Opprop til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Norges Landsforbund av Homøopraktikere

I anledning av at Helse- og sosialkomiteen på Stortinget behandler den kommende Folkehelsemeldingen har Norges Landsforbund av Homøopraktikere overlevert 161 signerte eksemplarer av et opprop. Det advarer mot virkningene på helse og miljø av den stadig tettere elektrotåka vi utsettes for fra trådløs kommunikasjon. Homeopraktikerne møter resultatene i sin egen praksis – blant annet fordi “skolemedisinen” er tro mot Strålevernets dogmer, og derfor ikke har noe å tilby de mange som blir akutt syke. Oppropet finner du her.  Les mer “Opprop til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Norges Landsforbund av Homøopraktikere”