler”

Slik fikk vi vekk magnetfeltet fra strømkabelen

ELF-Kjellerrom-6600nT-2

Sterkt magnetfelt over etasjesenga? Nei!

Her skulle det bli et barnerom. Men langsmed kjellerveggen der barnas etasjeseng er tenkt, går strømforsyningen til fire leiligheter. Magnetfeltet målt tett på kabelen, var på 6 600 nanoTesla (nT), og rundt 400 nT omtrent ved øverste køye. Det kostet noen tusen og noen dagsverk, men var ikke vanskelig å fikse. Her får du oppskriften. Les mer “Slik fikk vi vekk magnetfeltet fra strømkabelen”

ALS og avmagnetisering av sommerdekk? Hæ?!

20170511_102153rettvendt

Forebyggende medisin – nå også en sak for bilverkstedet?

Her om dagen fikk jeg omsider avmagnetisert sommerdekkene. Hvorfor? Jo, detaljene i forklaringen finner du i bloggposten Noe du ikke visste om bildekk (10.01.2017), men den også burde vært med da Aftenposten 12.05. i år hadde en lang reportasje om ALS. Her får du kortversjonen:

Vanlige radialdekk med stålkord lager svært kraftige magnetfelt når du kjører. Faktisk så kraftige at de i et hus ville utløst utbedrings-anbefaling fra Strålevernet. Det er lett å få redusert disse feltene, så hvorfor skulle jeg ikke gjøre noe med det? Les mer “ALS og avmagnetisering av sommerdekk? Hæ?!”

Noe du neppe visste om bildekk

flattdekkBildekk kan bety mer for oss enn vi til vanlig tenker over:

Når bildekk går rundt, danner stålduken i dekket et sterkt magnetfelt. At lavfrekvente elektriske og magnetiske felt (ELF) kan ha skadevirkninger er det faglig enighet om.

Men kan magnetfeltene fra vanlige bildekk bidra til å forklare vår tids sykdommer? Kan de være forklaringen på at noen opplever akutte, forbigående smerter i føttene i bil? Eller snakker vi overtro?

Bilbransjen er klar over at stålkorden skaper magnetfelt, men siden de målte verdiene er så lave i forhold til gjeldende standarder, fant man at det ikke var grunn til å bry seg mer med saken. Det har jeg fått opplyst gjennom telefoner til folk i norsk dekkbransje.

Men vet du hva bransjen og myndighetene måler mot? Jo, hold deg fast. De måler opp mot et fullstendig avlegs kriterium: muligheten for å få forbigående hallusinasjoner. Av alle ting. Men ikke mot langtidsskader – til tross for at det fins omfattende dokumentasjon på at slike skadevirkninger kan skje – også når magnetfeltene er for svake til at du hallusinerer. Det er mange som har grunn til å bli forbanna over en slik situasjon – for eksempel yrkessjåfører og NAF.

Jeg har lest litt faglitteratur. Og så har jeg målt litt. Her får du oversikten – og tips om hvordan du kan fikse bildekkene selv, siden myndighetene sover: Les mer “Noe du neppe visste om bildekk”

– Gravid? Få laptop’en vekk fra kroppen!

Dette rådet fra forskere burde ha kommet fra Statens strålevern, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Arbeidstilsynet, fagforeningen, Telenor og Elkjøp. Men du får det fra meg i stedet. For jeg har gjort noe sjeldent. Jeg har sett etter i forskningslitteraturen om hva den forteller om laptop’er og helse, og da er dette konklusjonen:

– Er det noe sted en laptop ikke bør være, så er det nær magen til en som er gravid. Ikke en gang nær kroppen. For laptop’ene kan ha elektromagnetiske felt (EMF) som rekker langt ut, og som langt overskrider både myndighetenes og andres grenseverdier. Laptop’ene produserer strømfelt i kroppen til både mor og barn som lett ligger langt over hva som er tilrådelig, både for å beskytte mot økt kreftrisiko og mot andre biologiske effekter som kan være skadebringende.

Bellieni&al-Fig&Tab

Figurer fra Bellieni et al 2012

Les mer “– Gravid? Få laptop’en vekk fra kroppen!”