Smartmåler-historier

NB! registrering av smartmåler-historier startet i mars 2017 og sluttet i september 2019. Til da var det registrert de 150 historiene som du finner under. De burde være mer enn mange nok til å trekke den konklusjon at her snakker vi om realiteter utløst av i all hovedsak fysiske forhold ved miljøet knyttet til mikrobølgesendere – og ikke om irrasjonelle angstreaksjoner.

Selv om jeg også seinere fikk inn en rekke historier på epost, sluttet jeg derfor registeringen. Dette materialet er i seg selv nok til at helsemyndighetene burde fått mistanke om at noe er galt med påstandene om at strålingen fra AMS-målere og liknende utstyr ikke kan gi helseskader, og undersøkt nærmere.

Dersom du vil søke fritak fra AMS-måler, finner du den prosedyren som er sikrest å følge både for pasient og lege her:

NYHET: Framgangsmåte for å søke fritak fra AMS-måler

Samlingen under er uforandret siden siste registrering. Det gjelder også den ganske lange innledningen.

 

Einar Flydal, den 20. mai 2023


De personlige historiene nedenfor er sendt inn av mine lesere, som har tillatt at jeg publiserer dem. De er gjengitt i sin helhet – kun lette språklige endringer kan være gjort, mens redigering, som er gjort i enkelte tilfeller for å få fram innholdet eller å beskytte kilden, er godkjent av innsenderen. Ingen innsendte historier er refusert per dato. For å legge inn din egen historie, og for å lese mer om dette prosjektet, se HER.

Historiene blir mer verdifulle jo flere som sendes inn. Så bidra svært gjerne med din egen! Det er viktig at helsevirkningene synliggjøres. Hvis du ønsker, får du være anonym.

(For å unngå treg skjerm er historiene delt opp med ca. fem historier per side. Du kan søke i nettleseren din i hver side, og du kan søke i hele bloggen ved å bruke søkefeltet under den hvite menyen.)

Litt forskningsfaglig og helsepolitisk om hvorfor historiene er viktige

Alle seriøse undersøkelser starter med observasjoner og anekdoter for å få et inntrykk av den virkeligheten saken gjelder.

Historiene viser at det ligger realiteter bak når folk hevder at de får akutte plager av “svake” elektromagnetiske felt: De er mange og har systematiske likheter som passer med en lang rekke forskningsfunn omtalt i min blogg om hva folk blir syke av, hva slags symptomer de får og biofysiske mekanismer bak. Symptomene ble i hovedsak kartlagt eksperimentelt som virkninger av elektromagnetiske felt alt fra 1750-tallet (se bloggpost 25.2.2018) og er bekreftet gang på gang. De kan ikke avvises alle som én ved å hevde at de har sin rot i andre medisinske årsaker eller i psyken, slik dagens norske helsepolitikk legger til grunn som et ekko av det synet den bransjenære stiftelsen ICNIRP forfekter.

I mange av historiene fortelles det om praktiske blindtester – situasjoner der symptomer kom uventet og uten at man kunne ane hva som utløste dem, og blir borte når man flytter seg til et annet sted. Men så oppdaget man etterhvert sammenhengen mellom symptomene og eksponering for elektriske felt / stråling, og fikk sammenhengen verifisert i nye praktiske blindtester. Dette støtter dermed opp under all den forskning og de mange kliniske observasjoner som viser at slike akutte plager fra EMF er fysiske realiteter med fysiske årsaker.

Norsk helseforvaltning og offentlige medisinske tilbud baserer seg derimot på at plagene må ha andre årsaker, eventuelt skyldes innbilning, og har derfor kognitiv terapi som eneste tilbud når andre medisinske årsaker ikke blir funnet. At enkelte finner hjelp i metoder andre regner som overtro, er da et naturlig resultat. Noen få av historiene viser hvordan folk drives over i de mest spekulative, minst vitenskapelig underbygde deler av helsesektoren i mangel av adekvate tilbud som kunne vært gitt innen “mainstream” medisin, om bare denne hadde befridd seg fra det underlige dogmet at EMF ikke har biologiske virkninger ved eksponeringer som er for svake til å gi oppvarmingsskader.

Gjennom disse historiene forstår man lettere hvilket overgrep det er å påtvinge folk døgnkontinuerlig eksponering for mikrobølgesendere i egen eller naboers bolig gjennom innføringen av automatisk måleravlesning – AMS (“smartmålere”). Helsedirektoratets forsøk på å hindre leger i å angi elektromagnetiske felt som årsak til helseplager eller sykelighet, kommer i et underlig, livsfjernt lys.

Hvor mange av Norges befolkning er i samme båt ved at de reagerer med akutte plager fra elektromagnetiske felt – også når de er svakere enn dagens grenseverdier? Det vet ingen, men alt tyder på at det er en betydelig andel, og at det blir stadig fler. En grov trendanalyse antyder 50% av befolkningen rundt 2020 (Hallberg & Oberfeld 2006). Andre mer forsiktige anslag tilsier rundt 350.000 personer (rundt 6-7%). Her ser du altså bare toppen av isfjellet: Siden symptomene oftest er diffuse – det vil si at de kan ha mange årsaker – er det naturlig at mange har plager de ikke forstår årsaken til. Mellom ulike miljøstressorer/miljøgifter er det også gjerne sterkt samspill. Eksponering for elektromagnetiske felt kan da være en vesentlig del av årsaken, og er uansett en av de miljøgiftene som har økt mest i omgivelsene de siste tiårene.

Disse historiene er viktige, og det er viktig at de blir samlet, selv om de ikke er verifiserte og ikke representerer noe statistisk tilfeldig utvalg: De kan analyseres og brukes av forskere og studenter til heurestikk (finne egnede klassifiseringer og problemstillinger) eller som kildemateriale i kvalitative/semistatistiske undersøkelsesmetoder. For eksempel: Middelaldrende kvinner er overrepresentert. Hvorfor? Noen mulige svar finner du i bloggpost 02.07.2017. Hva slags symptomer opptrer? Er de i tråd med faglitteraturen på feltet? Hvordan støter de an mot Strålevernets begrepsverden? Er der historier som inneholder blindtester?

Har du spørsmål om bruk av materialet, kan du ta kontakt via Hjelp-siden. Personnavn og epostadresser bak alle (anonymiserte) tekster er oppbevart, men utleveres ikke uten samtykke.

—- o —-

150. Hilde Falch-Krokå

Jeg opplever stor forskjell når WiFi er tilkoblet eller slått av. Symtomene har blitt forsterket etter at smartmålerne kom i huset. Vanskelig for å sove, hjertebank, pulserende dunking i hodet, sterke hodesmerter også vondt i øynene. Når jeg har sovnet våkner jeg ofte av at jeg er uvel, har indre frysninger “som om jeg ligger i en fryseboks” selv om det er varmt i rommet. Astmaproblemene har blitt forsterket, mer slim og tungpustethet, Kan også våkne på natten av at jeg ikke får pusta,

Da vi er flere familier i samme hus her, kan jeg ikke slå av nettet. Når jeg er alene her slår jeg av og merker da umiddelbart at symptomene letner. Den usynlige tyngden forsvinner, jeg puster ut, hodepina letner, Jeg blir bedre av å være ute i frisk luft og naturen, men når jeg kommer inn og nettet er på, kjenner jeg tyngden og belastningene…

 

149. Inger Johanne Matheson (71) 29.09.2019:

Jeg er en kvinne på 71 år som bor i et borettslag bestående av 52 firemannsboliger.

Våren 2014 begynte jeg å få hjerterytmeforstyrrelser, og fastlegen sendte meg til en hjertespesialist hos Aleris. Etter å ha blitt undersøkt gikk jeg med monitor i ett døgn, og legen sa at monitoren hadde registrert et par små hjerterytmeforstyrrelser – noe som var helt normalt. Konklusjonen var at det ikke var noe galt med hjertet mitt, så jeg sluttet derfor å bekymre meg for de stadige rytmeforstyrrelsene. Tiden gikk.

Vinteren 2017/2018 oppdaget jeg på Finnsenderen.no at det var plassert en mobilmast i utkanten av borettslaget. Ved forespørsel til styret ble det opplyst at den hadde stått der i 4 år – altså like lenge som jeg hadde hatt hjerterytmeforstyrrelser! På det tidspunktet hadde jeg lest mye om farene med elektromagnetisk stråling, Og ettersom AMS-målerne snart skulle installeres i borettslaget ville jeg advare mine naboer og la derfor informasjon om elektromagnetisk stråling fra mobilmaster og AMS i samtlige postkasser. Jeg tok også opp temaet på generalforsamlingen samme vår (mai 2018) men ble regelrett ledd ut og stemplet som en konspiratorisk ‘tinnfoliehatt’.

Jeg hadde vært tidlig ute med å skaffe meg legeattest og fikk derfor fritak for AMS (altså for kommunikasjonsenheten). TrønderEnergi var på oss alle i huset både på epost og telefon med krav om å få sette inn AMS, men vi nektet dem å komme inn i vårt hus. I juli 2018 ble begynte installeringen av AMS i borettslaget, og til slutt sto bare vårt hus igjen – omgitt av hus med 5 AMS-målere i hvert hus.

Om morgenen 12. juli våknet jeg med hjerneslag – lammelser i hånd, ansikt, munn og svelg. Deretter gikk det fort: 113, ambulanse, MR, CT, osv – og 1 ukes opphold på slagenheten på St. Olavs Hospital. Blodproppen hadde gått fra hjertet til hjernen viste det seg – og årsaken var – fikk jeg beskjed om – et anfall av hjerterytmeforstyrrelse mens jeg sov. Men overlegen hadde ikke noe tro på at dette hadde noen sammenheng med AMS-installeringen… (Jeg har i ettertid levert ham skriftlig info om elektromagnetisk stråling, og bedt ham oppdatere seg på emnet i legetidsskriftet ‘The Lancet’.)

Fastlegen min sa etterpå at han ble ganske sjokkert over å få vite hva som hadde hendt – «Du er den siste av mine pasienter jeg hadde trodd skulle få hjerneslag!» sa han. (Jeg var frisk og fysisk aktiv for alderen, hadde aldri røkt, sjelden/lite alkohol, normalt blodtrykk og normalt slank – mao. en atypisk hjerneslagpasient.) Han avviste ikke at dette kunne ha noe med elektromagnetisk stråling å gjøre, men innrømte at han ikke hadde nok kjennskap til det til å kunne uttale seg. (Jeg ga han en bunke med info som han lovte å lese.)

Høsten gikk, og vi klarte alle i vårt hus å holde TrønderEnergi og AMS-installatørene unna, tross mye mas.

Med trening og logoped hadde jeg en bratt bedringskurve utover høsten etter slaget. Men like før jul kjente jeg meg veldig energiløs, med hodepine, unormalt stort søvnbehov – og sterkere hjerterytmeforstyrrelser enn tidligere. Så oppdaget jeg ved en tilfeldighet at det var installert en AMS-måler i huset uten at vi visste noe om det! TrønderEnergi nektet å fjerne både måleren og kommunikasjonsdelen, til tross for at den kun målte belysning i fellesrom – begrunnelsen var at det ikke var levert legeattest for spesifikt den måleren(!) i og med at måleren ’tilhørte’ borettslaget prøvde også borettslagsslederen å få den fjernet, men til ingen nytte.

På nyåret (2019) begynte jeg å få flere reaksjoner: ansiktet og øynene hovnet opp. Intens kløe i ansikt, hodebunn, ørene, overkroppen. Huden ble tynn og tørr, håret ble tørt som hamp og neglene ble sprø og brakk til stadighet. Jeg hadde konstant trykk i tinningene og pannehodepine med plutselige sting, veldig skremmende! Jeg ble kjemperedd for å få et nytt slag, og prøvde å kle inn AMS-måleren med aluminiumsfolie. Men jeg kunne se på Acousticon-måleren at strålingen ikke forsvant. Da jeg fjernet folien kortsluttet AMS’en med et smell og displayet gikk i svart! Kommunikasjonsenheten ble åpenbart ødelagt, for siden har det ikke vært noe stråling. Etterhvert forsvant alle plagene også, bortsett fra øresusen – den har jeg fortsatt.

Utpå våren dukket det opp en installatør fra SMARTservice for å sette på en ekstra antenne; TrønderEnergi fikk nemlig ikke inn noe signal og måtte stipulere, sa han. Han ble jaget ut med uforrettet sak…

TrønderEnergi ringer stadig vekk, men jeg svarer ikke når jeg ser det er dem. Jeg har forsatt min analoge måler i behold. Men planlegger likevel å flytte ut av byen, hovedsaklig pga. 5G som skal komme hit snart – for det regner jeg ikke med at jeg kommer til å overleve etter de erfaringene jeg har gjort…

PS. Det hører også med til historien at jeg i 2007 fikk brystkreft etter å ha delt et lite kontor med et digert beist av en kopieringsmaskin i flere år. At det er et stort elektromagnetisk felt rundt en slik maskin visste ikke jeg noe om da. Men det vet jeg nå…

 

148. Rigmor Berget, 8.09.2019:

Det hele begynte ved årsskiftet 2013/2014. Da det i vårt borettslag ble lagt inn fiberkabel fra Get med tilhørende trådløst nettverk:

Jeg kom hjem fra en kort reise og merket at jeg ikke fikk sove om kvelden. Etterpå kom jeg på at nå var det lagt inn trådløst nettverk og at det var grunnen. Utover i januar fikk jeg konstant vondt i halsen, ble ikke bra selv om jeg gikk med ullskjerf døgnet rundt. Siden fikk jeg influensa, noe jeg pleier å kunne stoppe, men ikke denne gangen. Så fikk jeg en kraftig fireukers forkjølelse. Da hadde jeg lest om stråleskader, bl.a. at det svekket immunforsvaret.

I påsken 2014 oppholdt jeg meg et sted uten trådløst nettverk, og jeg ble bra. En natt hjemme, og jeg kjente det i halsen igjen. Da kjøpte jeg en strålehemmende baldakin til å ha over sengen. Det hjalp mye. Dessuten begynte jeg å gå to timer i skogen hver dag for å få nok strålefrihet. Immunsystemet styrker jeg ved å massere de tilhørende punktene på kroppen. I juni begynte tarmen å trøble, den ble litt etter litt utrolig treg. Jeg måtte hjelpe tarmbevegelsene ved pusteøvelser hver morgen før jeg sto opp. Før virket magen som en drøm bare jeg holdt meg i Yin-yang-balanse. Det gjør jeg fortsatt, men antall pusteøvelser har jeg måttet øke, sakte med sikkert, og er nå oppe i 400 stk.

Problemene har blitt verre etter at jeg fikk “smartmåler”. Den står like utenfor min inngangsdør, en felles sender for fire leiligheter. Jeg har hengt opp en strålehemmende gardin foran døren.

I 2018 mistet jeg fem kilo uten å ha gjort noe for det. Jeg tenkte det kunne være ok. Men i 2019 har jeg mistet fem kilo til uten å ha gjort noe for det. Jeg har en tid følt at kroppen min ikke tar opp næringen i maten jeg spiser. Spiser stort sett sunn kost, økologisk hvis jeg får tak i det. Jeg har trodd at jeg klarte meg godt mot strålingen, men nå tviler jeg. Går jeg ned fem kilo til, blir jeg bare skinn og ben! Jeg frykter fremtiden!

 

147. Einar Nilsen Nylund, 82 år

Jeg visste ingen ting om helseadvarslene rundt AMS, da Polar Kraft installerte smartmåler hjemme hos meg for snart tre år siden. Etter ca et halvt år merket jeg at hukommelsen hadde blitt mye dårligere. Jeg synes også tankene generelt var mer uklare. Alt gikk liksom tregere.

Jeg har alltid hatt god hukommelse, og det har vært en styrke når jeg skriver samisk lokalhistorie, der man må holde styr på et tusentalls slektsnavn, stedsnavn og samiske uttrykk. Jeg behersker både norsk og samisk – og har hatt det historiske materialet levende i hukommelsen i alle år. Nå må jeg hele tiden lete i papirer og sjekke opp alt mulig. Det er tungvint.

Jeg har jobbet som mekaniker i Forsvaret i 65 år, og pleier å hjelpe venner og kjente med bilene deres. Når jeg nå skrur bil, må jeg nå ustanselig lete etter verktøy som jeg har lagt fra meg. Korttidsminnet er åpenbart sterkt svekket. Dette er en forandring som har kommet brått på.

Jeg er klar over at min alder tilsier at slikt kan skje. Jeg har likevel en sterk følelse av at smartmåleren er årsaken. Jeg er naturligvis bekymret over at hukommelsen har tapt seg så fort. Ellers er jeg i god fysisk form, og det skyldes nok at jeg har drevet med løping, ski og annen idrett hele livet. Jeg merker ingen andre plager, slik som øresus, hjertebank eller lignende.

At strøm ikke er til å spøke med, har vi jo eksempler på lokalt. En familie måtte kjøre prosess for å få fjernet en kraftlinje som hadde forårsaket store helseproblemer. At nærhet til kraftlinjer kan medfører risiko, er vel de fleste blitt klar over gjennom lignende historier. Men hvem kunne skjønne at en liten måler i sikringsskapet har potensiale til store helseproblemer?

Jeg ble klar over bivirkningene fra AMS gjennom et leserinnlegg av Jostein Eliassen i lokalavisen. Jeg klippet ut innlegget og tok vare på det. – og nå tenkte jeg det var på tide å bidra med min historie. Jeg er glad for at det har blitt fokus på dette problemet.

146. NN, 23.07.2019:

Vi ble dårlige begge to her hjemme, min mann og jeg, da AMS-måleren ble installert. Først og fremst urolig/indre stress på kroppen, sterkere tinitus, muskelsmerter og hodepine, fikk konsentrasjonsproblemer, utmattelse samt nedsatt søvn. Dette kom som akutte problemer hos oss begge. Han jobber mye utendørs, og fikk heldigvis ikke flere plager fra AMS.

Det hele kom i løpet av de første 14 dager etter installasjonen, så la oss si 2 til 4 uker. Det som fikk oss til å tenke på en sammenheng med AMS-måleren, var at vi snakket om hva i all verden det var vi nå gjennomgikk, noe som var helt nytt. Vi tenkte på om det kunne være noe vi eventuelt spiste eller drakk, etc. AMS fant vi ut var det eneste nye. Vi kontaktet fastlege, og fikk kjapt en timeavtale der. Legen skrev bekreftelse på el-overfølsomhet samme dag. Så begynte vi å undersøke litt på nettet om det, og ble overrasket over hvor lite gjennomtenkt hele AMS opplegget er.

Hos meg derimot som var hjemme hele tida, og jobbet hjemmefra var dette hovedproblemer: Hodepine, ble meget urolig i kroppen, konsentrasjonsproblemer, utmattelse, så forsterkede kroppsmerter. Har fibromyalgi, ME og hashimoto fra før. Fikk hjerteproblemer. Utredet for hjertet 3 ganger uten at de klarte å finne noe spesifikt. I tillegg: sov veldig dårlig, og kløe i huden, som ikke noe kunne dempes. Fikk til sist kreft, malignt melanom. Dette i ett øye av alle steder. Mistet synet der grunnet behandling. Viste seg dessverre at vår katt også fikk kreft. Den er operert og de de fikk fjernet alt. Tror absolutt det med kreft kan ha sammenheng med AMS. Ellers så har vi fått fjernet senderen på AMS måleren, ved legeerklæring.

De brukte heldigvis ikke lang tid på få fjernet denne etter søknad om fjerning av kommunikasjonen. Er i ettertid påvist nevropati og isjas i bena, uten at jeg vet om det kan ha en sammenheng med AMS. Amalgam kan ha mye å si. Har fått «fjernet» amalgam i 1999, men nå viser seg det fortsatt er litt rester av amalgam i flere tenner, under plastfyllingene. Har rett og slett ikke ork enda til å sanere bort resten. Så dårlig tannlegejobb fra privat tannlege kan godt mulig være en medvirkende årsak til min helse ble nedsatt da også AMS-måleren kom i hus. En god del plager forsvant med antenna, men jeg sliter fortsatt med kroppsmerter, utmattelse og nedsatt konsentrasjon. Selv om vi ikke har kommunikasjonsenhet på den nye digitale Aidon måler i eget hus, så har alle naboene rundt oss dette. Når det gjelder mobil-stråling, så får jeg rett og slett vondt i begge hender da jeg holder i mobil/nettbrett og skriver på den over flere minutter. Løsningen er å legge mobilen på et bord, og bruke berøringsskjerm og penn å skrive med.

Det samme gjelder ved å snakke i mobiltelefonen, så jeg legger den derfor på bordet og har på høyttaler. Eller jeg har på hodesett med ledning og 2 ørepropper. Løsning min for PC er at når jeg ikke MÅ ha på WiFi, så setter jeg den i flymodus. Det samme gjøres med mobilen hver natt, den settes på flymodus. Å beskytte seg selv og familien mot unødig stråling, er så mye, mye viktigere enn det man tror på forhånd. Vi må stå sammen mot det som vil utvilsomt bli «den 3. verdenskrig», nemlig 5G. Det florerer jo nå med kreft blant både barn og voksne.

Ellers så er jeg mer opplyst nå enn tidligere om de skader som med viten og vilje blir påført oss. Dette gjelder alt fra amalgam, vaksiner, sprøytemidler, klor, medisiner, tilsetningsstoffer i mat, drikke, hudpleieprodukter, hårpleie produkter, sminke og negleprodukter til alt av elektriske produkter, antenner etc som påfører oss unødig stråling. 5G er forbudt i Brussel der EU-parlamentet er. Det er jo der eliten oppholder seg, som i flere av de amerikanske byer som til nå har nektet 5G. Det burde jo være en “vekker” for resten av verden, sammen med all forskning på skader fra 5G som til nå foreligger. Men, det blir presset ned over alle store byer i verden. De fleste tror dette “bare” er så det blir bedre og sterkere mobilnett, dessverre. Vi må protestere og nekte 5G inn hit i Norge!!!!!!

 

145. NN, praktiserende lege, 14.06.2019:
[tilføyelser gjort av EF]

Jeg hadde aldri problemer med hjertet, før jeg flyttet til Norge i 1981. I 1982 kjøpte jeg min første PC og måtte bytte ut monitoren med den første flatskjermen jeg fikk fra Finland, for å stoppe brenning i ansiktet. [Dette er et typisk symptom som er godt kjent fra «den store skjärmsjukan», se bloggposter 30.04.2019 og 10.04.2017]

Jeg kjørte mye legevakt, spesielt før jeg kunne åpne egen praksis i 1983. Da trengte jeg en mobiltelefon. Den var svær og veide 2 kilo. Mens jeg snakket i den under en utrykning, opplevde jeg for første gang å få paroksysmal tachykardi [plutselige unormal hjerterytme som vanligvis forårsaket av uvanlige elektriske baner i atriene]. Det gikk fort over etter noen slag på sternum [brystbenet] og jeg forklarte det med stress i forbindelsen med at jeg nettopp hadde fått dramatiske opplysninger om at jeg måtte hjelpe en passasjer som lå innklemt under sin bil.

Imidlertid gjentok det seg under mange utrykninger, med mindre stressende beskjeder. Når jeg byttet til en mindre Motorola-telefon med liten antenne man måtte trekke ut, opplevde jeg også at øret ble kokende varmt. Det hjalp å bytte til en nyere mobil.

Fortsatt var arytmiene [hjerterytmeforstyrrelsene] til å leve med, siden de gikk over etter få sekunder til minutter.

Vi flyttet til Oslo i 1996 og etter flyttingen forverret arytmiene seg tydelig. Jeg så ikke sammenhengen med en sterk høyspentledning som gikk 30 meter i luftlinje fra leiligheten og mine anfall. En dag besøkte jeg en venn i London og mens jeg ringte til ham for å finne inngangen til leiligheten hans, fikk jeg et alvorlig anfall og falt sammen på gaten, 100 meter fra boligblokken hans. Det var pinlig da folk samlet seg rund meg og ville tilkalle ambulansen. Da oppsøkte jeg min fastlege og ba om en utredning. Flere EKG’er var normale, selv en belastnings-EKG. Derfor kunne han ikke hjelpe meg.

Jeg fant ut at jeg hadde det mye bedre – aldri et anfall, og sov også mye bedre – når jeg opphold meg på hytta i Sør-Norge eller senere på torpet i de svenske skoger, selv når jeg jobbet hardt der med å slå gress med ljå og felle tre på våre 140 mål skog. Jeg skjønte fremdeles ikke at det kunne ha å gjøre med at vi ikke hadde WiFi, høyspentmaster, PC eller mobilsignal der, selv om jeg hadde flere (kvinnelige) pasienter som reagerte tydelig på EMF. To av dem fikk til og med epileptiske anfall.

Men en gang fikk jeg et arytmi-anfall i Sverige: Da var jeg på et kurs hvor alle satt med hver sin laptop i et lite rom. Etter at det ikke hadde gått over, selv etter 6 timer med risting, ble kurslederen redd og kjørte meg til sykehuset hvor jeg fikk en konvertering [elektrisk støt for å «nullstille» hjerterytmen]. Etter denne opplevelsen bestilte fastlegen endelig time hos hjertespesialist. – Lang ventetid. – Jeg fikk flere anfall, 1-3 ganger per uke, som ikke lot seg stroppe med slag eller ro. Jeg var flere ganger innlagt på akutten ved Ullevål sykehus, men de vegret seg for å gjennomføre konvertering før det hadde gått 24 timer. Det ble mange forferdelige timer og alle mente at jeg måtte vente på spesialisttime.

Den 23.1.2010 satt jeg i leiligheten vår, med høyspentmastene utenfor og foran min laptop. Da fikk jeg et hjerneslag med total hemiparese [lammelse] på venstre side. Jeg kom meg ganske fort etter behandlingen, og etter bare 2 måneder til fikk jeg time hos kardiolog, som satt meg på Marevan og bestilte time til ablasjon [avbrenning av en elektrisk ledningsvei i hjertet for å redusere hjerterytmeforstyrrelser]. – Ventetiden minst et år! – Under mine rehabiliteringsopphold måtte jeg ofte avbryte treningen på grunn av disse arytmiene. Endelig, etter bare 6 måneder fikk jeg en avbestilt time på Rikshospitalet. En forferdelig operasjon uten narkose!

Det hjalp i bare 2 timer før mine paroksysmale tachykardier var tilbake, med puls opp i 200 og som kunne vare over 24 timer. Jeg fikk også mindre hodeskader etter flere besvimelser. – Jeg ble satt på ventelisten for en ny ablasjon.

Mens jeg ventet, fikk jeg tilbud av professor Vera Steijskal i Stockholm, om å ta hennes MELISA-blodprøve, for å finne ut om jeg kunne reagere på metaller. Hun mente at jeg hadde et så sunt levesett at det ikke passet med å få slag «bare 60 år gammel». Hun fant ut at jeg hadde tydelige reaksjoner mot nikkel og palladium i mine 7 gullkroner og mot kvikksølv, som tannlegen må ha glemt under en krone da jeg byttet ut alt amalgam i 1980, altså før jeg flyttet til Norge. Siden jeg ikke hadde penger til det, etter lang sykemelding, søkte jeg om støtte hos NAV, som forlangte en allergitest på Rikshospitalet. Den slo ikke ut, så jeg måtte ta opp et lån.

Professor Steijskal hadde rett: Da tannlegen løftet ut den siste gullkronen fra tannen, bare 5 cm fra min arteria carotis [den ene halsarterien], der man hadde funnet rester av en trombe [levring] som hadde løsnet og forårsaket hjerneslaget, fant han en sort rest av en amalgamfylt tann. Han måtte ta på seg vernemasken og jeg fikk arytmier igjen, mens jeg satt i stolen.

Den andre ablasjonen, hvor professor Anfinsen brant opp nesten alle nervebaner i hjertet, slik at det ikke skulle være noen mulighet lenger til å få atrieflimmer, ble gjort april 2013.

Jeg brukte flere midler til å lede ut rester av amalgam og begynte å skjønne at jeg kunne reagere på EMF. Jeg fikk målt leiligheten vår, som ligger i et område der det finnes mange mobilmaster og TETRA-nett. Jeg kvittet meg med trådløs DECT-telefon og kjøpte skjermende sølvstoff-gardiner til soverommet. Men jeg brukte fortsatt Bluetooth til trådløst tastatur og til mus. Jeg begynte å skive på en bok i januar 2015 og satt timevis hver dag foran PC. Jeg opplevde angst og søvnproblemer, og i desember 2015 var det så ille at jeg flyktet til en liten fjellby i Nord-Vietnam med veldig lite EMF. Der hadde jeg det utmerket og gruet meg nesten til å komme hjem etter jul.

I dag reagerer ikke hjertet lenger med takyarytmi, men med ES [ekstraslag]. Ellers er det urinblæra som reagerer med irritasjon, hvis jeg bærer mobiltelefonen i beltet og hvis søvnen som blir forstyrret av EMF. Bluetooth har jeg selvfølgelig kvittet meg med og WiFi er slått av om natten.

 

142. Dan Kanihelpyuu, 31.05.2019:

I perioden 2017-2018 da det var installert AMS-måler hjemme hos meg, hadde jeg 2 ganger ambulansen hos meg, for hjerteproblemer. Jeg var også hos hjertespesialist som ikke fant noe som helst feil med hjertet, da var jeg jo var ute av huset mitt, og langt ifra min AMS-måler (som hadde helt sinnsyk med stråling).

Ett av mine små barn ble i samme periode plaget med mystiske hudutslett over hele kroppen. Legen(e) kunne ikke finne ut hva årsaken kunne være (heller ikke etter prøvetakninger).

Måleren ble fjernet for nøyaktig 1 år siden, og vi har ikke hatt noen av disse plagene mer! Jeg er 100% sikker på at måleren var årsaken.

141. Cathrine Høst, 10.06.2019:

Vi fikk smartstrømåler installert i huset i midten av september 2016. Jeg tenkte ikke noe mer på det, annet enn at “de vet vel hva de gjør”. Den høsten og vinteren var jeg fryktelig sliten og hadde mange nye, svært ubehagelige plager. Det hjalp ikke å hvile og redusere gjøremålene til et minimum. Jeg våknet helt utslitt om morgenen også, helt ulikt meg. Plagene var: press og vondt i hodet, piping i ørene, nummenhet i hele kroppen, prikking i hele kroppen og i ansiktet, og jeg var svimmel, kvalm, snublete, slepphendt, hadde hjerterytmeforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, var glemsk, hadde mangel på koordinering syn/hånd.

Jeg hadde også pustevansker og opplevde at jeg ikke fikk nok oksygen. Det var akkurat som om cellene i kroppen holdt på å bli kvalt. Yngstemann, som bodde hjemme enda, spurte flere ganger den høsten og vinteren: ” Hvorfor sukker du så mye, mamma? “Det er akkurat som om jeg ikke får puste ordentlig”, var mitt svar.

Jeg er sjelden syk, spiser mye frukt og grønt og nøtter, har aldri røkt, drikker sjelden alkohol, er mye ute på tur i skog og mark med bikkjene og elsker hagearbeid.

Til å begynne med tenkte jeg at alle disse nye uforklarlige og svært plagsomme plagene ville gå over. Etter et halvt år begynte jeg å bli ordentlig bekymret. Men så kom jeg tilfeldigvis over et innlegg på Facebook om en som hadde fått deaktivert senderen på sin nye strøm-måler og at hennes uforklarlige plager dermed ble blitt borte.

Jeg fulgte lenken til einarflydal.com og leste og leste. Der fant jeg listen med alle mine nye og svært ubehagelige plager og “oppskriften” på hvordan få senderen koblet fra strøm-måleren. Legetime ble bestilt og 14 dagers venting gikk i sneglefart. For legen la jeg fram symptomene og min mistanke om årsaken (mikrobølget stråling). Legen gikk i forsvar. Jeg svarte at denne strålingen er noe nytt som har kommet inn i mitt liv samtidig som alle de nye og uforklarlige plagene dukket opp, og at jeg ikke kan ha det slik. Da må jeg bytte fastlege. Hun gikk tilslutt med på å skrive en legeattest til Agder Energi Nett om at jeg mente at mine plager skyldtes den nye strømmåleren. (Jeg skiftet fastlege likevel.)

Søknad, med alle dokumenter ble sendt, og etter endel purringer ble senderdelen deaktivert våren 2017.

De nye, uforklarlige plagene mine forsvant. Det var bare hjerterytmen som ikke ble helt ok ennå. Og om jeg er på besøk hos noen nå, kommer symptomene tilbake etter en stund. Det er veldig leit, for nå er det ikke greit å besøke andre lenger. Jeg unngår det. Og jeg blir sorgfull av å tenke på alle som lever tett på sine sendere og alt trådløst og ikke vet eller forstår hvor lite greit det er.

Jeg vil gi Statens Strålevern ( nå DSA) stryk-karakter for ikke å ha satt seg inn i uavhengig forskning på skadene mikrobølget stråling forårsaker på alt levende, og for at de ikke har kommet med advarsler. De har et svært stort ansvar for det som nå skjer.

Jeg vil også gi regjering og storting stryk-karakter for ikke å høre på advarsler om mikrobølget stråling og for ikke å bruke Grunnlovens paragraf 112 om føre-var-prinsippet på skader på helse og miljø. 5G er også mikrobølget stråling, samme grunnteknologi som brukes i ikke-dødelige våpen, og uavhengig forskning som viser skader på alt levende finnes. Det er for meg helt umulig å forstå at ikke bremseklossene ble satt på øyeblikkelig da det ble oppdaget hvordan mikrobølget stråling virker på alt levende.

Jeg har fulgt bloggen din i to år nå og takker inderlig for den jobben du gjør. Jeg har lært masse, deler og deler på Facebook, til politiske partier, pressen, ulike organisasjoner og til de jeg kommer i snakk med på min vei. Hjerterytmen er fin igjen. Dessuten oppdaget jeg at da jeg slo av gulvvarmen på badet (stort bad), forsvant hjerte-uregelmessighetene og pulsøkningen jeg fikk i stillesittende modus. Jeg håper at det snart også vil bli mulig å få skiftet ut strømmåleren til en som ikke lager “skitten strøm”.

Jeg er nå blitt medlem i FELO, Folkets Strålevern og Norges Miljøvernforbund. Og jeg er blitt klassifisert som EMF-engstelig av helsevesenet ettersom jeg har sendt inn innspill til den nye folkehelsemeldingen.