Smartmåler-historier

De personlige historiene nedenfor er sendt inn av mine lesere, som har tillatt at jeg publiserer dem. De er gjengitt i sin helhet – kun lette språklige endringer kan være gjort, mens redigering, som er gjort i enkelte tilfeller for å få fram innholdet eller å beskytte kilden, er godkjent av innsenderen. Ingen innsendte historier er refusert per dato. For å legge inn din egen historie, og for å lese mer om dette prosjektet, se HER.

Historiene blir mer verdifulle jo flere som sendes inn. Så bidra svært gjerne med din egen! Det er viktig at helsevirkningene synliggjøres. Hvis du ønsker, får du være anonym.

(For å unngå treg skjerm er historiene delt opp med ca. fem historier per side. Du kan søke i nettleseren din i hver side, og du kan søke i hele bloggen ved å bruke søkefeltet under den hvite menyen.)

Litt forskningsfaglig og helsepolitisk om hvorfor historiene er viktige

Alle seriøse undersøkelser starter med observasjoner og anekdoter for å få et inntrykk av den virkeligheten saken gjelder.

Historiene viser at det ligger realiteter bak når folk hevder at de får akutte plager av «svake» elektromagnetiske felt: De er mange og har systematiske likheter som passer med en lang rekke forskningsfunn omtalt i min blogg om hva folk blir syke av, hva slags symptomer de får og biofysiske mekanismer bak. Symptomene ble i hovedsak kartlagt eksperimentelt som virkninger av elektromagnetiske felt alt fra 1750-tallet (se bloggpost 25.2.2018) og er bekreftet gang på gang. De kan ikke avvises alle som én ved å hevde at de har sin rot i andre medisinske årsaker eller i psyken, slik dagens norske helsepolitikk legger til grunn som et ekko av det synet den bransjenære stiftelsen ICNIRP forfekter.

I mange av historiene fortelles det om praktiske blindtester – situasjoner der symptomer kom uventet og uten at man kunne ane hva som utløste dem, og blir borte når man flytter seg til et annet sted. Men så oppdaget man etterhvert sammenhengen mellom symptomene og eksponering for elektriske felt / stråling, og fikk sammenhengen verifisert i nye praktiske blindtester. Dette støtter dermed opp under all den forskning og de mange kliniske observasjoner som viser at slike akutte plager fra EMF er fysiske realiteter med fysiske årsaker.

Norsk helseforvaltning og offentlige medisinske tilbud baserer seg derimot på at plagene må ha andre årsaker, eventuelt skyldes innbilning, og har derfor kognitiv terapi som eneste tilbud når andre medisinske årsaker ikke blir funnet. At enkelte finner hjelp i metoder andre regner som overtro, er da et naturlig resultat. Noen få av historiene viser hvordan folk drives over i de mest spekulative, minst vitenskapelig underbygde deler av helsesektoren i mangel av adekvate tilbud som kunne vært gitt innen «mainstream» medisin, om bare denne hadde befridd seg fra det underlige dogmet at EMF ikke har biologiske virkninger ved eksponeringer som er for svake til å gi oppvarmingsskader.

Gjennom disse historiene forstår man lettere hvilket overgrep det er å påtvinge folk døgnkontinuerlig eksponering for mikrobølgesendere i egen eller naboers bolig gjennom innføringen av automatisk måleravlesning – AMS («smartmålere»). Helsedirektoratets forsøk på å hindre leger i å angi elektromagnetiske felt som årsak til helseplager eller sykelighet, kommer i et underlig, livsfjernt lys.

Hvor mange av Norges befolkning er i samme båt ved at de reagerer med akutte plager fra elektromagnetiske felt – også når de er svakere enn dagens grenseverdier? Det vet ingen, men alt tyder på at det er en betydelig andel, og at det blir stadig fler. En grov trendanalyse antyder 50% av befolkningen rundt 2020 (Hallberg & Oberfeld 2006). Andre mer forsiktige anslag tilsier rundt 350.000 personer (rundt 6-7%). Her ser du altså bare toppen av isfjellet: Siden symptomene oftest er diffuse – det vil si at de kan ha mange årsaker – er det naturlig at mange har plager de ikke forstår årsaken til. Mellom ulike miljøstressorer/miljøgifter er det også gjerne sterkt samspill. Eksponering for elektromagnetiske felt kan da være en vesentlig del av årsaken, og er uansett en av de miljøgiftene som har økt mest i omgivelsene de siste tiårene.

Disse historiene er viktige, og det er viktig at de blir samlet, selv om de ikke er verifiserte og ikke representerer noe statistisk tilfeldig utvalg: De kan analyseres og brukes av forskere og studenter til heurestikk (finne egnede klassifiseringer og problemstillinger) eller som kildemateriale i kvalitative/semistatistiske undersøkelsesmetoder. For eksempel: Middelaldrende kvinner er overrepresentert. Hvorfor? Noen mulige svar finner du i bloggpost 02.07.2017. Hva slags symptomer opptrer? Er de i tråd med faglitteraturen på feltet? Hvordan støter de an mot Strålevernets begrepsverden? Er der historier som inneholder blindtester?

Har du spørsmål om bruk av materialet, kan du ta kontakt via Hjelp-siden. Personnavn og epostadresser bak alle (anonymiserte) tekster er oppbevart, men utleveres ikke uten samtykke.

—- o —-

141. Cathrine Høst, 10.06.2019:

Vi fikk smartstrømåler installert i huset i midten av september 2016. Jeg tenkte ikke noe mer på det, annet enn at «de vet vel hva de gjør». Den høsten og vinteren var jeg fryktelig sliten og hadde mange nye, svært ubehagelige plager. Det hjalp ikke å hvile og redusere gjøremålene til et minimum. Jeg våknet helt utslitt om morgenen også, helt ulikt meg. Plagene var: press og vondt i hodet, piping i ørene, nummenhet i hele kroppen, prikking i hele kroppen og i ansiktet, og jeg var svimmel, kvalm, snublete, slepphendt, hadde hjerterytmeforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, var glemsk, hadde mangel på koordinering syn/hånd.

Jeg hadde også pustevansker og opplevde at jeg ikke fikk nok oksygen. Det var akkurat som om cellene i kroppen holdt på å bli kvalt. Yngstemann, som bodde hjemme enda, spurte flere ganger den høsten og vinteren: » Hvorfor sukker du så mye, mamma? «Det er akkurat som om jeg ikke får puste ordentlig», var mitt svar.

Jeg er sjelden syk, spiser mye frukt og grønt og nøtter, har aldri røkt, drikker sjelden alkohol, er mye ute på tur i skog og mark med bikkjene og elsker hagearbeid.

Til å begynne med tenkte jeg at alle disse nye uforklarlige og svært plagsomme plagene ville gå over. Etter et halvt år begynte jeg å bli ordentlig bekymret. Men så kom jeg tilfeldigvis over et innlegg på Facebook om en som hadde fått deaktivert senderen på sin nye strøm-måler og at hennes uforklarlige plager dermed ble blitt borte.

Jeg fulgte lenken til einarflydal.com og leste og leste. Der fant jeg listen med alle mine nye og svært ubehagelige plager og «oppskriften» på hvordan få senderen koblet fra strøm-måleren. Legetime ble bestilt og 14 dagers venting gikk i sneglefart. For legen la jeg fram symptomene og min mistanke om årsaken (mikrobølget stråling). Legen gikk i forsvar. Jeg svarte at denne strålingen er noe nytt som har kommet inn i mitt liv samtidig som alle de nye og uforklarlige plagene dukket opp, og at jeg ikke kan ha det slik. Da må jeg bytte fastlege. Hun gikk tilslutt med på å skrive en legeattest til Agder Energi Nett om at jeg mente at mine plager skyldtes den nye strømmåleren. (Jeg skiftet fastlege likevel.)

Søknad, med alle dokumenter ble sendt, og etter endel purringer ble senderdelen deaktivert våren 2017.

De nye, uforklarlige plagene mine forsvant. Det var bare hjerterytmen som ikke ble helt ok ennå. Og om jeg er på besøk hos noen nå, kommer symptomene tilbake etter en stund. Det er veldig leit, for nå er det ikke greit å besøke andre lenger. Jeg unngår det. Og jeg blir sorgfull av å tenke på alle som lever tett på sine sendere og alt trådløst og ikke vet eller forstår hvor lite greit det er.

Jeg vil gi Statens Strålevern ( nå DSA) stryk-karakter for ikke å ha satt seg inn i uavhengig forskning på skadene mikrobølget stråling forårsaker på alt levende, og for at de ikke har kommet med advarsler. De har et svært stort ansvar for det som nå skjer.

Jeg vil også gi regjering og storting stryk-karakter for ikke å høre på advarsler om mikrobølget stråling og for ikke å bruke Grunnlovens paragraf 112 om føre-var-prinsippet på skader på helse og miljø. 5G er også mikrobølget stråling, samme grunnteknologi som brukes i ikke-dødelige våpen, og uavhengig forskning som viser skader på alt levende finnes. Det er for meg helt umulig å forstå at ikke bremseklossene ble satt på øyeblikkelig da det ble oppdaget hvordan mikrobølget stråling virker på alt levende.

Jeg har fulgt bloggen din i to år nå og takker inderlig for den jobben du gjør. Jeg har lært masse, deler og deler på Facebook, til politiske partier, pressen, ulike organisasjoner og til de jeg kommer i snakk med på min vei. Hjerterytmen er fin igjen. Dessuten oppdaget jeg at da jeg slo av gulvvarmen på badet (stort bad), forsvant hjerte-uregelmessighetene og pulsøkningen jeg fikk i stillesittende modus. Jeg håper at det snart også vil bli mulig å få skiftet ut strømmåleren til en som ikke lager «skitten strøm».

Jeg er nå blitt medlem i FELO, Folkets Strålevern og Norges Miljøvernforbund. Og jeg er blitt klassifisert som EMF-engstelig av helsevesenet ettersom jeg har sendt inn innspill til den nye folkehelsemeldingen.