Sterk økning i føflekkreft: overdreven soling, 5G eller AMS-målere?

Oppslag fra NRK Trøndelag, 10. mai 2023

NRK.no melder nå at forekomsten av føflekkreft har steget med 20% i det siste. Det er dramatisk – selv om det først og fremst er blant de helt gamle økningen skjer. Artikkelen viser til overdreven soling, som jo har vært  standardforklaringen helt siden jeg var i tenårene. 

Samtidig er det nå mer enn 20 år siden den svenske kvalitetssjefen Örjan Hallberg ved telekom- og kringkastingsgiganten Ericsson fattet mistanke om at denne forklaringen måtte være feil, og selv begynte å sjekke statistikken. Og er det noe kvalitetssjefer i industrien virkelig kan, er det statistisk metode… Les mer “Sterk økning i føflekkreft: overdreven soling, 5G eller AMS-målere?”

Fra dagens eposter: – Må jeg flytte til Sahara?

Advarsler, resolusjoner, opprop, henstillinger om stans i utbygging av 5G-master og andre mikrobølgesendere 2002-2018. (Lista er fra 5G-boka som nå er utsolgt, men kan lastes ned gratis fra min blogg. Bildet er fra foredraget, som jeg holder i kveld i Risør på Brygga restaurant kl. 18 – 21.)

I dag fikk jeg følgende epost fra en person som har flyttet til bygdenorge for å komme unna strålingen som gjør henne syk. 

Hennes epost konkretiserer det som hundrevis av forskere innen medisin og biologi og deres flere tusen fagartikler lenge har advart mot: 5G-utrullingen gjør en del folk akutt syke, og gir en ekstrabelastning på alle oss andre – hva enten vi andre er trær, eller insekter og andre dyr, eller mennesker.

Hun ber om adresser til hvem man skal henvende seg til i teleselskapene for å få dem til å ta menneskelige hensyn. Og det får hun i mitt svar, som du får her. Les mer “Fra dagens eposter: – Må jeg flytte til Sahara?”

“Si meg, Hva er 5G, egentlig?”, ny artikkel gir deg oversikten

Reklamene på kino, TV, nettet – kort sagt over alt – lover at 5G skal gi oss alle fantastiske opplevelser og muligheter. Men hva er 5G egentlig? Og hva er visjon og hva er virkelighet? Her presenterer vi – Else Nordhagen og Einar Flydal – visjonen og hovedtrekkene i disse ulike teknologiene som skiller 5G fra 4G. Og vi kommenterer kort om grenseverdier og virkninger på biologiske systemer.

Dette notatet kan du laste ned. Se lenke sist i bloggposten. Les mer ““Si meg, Hva er 5G, egentlig?”, ny artikkel gir deg oversikten”

5G: “Utbyggingen ikke mulig uten å skape helseproblemer”

5G-antenna 60 meter unna damen i studien

Kreftspesialist og forsker Lennart Hardell, en av klodens fremste på elektromagnetiske felt og helsevirkninger, og journalisten Mona Nilsson, som i mange år har drevet nettstedet Strålskyddsstiftelsen, publiserte nylig sin artikkel nr. 3 der de legger fram enkeltstudier av hvordan 5G-basestasjoner tydelig og direkte påfører folk betydelige helseproblemer.

Denne gangen er det en 52-år gammel dame på 60 meters avstand fra masta det gjelder.

Som det heter i sammendraget: “Disse casestudiene indikerer at utbygging av 5G ikke kan gjøres uten risiko for skadelige effekter på menneskers helse.” Les mer “5G: “Utbyggingen ikke mulig uten å skape helseproblemer””

Sameier og borettslag: “Mobilanlegg på taket kun tillatt om alle eierne gir samtykke”

Har årsmøtet i sameiet eller borettslaget planer om å få mobilmaster på taket? Eller står det allerede noen der? 

Flere ferske forskningsartikler – i tillegg til en rekke eldre – viser at slike anlegg gir husets beboere økt sykelighet.

Jeg kom nettopp over en dom fra byen Karlsruhe i Tyskland fra 2014 som kan ha interesse i mange sameier og borettslag, nå som tida er inne for årsmøter: Les mer “Sameier og borettslag: “Mobilanlegg på taket kun tillatt om alle eierne gir samtykke””

Ny studie advarer: – Selve metoden for å vurdere 5G-utrullingens virkninger bør faremerkes

Pieter Breugel d.e.: Lignelsen om de blinde (Gleichniss von den Blinden), 1568
(Fra Matteus 15.: «Ikke bry dere om dem. De er blinde veiledere. Og når en blind leder en blind, vil begge falle i en grøft.»)

Mange forskere kloden rundt har advart mot helse- og miljøskader fra 5G-teknologiene, og varslet om at det ikke fins forskning som har undersøkt virkningene av disse teknologiene før de tas i bruk.  Advarslene baserer seg derfor på virkningene fra nær beslektede teknologier.

En ny forskningsartikkel – ICNIRPs ‘Retningslinjer for vurderingmetode for vurdering av eksponering for stråling fra 5G millimeterbølger’ kan gi helseskader – er interessant fordi den dokumenterer hvordan selve retningslinjene som skal verne burde vært faremerket.

Uvettige prosedyrer for fastsettelse av grenseverdier fører til at det skapes en falsk trygghet. Teknologien rulles ut i blinde – og forsvares på grunn av manglende systemer for å registrere skadevirkningene. Virkningene framstår dermed bare som løsrevne enkelthendelser: en enkelt el-overfølsom her og der, noen barn i Trondheim som får diffuse helseplager, krefttilfeller med uavklarte årsaker, osv.

Hovedpoengene i artikkelen får du servert, på norsk, i sammendraget under. Les mer “Ny studie advarer: – Selve metoden for å vurdere 5G-utrullingens virkninger bør faremerkes”

Den nye nordiske appellen om strengere strålevern

En utvikling på skeive i Tønsberg? Bør de som bor øverst få betaling for å bo der?

Ni nordiske organisasjoner – en forskningsstiftelse og åtte opplysnings- og interesseorganisasjoner – kom i november 2022 med en appell til nordiske myndigheter om strengere grenseverdier og stans i utrullingen av 5G.

Det er en sterk helsepolitisk oppfordring med solide forskningsreferanser i bunn. Du finner appellen her – litt på etterskudd. Les mer “Den nye nordiske appellen om strengere strålevern”

Fagfolkenes nye “Bibel” om mikrobølgers biologiske virkninger kom i januar

I januar i år ble det publisert en fagbok som jeg tror vil bli “Bibelen” innen vernet mot helse- og miljøskader fra mikrobølget stråling. I alle fall fortjener denne boka å få den rollen: 

Boka er på 544 sider og har nå fulgt meg morgen, middag og kveld to-tre uker. Her summerer jeg opp hva den handler om. Å gå i detaljer er for fagfolkene. De får skaffe seg boka selv og lese den på originalspråket. Det er ikke gjort i en håndvending. Les mer “Fagfolkenes nye “Bibel” om mikrobølgers biologiske virkninger kom i januar”

5G: Slik argumenterte Action Against 5G i Storbritannias høyeste forvaltningsrett

Demonstranter foran forvaltningsretten i Westminster. Hver pappfigur symboliserer folk som må holde seg vekk fra byen for ikke å bli for syke.

Jeg skrev den 7. februar om klagen om 5G og helseskader som ble behandlet i Storbritannias øverste forvaltningsdomstol – som holder til i Westminster sammen med britisk høyesterett. Det er Action Against 5G som anklager forvaltningen for å feilinformere befolkningen om helserisikoer ved 5G spesielt og mer generelt fra mikrobølget stråling.

Klagen går blant annet ut på at selv om ICNIRPs retningslinjer erkjenner potensialet for skadevirkninger i stor stil, forsikrer britisk forvaltning om at skadevirkninger ikke er mulig.

Her følger en særdeles nøktern omtale av klagernes saksframlegg, selv om omtalen omtalen er hentet fra Action Against 5G sitt nettsted. Les mer “5G: Slik argumenterte Action Against 5G i Storbritannias høyeste forvaltningsrett”

5G-seminaret i Bryssel: Videoene ser du her

Her finner du videoene av hele seminaret som ble holdt i Bryssel den 7. februar om 5G og helsevirkninger fra elektromagnetiske felt, omtalt i bloggpost 9.2.2023.

For den som er ukjent med problemsiden ved trådløs kommunikasjon, eller ønsker å vite om aksjonen mot mobiler som stråler mer enn grenseverdiene tillater, se el-overfølsomme fortelle om sin situasjon, eller som ønsker å vite hva som foregår i Europa på organisasjonsfronten, er de to timene godt anvendt tid. Innslagene er mange og korte. 

Du får også presentert EU-kommisjonens representant fortelle om visjonene for 6G.

Møtet ledes av Michele Rivasi, representant for det franske De Grønne (bildet). Les mer “5G-seminaret i Bryssel: Videoene ser du her”