Interessert i hvorfor insekter forsvinner? Her er noe for deg!

Tre forskere har nettopp publisert en ny gjennomgang av forskningen på hvorfor insekter forsvinner over hele kloden. At plantevernmidler og monokultur spiller en rolle, er klart.

Men disse tre har i mange år forsket på skader fra menneskeskapt elektromagnetisk stråling både på insekter, maur, fugler og annet dyreliv.

Hva er kjent om virkningene fra menneskeskapte elektromagnetiske felt? De tre forskerne gjør opp status og melder at selv om det mangler gode nok feltstudier, vet vi mer enn nok fra studier i laboratoriet og om generelle skademekanismer til at varsellampene burde blinke … Les mer “Interessert i hvorfor insekter forsvinner? Her er noe for deg!”

USA: Å spre kunnskap gir resultater! Kan dette også skje i Norge?

Opplysningsorganisasjonen Environmental Health Trust melder om et viktig gjennombrudd i en liten by i Connecticut, USA: Det lokale arealplanutvalget i Stamford har vedtatt å forby utbygging av små, lokale 5G/4G-nettverk, såkalte “celler”.

Tilsvarende beslutninger bør kunne komme i Norge, dersom bare noen går sammen lokalt og starter opplysningskampanjer, og her får du en “startpakke”:

I Norge er nemlig NKOM godt i gang med å slippe fri slik utbygging av “små-celler” for lokal 5G-dekning. Hvem som helst kan i prinsippet lage dem – Rema1000, privatpersoner, TV2, det lokale busselskapet eller skomakeren på hjørnet.

Men lokale myndigheter kan sette en stopper av helse- og miljøgrunner – om de bare blir klar over hvordan slik stråling påvirker. For siden NKOM overlater helsevurderingene til Strålevernet (DSA), som stoler på at strålingen bare kan skade hvis den varmer opp, kommer ikke sentrale myndigheter til å gjøre noe for å begrense slik utbygging – tvert om. Les mer “USA: Å spre kunnskap gir resultater! Kan dette også skje i Norge?”

Er det helseskadelig å ha mobilmaster på taket i boligblokka – rett over leiligheten?

I går fikk jeg en påminnelse om at jeg noen ganger ikke får svart på alle epostene jeg får. Det var en kar i en drabantby i Oslo som tidligere har spurt meg om mobilmaster i området der han bor med familien. Nå purret han meg forsiktig:

Han bor rett under noen mobilmaster på toppen av en boligblokk og har lurt på om strålingen er et helseproblem. Noen har foretatt målinger på stedet. Hva disse målingene er verd, og hvordan de skal vurderes med hensyn til helserisiko, ble dermed hovedsaken i svaret, som følger her: Les mer “Er det helseskadelig å ha mobilmaster på taket i boligblokka – rett over leiligheten?”

Årsaken til fugledøden vi nå ser, vet vi årsaken til, men kanskje ikke i Bjørvika…

NB! Denne historien har jeg revidert kraftig etter at jeg så Distriktsnyhetene for Viken i NRK og var i kontakt med kilden torsdag 26.10. NRK viste et bilde som gjør at min første antakelse ikke lenger passer så godt. Jeg var ganske enkelt litt for raskt ute. Det generelle er like fullt gyldig, selv om det kanskje ikke passer på sidensvansene i Bjørvika.

I mange år har det kommet rapporter om massiv og plutselig fugledød. – Fra en bypark i Nederland der noen titalls plutselig døde. Fra landsbygda i Cornwall der fugler ganske enkelt datt ned fra himmelen. Fra områder rundt Vardø der døde og halvdøde krykkjer ble plukket opp i tusentall. Fra en øy uten folk i Bretagne. Fra ulike steder i USA. Og nå i går – midt i Oslo sentrum, på en takterrasse i Bjørvika.

Forskere klør seg i hodet og finner ingen andre svar enn fugleinfluensa, giftige bær, eller at de alle som én har kollidert med noen glassflater, selv om VG rapporterte at det er få av dem der de ble funnet.

Men dør hundrevis av fugler plutselig og samtidig og på samme sted av influensa eller av giftige bær? Eventuelt: Hvordan blir de, alle sammen, så omtåket eller desorienterte at de i flokk og følge flyr inn i glassflatene, og legger seg til å dø samtidig på samme sted? Det må da i det minste være noen flekker på glasset, når fuglene ligger der med blodig og brukket nebb og nakke? Og hvorfor dør de i flokk også der det ikke fins glassflater å fly inn i?

Det fins andre forklaringer, men de må rettes inn etter hva som viser seg å være viktig i det enkelte tilfellet … Les mer “Årsaken til fugledøden vi nå ser, vet vi årsaken til, men kanskje ikke i Bjørvika…”

Bransjeuavhengige forskere: – Vi vet nok om skadene til at 5G bør slås av straks!

10-dobling av antall grisunger født med store synlige skader (i tillegg til færre og mindre kull) på en tysk grisefarm med 20 000 dyr. Resultat av økt eksponering fra 1 mikroWatt/m2 til 1200 mikroWatt/m2 (kilde: prof.em.Klaus Buchners CHD-foredrag)

Budskapet fra forskerne under gårsdagens CHD-seminar var krystallklart:

– 5G vil gi mer skader både hos mennesker, dyr og planter. Dette betyr økning i kreft og en rekke andre alvorlige lidelser, flere dødfødsler og store fødselsskader, flere diffuse helseplager, mer ADHD, færre insekter, mer skogsdød – kort sagt mer av alt vi ikke ønsker.

– Stråling fra mikrobølger har en mengde ulike egenskaper som fører til disse skadene. Årsaksbildet er svært komplekst, men skadene vet vi kommer uansett.

– Vi har advart gang på gang, men myndighetene og bransjen lytter ikke. De lytter heller til forskere som begrenser seg til lete etter oppvarmingsskader, som det er klart at man ikke vil finne… Les mer “Bransjeuavhengige forskere: – Vi vet nok om skadene til at 5G bør slås av straks!”

Er det mulig å leve uten mobiler og flere kraftledninger? Eller blir vi nødt til det? En nekrolog.

Nedenfor finner du en tekst til minne om Paul Brodeur, en amerikansk gravejournalist som spesialiserte seg på elektromagnetisk stråling og helse da han oppdaget at han hadde kjøpt seg hus i «skuddlinjen» for en radar som bruker samme teknologi som dagens 5G-mobilsystemer. Og så begynte han å grave…

Paul Brodeur – som skrev fast for bladet The New Yorker – omskapte miljøbevegelsens forhold til miljøsaker. I tillegg til avisartiklene ble det en rekke bøker: Om hvordan elektrisitetsbransjen underspillte farene fra høyspentledninger. Om hvordan asbestnæringen gjorde det samme. Om urfolks rettigheter og hvordan de ble krenket av storsamfunnet.

Men den boka som ruver mest i min bokhylle, er nok The Zapping of America (1977), som tok for seg hvordan «det militær-industrielle kompleks» med interesser i radar og trådløs kommunikasjon ved hjelp av atomfysikere med liten peiling på biologi fikk gjennomslag for å slippe løs strålingsnivåer som man burde forstå var helseskadelige for befolkningen. Les mer “Er det mulig å leve uten mobiler og flere kraftledninger? Eller blir vi nødt til det? En nekrolog.”

Stor seier i Italia i kampen mot trådløsbransjen – for sjette gang!

Sikkerhetssone rundt en 5G-mast montert på en høyblokk i Norge (gult, venstre), India og Israel (blått, midten) og Italia, Russland, Lituaen, Polen, Kina, Toronto/Canada, Sveits, Bulgaria (blått, høyre) utfra grenseverdier per 1998 (kilde: Ericsson)

I Italia har trådløsbransjen og 5G-utbyggingen nå lidd et viktig tap i kampen for større armslag:

Bransjen ville nemlig ha slakkere anbefalte grenseverdier fra nasjonale myndigheter, fordi det er for vanskelig å rulle ut 5G uten å bryte Italias anbefalte maksimumsgrenser. Det ser du tydelig på bildet over. Italias maks-grenser for mikrobølgers energiintensitet er på en hundredel av de norske, men like fullt langt høyere enn miljømedisinernes EUROPAEM-retningslinjer anbefaler.

Nå har italienske regjeringer sagt NEI for sjette gang – til forsøkene på å få slakkere grenser. NEI-et kom i form av at regjeringen ga opp å få vedtaket igjennom i nasjonalforsamlingen. Det ble slik fordi ingen av regjeringspartnerne vil ta belastningen, og fordi et stjernegalleri av italienske og internasjonale forskere har vunnet fram med sine advarsler om helseskadelige virkninger fra slik stråling. 

Her får du forskernes opprop, samt innsyn i deres omfattende vitenskapelige grunnlag for å hevde at slik stråling skader. Og du får noen kommentarer. Les mer “Stor seier i Italia i kampen mot trådløsbransjen – for sjette gang!”

Stemmer det at 5G forbys over hele Russland? Neppe.

1Den russiske federasjon (2019), kilde: https://ontheworldmap.com/russia/map-of-russia.jpg

På nettet sprer det seg nå en nyhet om at 5G forbys over hele den russiske føderasjonen. Er det mulig? Er det sant at 5G forbys i Russland? Eller er historien kanskje bare bløff og farlig sensasjonsmakeri?

Deler av den kan være sann, men deler er det opplagt ikke. Kan hende er historien til og med del av et spill for å ufarliggjøre 5G ved å servere så åpenbare løgner at de som tror på at strålingen fra 5G-master kan stemples som tullinger og «konspirasjonsteoretikere». Les mer “Stemmer det at 5G forbys over hele Russland? Neppe.”

Dør fuglene av mikrobølger? Hvordan kan man sjekke det?

Selvsagt er fugleforskere – ornitologer – nå blitt opptatt av fugledøden. Er fugleinfluensa hele forklaringen? Hvordan skal de gå fram for å sjekke om mikrobølgene har skylda? Noen spør meg om hva man skal se etter. 

Å kartlegge virkninger av miljøgifter er vanskelig. Her får du litt generell kunnskap om hvorfor det er så komplisert, og litt om forskningsmetoder og om kriterier og kilder man kan bruke for å få svar på årsakene til fugledøden. Les mer “Dør fuglene av mikrobølger? Hvordan kan man sjekke det?”

Men HVORFOR dør måkene av fugleinfluensa?

Fugleinfluensa i Nordnorge NRK Dagsrevyen 19.07.2023

Det dør måker av ulike slag i titusentall langs norskekysten. En enorm tragedie for dyr og økosystemet – og for mennesker – utspiller seg. Mattilsynet forklarer at fugleinfluensa lenge har spredt seg langs kysten, og nå topper seg. Veterinærinstituttet forteller at den er “høypatogen”, altså svært smittsom, og har spredt seg siden 2020 langs hele kysten.

Men hvorfor dør fuglene av fugleinfluensa? Hvorfor blir de ikke bare syke og deretter friske igjen? Svaret er sikkert mangfoldig. Og, ja, siden jeg skriver om det er det fordi en del av svaret – kanskje den viktigste delen i akkurat den tragedien som utspiller seg nå – har å gjøre med elektromagnetiske felt … Les mer “Men HVORFOR dør måkene av fugleinfluensa?”