Min historie som viser hvorfor jeg ikke vil ha «smartmåler»

Det fins flere samlinger av historier om akutte reaksjoner på elektromagnetiske felt og stråling (EMF). De er viktige, og det er viktig at de blir samlet og viser at der er realiteter bak – så merkelig det enn virker for dem som ikke selv har erfart det, og ikke har satt seg inn i biofysikken bak.

De følgende historiene er sendt inn av mine lesere, som har tillatt at jeg publiserer dem. Det trengs mange historier, så bidra svært gjerne med din! Dessuten bør du utfordre dem du kjenner til å kaste skammen og vise andre hvilke plager slik teknologi påfører stadig fler i befolkningen. Hvis du ønsker, får du være anonym, men jeg må vite hvem du er.

For å legge inn din egen historie, og for å lese mer om dette prosjektet, se HER.


 

Vibeke Almås Myhre, 23. mai 2017:

Jeg er el-overfølsom og var i noen år ekstremt utmattet og bodde på hytta ved havet, langt fra folk og mobilmaster.

Etter møysommelig opptrening, el-sanering i hus og hytte, og immunterapi med naturmedisin, har jeg sakte vendt tilbake til hus og deltidsjobb. Jeg kan kun bruke kablet nett, og har fått tilpasset «strålingsvennlig» arbeidsplass og hjem.

Når jeg blir utsatt for trådløs stråling, slår dette ut i nervesystemet med dirring og konstant spente muskler i kroppen. Jeg går jevnlig til manuellterapeut som hjelper meg å holde muskelspenningene nede på et levelig nivå. I tillegg går jeg på yoga og «treningssenter» ute i skogen for å tøye ut spenninger.

Summa summarum klarer jeg hverdagen på dette nivået, men ytterligere stråling vil lett slå meg i bakken igjen. Det har jeg flere erfaringer med. Jeg er derfor livredd for å bli fanget i nytt «strålefelt» uten å kunne rømme fra det til hytta engang. Der har vi jo også strømmåler.

Jeg har sendt søknad om fritak fra smartmåler til kraftsselskapet både i hjemkommune og hyttekommune, og håper inderlig å bli hørt.

 

Hilde Aalling Syvertsen, 12. mai 2017:

Jeg har nettopp mottatt brev fra Hafslund Nett om skifte av vår strømmåler til en automatisk utgave. Hvorfor vil du forstå av denne historien:

Legeerklæring viser at er jeg el-overfølsom og blir syk av elektromagnetisk stråling, både lavfrekvent og høyfrekvent, selv ved nivåer som ligger langt under de tillatte grenseverdier i Norge. Jeg må derfor ta mange hensyn i hverdagen for å holde meg frisk.

Jeg kjente lite til dette begrepet «el-overfølsomhet» inntil 2006. Det året ble jeg som bygningsingeniør engasjert til å lede rehabiliteringen av et større ombyggingsprosjekt sentralt i Oslo. Etter 2-3 uker hadde jeg og min kollega, som startet samtidig, så ubehagelige og skremmende helseplager at vi begynte å undersøke hva som kunne være galt. Det dreide seg for min del bl.a. om kraftig hjerteklapp hele døgnet, svimmelhet, hodepine, utmattelse, og gradvis forverret bloduttredelse på det ene øyet, som etter hvert også ble svært smertefullt.

Vi flyttet ut av dette byggekontoret og jeg satte i gang ulike undersøkelser. Jeg oppdaget transformatorstasjonen til Hafslund Nett som lå rett under våre kontorer, og da jeg ble hjulpet inn i rommet så jeg at strømtilførselen var på oversiden. Avstanden fra kraftige kabler opp til våre kontorplasser var dermed kort. Norconsult ble tilkalt for å måle de elektromagnetiske feltene. Det viste seg å være 16 microtesla ved bordhøyde der vi satt, og 69 ved gulv. Dette i kontrast til anbefaling fra Statens Strålevern om å holde seg under 0,4 microTesla (mT).

Etter lengre dialog med Hafslund Nett ble vi tilkjent en sum til å isolere vårt kontor mot strålingen. Dette hjalp dessverre ikke ift min helse som allerede var blitt påvirket, og etter det har vært ganske varierende. Når jeg klarer å sørge for at det er lite elektromagnetisk stråling der jeg oppholder meg, er jeg frisk. Det har imidlertid vært mange episoder gjennom disse årene, både privat og i jobber jeg har hatt, der jeg for sent har oppdaget nye kilder til stråling og derfor har blitt dårlig. For ca. tre år siden sa jeg opp min siste jobb og har det nå mye bedre på mitt hjemmekontor, for her er jeg beskyttet mot det jeg ikke tåler.

På denne bakgrunn har jeg søkt om å beholde dagens strømmåler. Jeg har også bedt Hafslund Nett om en bekreftelse på at jeg aldri skal bli påtvunget noen ny kilde til elektromagnetisk stråling fra Hafslund Nett i form av AMS eller annet utstyr, da jeg mener det jeg har vært utsatt for bør inspirere selskapet til å ta best mulig vare på meg som tidligere har fått så betydelig redusert helse pga av selskapets installasjoner.

Jeg har hørt at Hafslund Nett har rundt 5.000 transformatorstasjoner i Oslo-området. Av disse skal 2.000 være inne i boliger og kontorbygg. Det kan altså være en del flere som er i samme situasjon som jeg og min kollega havnet i – men uten å forstå årsaken.

 

Anonym, 1.5.:

Jeg bor i Østlandsområdet og velger å være anonym ettersom jeg også skriver om helseproblemene til andre i min omgangskrets.

Jeg har søkt fritak fra «smart» strømmåler med legeattest. Jeg blir dårlig av strålingen fra trådløs teknologi, og det forverrer også andre kroniske helseproblemer jeg sliter med.Jeg ble uføretrygdet i en alder da jeg skulle hatt over 25 gode år igjen i arbeidslivet. El-overfølsomhet på toppen av andre helseproblemer (som sannsynligvis også er relatert til samme problematikk), er årsak til at jeg i dag er blitt erklært 100 % ufør: Jeg har prøvd «alt» for å klore meg fast i arbeidslivet, og forsøkte lenge å få til å i det minste jobbe deltid, men måtte til slutt slenge inn håndkle ettersom trådløs teknologi gjorde sitt inntog på alle områder i arbeidslivet. Selv reisen til og fra jobb med offentlig transport – med smarttelefoner på alle kanter – ble en stor påkjenning. Å jobbe selv bare noen timer førte etter hvert alt for ofte til at jeg ble syk i dagevis etterpå. Jeg har også pådratt meg en autoimmun stoffskiftelidelse, som etter hva jeg forstår kan skyldes strålingen fra basestasjonen jeg vokste opp rett ved: enten som en direkte effekt av strålingen fordi skjoldbruskkjertelen som regulerer stoffskiftet er spesielt sårbar for stråling – eller mer indirekte pga. søvnproblemer gjennom hele oppveksten, som jeg i dag mener også skyldtes stråling fra basestasjonen. Søvnproblemer har vist seg å være en vanlig reaksjon på langtidseksponering for slik stråling. Denne og flere andre negative helsevirkninger hos mennesker som bor i nære master og basestasjoner, er beskrevet i flere publiserte studier. Det ante jeg ikke før ganske nylig.

Jeg eier ikke boligen jeg bor i, men leier av slektninger som er forståelsesfulle nok til å ikke insistere på «smartmåler» så lenge jeg bor der. De har også installert kablet nett i hele huset, siden jeg blir syk av WiFi (avhengig av hvor langt unna ruteren er, hvor sterk den er o.l.).

Det største problemet mitt er likevel at huset jeg bor i nå skal selges i løpet av neste år, og da må jeg ut på det vanlige leiemarkedet. Allerede før de «smarte» AMS-målerne ble innført, begynte det å bli en utfordring å finne leiligheter eller hybler der stråleforholdene er moderate nok til at jeg kan bo og sove der uten å bli syk. Med «smartmålere» installert i alle hus og i de fleste hytter, sier det seg selv at det blir svært vanskelig å finne et nytt hjem for en el-overfølsom person med lav inntekt. Hvor mange utleiere vil være villige til å bytte ut AMS-måleren med en analog måler for å leie ut til en el-overfølsom person? Og hva blir situasjonen når de «smarte» vannmålerne også rulles ut?

Vanlige symptomer jeg får ved for mye mikrobølgestråling (fra for eksempel mobiltelefoner, nære master/basestasjoner, trådløse DECT-telefoner, WiFi, AMS-målere osv) er: influensafølelse i kroppen, sterk utmattelse (i verste fall med muskelsvakhet og dårligere balanse), trykk i hodet/hodepine og «hjernetåke». Når eksponeringen er svært langvarig og/eller kontinuerlig, utvikler jeg også sterke søvnproblemer og etter hvert depresjon. De to siste symptomene opplevde jeg allerede i oppveksten og som ung voksen da jeg bodde rett ved en basestasjon – mye av tiden uten å vite om det (men jeg har i ettertid sjekket og fått bekreftet at basestasjonen var i der under hele min oppvekst). De samme problemene meldte seg i en periode flere år senere da jeg leide leilighet nesten øverst etasjene i en blokk med mobilmaster festet til husveggen på samme side som soverommet mitt og med flere master på taket. Jeg visste absolutt ingenting om at eksponering for slikt kan gi sånne problemer. I så fall hadde jeg aldri flyttet inn i et hus med mobilmaster på veggen, eller blitt boende rett ved en basestasjon. Dette var altså ikke psykosomatiske problemer forårsaket av «stråleangst». Lenge skjønte jeg slett ikke hvorfor jeg følte meg så dårlig og ikke fikk sove, eller hvorfor jeg uventet frisknet til – og fikk nattesøvnen tilbake – når jeg overnattet andre steder en stund, og ikke minst da praktiske forhold heldigvis gjorde at jeg måtte flytte.

Først for noen få å siden lærte jeg at alle disse helseproblemene faktisk er velkjente symptomer på el-overfølsomhet, og at de overveiende skyldes at eksponering for «svake» elektromagnetiske felt og mikrobølgestråling over tid kan forårsake skader på sentralnervesystemet. Slike skader på nervesystemet – og slike symptomer som følge av dem – har faktisk blitt påvist i mange vitenskapelige studier helt fra 1970-tallet, mens årsaksmekanismene ikke alltid har vært kjent. Noen individer er mer sårbare enn andre. Selv hadde jeg en god periode på flere år da jeg bodde langt fra master og basestasjoner, men jeg fikk mer problemer med el-overfølsomhetssymptomer etterhvert som bruken av trådløse nettverk spredde seg til alle offentlige bygg, arbeidsplasser og nesten alle private hjem. Jeg ble altså utsatt for en mengde ubedte «blindtester». Mobiltelefon har jeg alltid brukt minst mulig, siden det gir meg hodepine og ubehag å snakke i dem.     Smartmålerne til HafslundNett sender ut korte og svært intense mikrobølgepulser 70-90 ganger i minuttet hele døgnet, forteller de som har målt denne strålingen. Strålestyrken er dessuten langt høyere enn det mange europeiske miljømedisinere anbefaler. Dette er naturligvis ikke bra for el-overfølsomme. Over tid utgjør denne kontinuerlige eksponeringen en helserisiko også for andre, skal man tro mye av forskningen. Så jeg er lettet over å slippe å få en slik måler i huset. Likevel lurer jeg jo på hvordan det vil bli når alle naboene i husene rundt meg får disse målerne – og med nettverket av tilknyttede antenner. Jeg krysser fingrene og håper på at siden jeg bor i et murhus, vil det gi beskyttelse nok, siden mur i hvert fall gir noe skjerming.

Men ikke minst lurer jeg veldig på hvor jeg skal bo når dette huset er solgt, nå som «smarte» strømmålere (og etterhvert «smarte» vannmålere) rulles ut over hele landet – og samtidig som stadig flere smarte dingser (komfyrvakter, «smarte» seriekoblede brannalarmer, etc.) blir påbudt eller vanlig standard i nye hus, og trådløs kommunikasjon hele tida blir valgt til slikt som godt kunne vært kablet. I dag ser det kort sagt ut som jeg kommer til å måtte forlate den byen jeg har bodd i hele mitt liv, og hvor jeg har kjæreste, familie og sosialt nettverk, og at løsningen for meg blir av typen uthus, campingvogn eller liknende langt fra tettbebyggelse, siden jeg ikke har råd til dyre skjermingstiltak. Jeg blir altså en «stråleflyktning», som mange andre mennesker i Europa og USA allerede er. Mange er i en vanskeligere situasjon enn meg, men også jeg fortviler over hvor vanskelig det er blitt å leve i et samfunn der skadevirkninger av strålingen fra trådløs teknologi totalt fornektes.

Sannsynligvis har jeg vært el-overfølsom siden barndommen. Jeg vokste opp i en hyggelig treroms leilighet i øverste etasje i et sameie som lå relativt nærme en av landets tidligste basestasjoner for mobiltelefoni. På den tiden var det ingen som snakket om at slik stråling kunne være farlig, og basestasjonen var ikke noe vi var opptatt av. Heller ingen av oss knyttet mine store søvnproblemer – som varte gjennom hele barndommen og så lenge vi bodde der – til strålingen. Heller ikke den tunge depresjonen jeg utviklet da jeg var tidlig i tenårene – til tross for at jeg hadde gode venner, sunne fritidsinteresser og var flink på skolen. Vi flyttet noen år til et annet sted i byen, og både søvnproblemene og depresjonen ga seg – men kom igjen da vi flyttet tilbake. Familien forsto likevel ikke at det kunne ha noe med bostedet å gjøre. Enda mindre tenkte vi på stråling.     Selv ikke da dette mønsteret gjentok seg flere ganger når jeg flyttet ut i perioder pga. ungdomsutveksling og studier o.l. og så flyttet hjem innimellom og ble dårlig, skjønte jeg årsaken. Da jeg studerte hadde jeg leiligheten alene uten resten av familien, og bodde der sammen med venninner. Jeg var dårlig, og en av venninnene begynte også å slite med liknende problemer mens hun bodde der. Nylig fortalte moren min at også hun slet med å sove all den tiden hun bodde i den leiligheten.

Der er mange studier som viser at mennesker som bor nære mobilmaster og basestasjoner er sykere enn de som bor lengre unna. I ettertid har jeg reflektert over hvor mange i nabolaget rundt basestasjonen som jeg vet også slet med alvorlige søvnproblemer – samt andre helseproblemer – til tross for at det var et stille, rolig og pent nabolag med mange ressurssterke og unge mennesker. I tillegg var det noen som fikk kreft, noen fikk problemer med stoffskiftet, depresjon, angst, noen fikk alt for tidlige fødsler og der var ett tilfelle av uforklarlig spedbarnsdød. Om dette helt eller delvis skyldtes strålingen er det umulig å si, men det ville stemme med funn i en god del forskning. Den familien jeg kjente som bodde aller nærmest basestasjonen hadde en sønn som var urolig og aggressiv, hyperaktiv og svært søvnløs. Han ble langsomt betydelig bedre etter at familien flyttet, men ble visstnok seinere tidlig ufør pga. kroniske helseproblemer. I dag kjenner jeg kun en person som bor i området. Hun har soverommet sitt rett mot basestasjonen (som fortsatt er der). Hun er en sterk og robust person, men hun lider av søvnproblemer.

Jeg har forresten forsøkt kognitiv terapi, som jeg ser blir nevnt i et annet innlegg. Min erfaring er at det ikke fungerer mot el-overfølsomhet i det hele tatt, selv om det fungerer glimrende mot angst og uro. Det som derimot virker, er avstand til strålekilden, skjerming av den, eller at den blir fjernet.

Jeg har satt meg godt inn i forskningen. Det finnes svært mye forskning som viser at eksponeringen for stråling fra mobiltelefoner og annen trådløs teknologi over tid kan gi et vidt spekter av ulike helseproblemer, samt skader på celler og DNA. Denne typen stråling er også kategorisert av WHO/IARC som «mulig kreftfremkallende» i klasse 2B, samme kategori som DDT og bly, og det er flere eksperter som argumenterer for en enda strengere klassifisering. Søvnproblemer, hodepine, depresjon, konsentrasjonsproblemer, utviklingsforstyrrelser, autoimmune lidelser, stoffskifteproblemer er økende hos barn og unge i dag. Altså nettopp slike problemer som jeg har erfart hos meg selv og i mine omgivelser.

Da skulle det bare mangle at jeg skulle utsette meg for en måler som står og sender oftere enn hvert sekund! Jeg synes det er fryktelig trist at de fleste barn og voksne i Norge nå skal pådyttes en slik unødvendig helserisiko.

Øyvind Hausberg, 5.4.2017:

Eg har fulgt med på opplysningene som kommer om smartmålere og wifi og stråling. Eg har startet med å kable det jeg har av utstyr som skal være på nett. Eg hadde vært en del innendørs på grunn av helsen og dårlig vær og merket at eg ble tung og merkelig i hodet. Eg merket at det var noe som ikke stemte. Eg har skikkelig ventilasjon i huset som tilfører frisk luft. Eg har også en måler som viser luftkvalitet inne. Den viser at det er god luft hos meg. Så noe annet måtte det være.
Så bestemte eg meg for å stenge av wifi, siden eg ikke trenger det trådløse lokalnettet særlig. De aller fleste har jo trådløst bredbånd for datatrafikk fra mobiloperatøren, og nå blir jo også den trafikkmengden du betaler for, men ikke har brukt opp, overført fra måned til måned.
Eg satt en kveld og jobbet med å finne ut hvordan eg skulle få stengt av wifi’en. Eg stilte inn forskjellig, men fikk det ikke til. Eg snakket på telefonen med en kjenning som er spesialist på slikt, men det var vanskelig for han å svare siden han ikke så skjermbildet der man konfigurerer ruteren. Han foreslo at eg skulle re-sette wifi-ruteren. Eg bestemte at det skulle eg gjøre neste dag. Da eg våknet dagen etter, kjente eg med en gang at noe var annerledes. Eg var ikke tung i hodet og trøtt. Eg sto opp og ordnet meg. Når eg skal inn på PC’en, ser eg med en gang at ruteren ikke sender trådløst, og at bare kablet nett virker.
Eg synes dette viser godt hva som var mitt problem. Eg har ikke søkt om fritak for ny måler, men kommer til å gjøre det – og da på bakgrunn av egen erfaring og all info’en som nå er kommet angående smartmålere.

Rita Sund Kornberg, 31.03.2017:

Mine plager startet for ca. 6 år siden. Vi flyttet inn i nybygd hus med mange nye elektriske installasjoner. Dette var en del av en to-mannsbolig. Det første jeg merket var at søvnen forsvant, så fulgte hodepine, en følelse av konstant influensa med vonde ledd. Deretter kom brenning og svie i huden. Jeg ble bedre ved å besøke min datter i ett gammelt hus ute på landet og slik greide jeg å finne ut hva plagene kom av.

Vi så oss nødt til å flytte til en eldre enebolig og holder nå på å gjøre den så sikker som mulig for meg. Her samarbeider vi med elektriker som vet om mine plager og med EMF-Consult som kommer med råd til oss. Jeg søkte fritak for AMS-måler. Vår elektriker presset på og har nå installert gammel måler, noe jeg er veldig takknemlig for. Vår økonomi er rasert, men livet går videre. Jeg forteller alle om mine plager og de fleste møter meg med forståelse og forundring og slår mobilen sin av eller på flymodus. Min fastlege hører på hva jeg sier, men vet ikke helt hva han skal tro om plagene.

En liten historie til slutt, vi skal i familiebesøk i slutten av mai og trenger derfor overnatting i Gran kommune utenfor Oslo. Der fikk jeg kontakt med Sanner hotell som kunne hjelpe meg. De har et lite hus / hotellrom de kaller «Jomfruburet». Der kunne vi koble ut wifi. Samtidig fikk jeg en god anledning til å fortelle om hvilke plager trådløst nett gir. Mine største problemer er når jeg trenger time på sykehus.

Monica, Akershus, 31.03.2017:

Jeg har reagert på elektromagnetisk stråling i over 20 år, men for bare noen år tilbake da mobiltelefoner og wi-fi ikke var så utbredt, hadde jeg ingen problemer med å unngå de strålekildene som var i mine omgivelser. På den tiden handlet det egentlig bare om å fjerne seg noen meter fra strålekilden, så var problemet løst.

I dag er alt helt annerledes fordi mikrobølgestrålingen strekker seg over så store områder, ofte flere kilometer. Da blir det umulig for meg å holde stor nok avstand. Strålingen er dessuten overalt i dagens samfunn slik at jeg blir mye plaget av dette i hverdagen.

Jeg får hodepine, konsentrasjonsproblemer og «hjernetåke» når jeg blir utsatt for stråling. Jeg blir tappet for energi og overskudd. Men så snart jeg kommer i strålefrie omgivelser, får jeg kreftene tilbake og fungerer akkurat slik som alle andre. Det var også årsaken til at familien kjøpte en liten hytte for noen år siden, nettopp for at jeg skulle få mulighet til å være i strålefrie omgivelser hvor jeg kunne hente meg inn og få et pusterom fra all strålingen jeg ble så plaget av.

Etter en stunds leting fant jeg og min sønn, som dengang var 11 år, den perfekte hytta i ganske så strålefrie omgivelser. Hytta ligger et godt stykke inni skogen ved et lite tjern i et hyttefelt bestående av kun seks andre hytter.

Hele familien gledet seg over dette funnet. Vi brukte en god del penger på oppussing og en fullstendig utskifting av det elektriske anlegget og sikringsskapet – nettopp for å isolere alle kabler og gjøre feltene fra dem så svake som som mulig. Dette ble utført av et elektrikerselskap som har spesialkunnskap om slikt.

Hytta har frem til nå fungert som familiens fristed. Jeg har også, i perioder hvor jeg føler meg ekstra dårlig, kunnet reise ut og oppholde meg der i flere dager for å komme til hektene. Vi trodde hele tiden at AMS-installasjon ikke kom til å berøre oss, ettersom alle hyttene har et forholdsvis lavt strømforbruk.

NVE har uttalt i utarbeidelsen av forskriftene at hvis man har et lite og forutsigbart forbruk så ville de ikke kreve noen AMS installasjon. Men det skulle vise seg at strømselskapet ikke tolket reglene på samme måte. I september i 2016 fikk vi alle beskjed om at det nå skulle installeres AMS på alle våre hytter.

Jeg begynte derfor å undersøke hva slags strømmålere som skulle installeres og hvor mye stråling som disse ville avgi. Jeg fikk mange ulike svar på mine henvendelser, men jeg slo meg til ro med de opplysningene som ble gitt fra Statens Strålevern om at disse målerne kan sammenliknes med en mobiltelefon som kun sender én gang i døgnet. Derfor tenkte jeg at det ikke skulle bli noe problem for meg om naboene mine fikk installert sine målere, og jeg selv søkte om fritak. Det er tross alt en god del meter avstand mellom hyttene, og naboene benytter mobiltelefonen sin når de er på hytta uten at jeg er blitt plaget av det.

Men det skulle vise seg at resultatet etter installasjonen ble svært anderledes enn jeg hadde antatt. Etter at alle nabohyttene hadd fått installert sine AMS-målere, foretok jeg målinger med mine måleapparater inni hytta og på tomta. Da oppdaget jeg til min store skuffelse at stråleverdiene hadde skutt i været. Jeg målte over 1.000 µW/m² på terrassen, og jeg kunne avlese en kontinuerlig strøm mikrobølget stråling som slår ut i ulik styrke. Jeg forsto raskt utfra strålingsnivået at jeg fra nå av ikke lenger ville kunne klare å oppholde meg der. Mitt eneste fristed var nå blitt revet fra meg, jeg kunne ikke annet enn å gråte over å ha mistet alt jeg har strevd for å skape for meg og min familie.

Det har nå gått seks måneder, og jeg har vært i stadig dialog med ansvarlig leder for el-verket der ute, uten at man har klart å komme til noen praktisk løsning på problemet. Familien har vært der ute flere ganger, men jeg har ikke kunnet være med på grunn av den sterke strålingen. Dette er bare veldig trist, og det ser ut som det ikke er noen annen løsning enn å selge hytta. Det oppleves dessuten som fullstendig unødvendig at de små hyttene som blir brukt til sporadiske helgeturer skal ha strømavlesere som sender radiosignaler 70-90 ganger i minuttet. Det er også trist at det ikke skal være mulig å komme til en minnelig ordning i denne saken.

Solveig Lading, 30.03.2017:

Jeg har fått fritak, men jeg vet ikke hvor lenge det vil være tilstrekkelig før jeg blir tvunget til å flytte igjen:

Jeg har jobbet som lærer, veileder, skrevet lærebok m.m. og vært ansatt i Oslo skolen siden 1981 til jeg ble syk den 28. januar 2011. Da skjedde det noe med kroppen min som ble verre dag for dag: musklene «hoppet», det presset bak øynene, jeg fikk tåkete syn, hjertet flimret, jeg følte brenning i huden, ble svimmel, søvnen ble fraværende og det oppsto et enormt stress/uro i kroppen. I det hele tatt ble det fullstendig uutholdelig. Jeg klarte ikke å få hverken smerter eller ubehag bort, uansett hva jeg gjorde. Det ble bare verre og verre. Jeg løp til diverse leger i panikk, prøvde å forklare, men legene skjønte ingenting. I løpet av to måneder var jeg hos diverse spesialister, men ingen kunne hjelpe meg. Smertene og ubehaget eskalerte til det ubeskrivelige.

Jeg oppdaget etterhvert, til min store forbauselse, at jeg hadde store forverringer i nærheten av diverse strålekilder. Jeg ble blant annet tett i halsen når jeg snakket i mobil, fikk sus i hodet og ører, bindevevet ble liksom «for lite», og brenningen i huden tiltok. I det hele tatt var det helt grusomt.Var bare de elektromagnetiske feltene lave nok, holdt også symptomene seg svake.

Utviklingen av smertene og ubehaget førte dermed til at jeg måtte holde meg unna strålekilder, leve isolert, slutte i jobben, selge mitt hjem i Oslo gjennom 40 år, finne meg nytt sted å bo, et småbruk langt fra folk, hvor jeg måtte tilpasse strøm og diverse annet for å holde meg på «beina». Jeg hadde enorme kostnader som jeg hverken har fått støtte eller hjelp til. Jeg måtte også fjerne amalgam i tennene[*], og sitter i dag med et lån på nesten en million på grunn av hele denne omstillingen!

På småbruket oppholdt jeg meg dag ut og dag inn til høsten 2014. Da var jeg blitt bedre, solgte småbruket og kjøpte etter mye leting leilighet i Oslo på nytt. Den har jeg skjermet for tusenvis av kroner slik at jeg kan bo i den. Dermed er jeg i nærheten av min datter, øvrige familie og nettverk. Ubeskrivelig godt etter lang tid i isolasjon!Jeg har erfart at å leve i et strålefritt miljø har styrket meg enormt, og etter å ha mistet mitt hjem, jobb, alle mine aktiviteter, sosialt liv, sparepenger og arv er det ubeskrivelig godt igjen å ha et sted å sove som jeg føler er trygt og godt!

Jeg er derfor svært bekymret for smartmålerne som skal installeres i alle boliger og offentlige institusjoner. Personlig har jeg fått fritak, det får man ved å framvise legeattest på el-sensitivitet. Men hva med virkningen fra nye målere hos alle naboer i gården min? De vil øke stråleverdiene i min leilighet slik at jeg kanskje ikke kan bo her heller. At jeg har fått fritak, har derfor liten verdi for meg.

Hafslund viser liten forståelse for problemet og det gjør også våre helsemyndigheter. De mangler totalt kunnskap om fenomenet og gir manglende og uriktige opplysninger om strømmålerne. Det virker som om avgjørelsen om installering er tatt på helt feil grunnlag.

HafslundNett bør på ny vurdere hvilke type strømmålere som installeres og hvordan el-sensitive kan bli tatt hensyn til! Her må det vises bedre skjønn. Det er mange som blir berørt av dette, også barn. Vi jages simpelthen på «flukt». Kan politikere overse dette? Hvor blir den offentlige debatten av?

Myndighetene viser gjerne til evalueringsrapporten som ble utarbeidet i 2012 i regi av Folkehelseinstituttet (FHI 2012:3), hvor det konkluderes med at det ikke er helseproblemer knyttet til dagens stråleverdier. To forskere som kom med en motrapport, blir ikke tatt hensyn til. Videre viser Statens Strålevern og helsesektoren til dagens grenseverdier som de mener vi alle skal tåle, men reaksjonene følger ikke dagens grenseverdier. Vi reagerer på langt lavere eksponeringer, og det gjelder for oss som for andre allergikere: Det vi ikke tåler må vi holde oss unna!

Leger og andre i helsesektoren kan heller ikke hjelpe oss, da problemet ties ned og de ikke har kunnskap og kompetanse om dette. Jeg vil påpeke at jeg etterhvert har gjort ALT som står i min makt, også «kognitiv terapi»: Pasienter som er el-overfølsomme blir henvist til kognitiv terapi når legene gir opp å finne andre årsaker. Slik terapi kan selvsagt gjøre en bedre i stand til å mestre smerter og en vanskelig hverdag, men kan ikke ta bort smertene og ubehaget. Så jeg er fortsatt like el-sensitiv. Det som hjelper, er ganske enkelt skjerming og avstand, men slike tiltak er sjelden mulig med smartmålere på alle kanter.

Hvor kan jeg bo dersom jeg må ut av mitt hjem igjen? Hvem er det som har ansvar for sånne som meg? Jeg ber og håper inderlig at installeringen av smartmålere stoppes til myndighetene får satt seg bedre inn i helsefarene! Vi som merker dem, kjenner godt til dem allerede.

*[Kommentar fra EF: For forskning som viser at mikrobølger utløser kvikksølv fra amalgam, se bloggposten «WiFi + amalgam = ingen god miks», 28.07.2017]

Marie Haug, 30.03.2017:

Jeg fikk installert smartmåler 9. 12.16. Vi fikk ingen informasjon i forkant og jeg tenkte ikke noe videre over hvorfor vi skulle ha ny måler. I løpet av jul/nyttår og ut i januar fikk jeg tilbake eksem som jeg har holdt bra i sjakk med kosthold i lang tid. Jeg synes jeg ble «fjern», altså at jeg glemte fort og ikke var helt til stede. Nattesøvnen ble dårlig og jeg våknet ofte med hodepine, noe jeg aldri har vært plaget av tidligere. Min datter på 8 år fikk mer eksem enn vanlig og klødde seg ofte til blods. Hun begynte også å klage over vondt i hodet og svimmelhet. Hun måtte være hjemme fra skolen ved noen anledninger på grunn av dette. Jeg undret meg hvorfor alt dette skjedde. I tillegg har jeg en sønn på 10 som ble veldig oppfarende og hissig – ganske ulikt ham.
I begynnelsen av februar så jeg et innlegg på Facebook der en venn hadde delt en artikkel i Varingen om at smarte målere gir skadelig stråling. Jeg begynte å lese og skjønte etter hvert at mine/våre plager kunne relatere seg til denne måleren. Det stemte akkurat i tid og jeg hadde ingen annen forklaring. Jeg oppsøkte derfor lege for å få legeattest. Legen hadde ikke vært borti tilsvarende før og heller ikke selv fått installert slik måler, men syntes det var rart at nettselskapet uten videre kunne «invadere privatlivets infrastruktur på denne måten». Jeg sendte mail med legeattest til nettselskapet der jeg ba om å få installert den gamle måleren igjen. Dette ble gjort nå i mars etter en purring. Jeg merker at eksemet er på vei tilbake og jeg sover bedre om natten. Har ikke vondt i hodet heller. Datteren min har ikke klaget over svimmelhet siden og min sønn har blitt roligere. Atmosfæren i huset har generelt blitt «lettere».

Grete, Sørlandet, 25.03.2017:

Beskjeden kom på SMS i slutten av oktober om utskifting av måler. Kraftverkets mann kom i starten av november og installerte. Så gikk det ikke lange tiden før jeg kjente kraftig stikking i venstre side av bakhodet, nesten mot midten, med press på begge tinninger. Jeg fortalte dette til mine venner som fra før vet at jeg ikke bruker mobil mer enn høyst nødvendig – og da med høyttaler på – for å minske strålingen mot tinningen / øret. Jeg åpner min mobil bare noen ganger i døgnet på grunn av stikking i tinning som gjør meg så uvel. Jeg reagerer på samme måte på WiFi og bruker i stedet bredbåndskabel. Jeg vet at jeg har hatt høy el-følsomhet alt fra jeg var liten. Da kunne jeg ikke være i nærheten av trafoer og høyspentledninger.
Jeg sende inn min søknad til kraftverket Agder Sør den 12.03.17 med min historie og helseattest, men det har ennå ikke dukket opp noe svar. Svaret bør komme snart, for jeg bor med smartmåleren 6 m i fra meg med åpen gang, så jeg kan sitte og se på den fra min sofa. Leieboeren under har den like under min sofa, så hit kommer det stråling fra flere retninger.
For å prøve å bedre min helse så jeg meg tvunget til å reise bort for 14 dager til en bekjent som ikke har fått måler installert. Presset på tinningene og den store strålingen i bakhodet ga seg noe mot slutten av mitt besøk.
Nå er det blitt 25.03.17 og det har forverret seg med neseblod og slimete hals med blod i spyttet. Jeg har og et svakt hjerte etter mange infarkter. Tilstanden forverrer seg med strålingen og jeg sover mye for tiden. Livet er kraftig forringet.
Jeg føler meg totalt fanget i hjemmet og trenger å få byttet måleren fort!
Hvordan kan jeg få fortgang i dette?
Jeg er KJEMPEFORTVILET over min grusomme situasjon som fange i eget hjem.

—–

Einar Flydal, 25.03.2017:

Jeg har søkt om – og fått innvilget – fritak begrunnet med el-overfølsomhet og generell økt helsebelastning fra «smartmåler». Siden jeg oppfordrer andre til å skrive sin historie, får jeg også ta min egen medisin. Her er min historie:

Jeg reagerer en del ganger på trådløst med (mer eller mindre lett) hodepine. Jeg har vært gjennom utrolig mange blindtester i praksis før jeg var sikker på at det var slik. Jeg trodde f.eks. at hodepinen kom av dårlige briller og mye skjermarbeid, så jeg har skiftet briller i ett sett. Kanskje var det også slik, men reaksjonen på trådløst går nok langt tilbake, for jeg har merket at jeg ble ør i hodet av mye mobilbruk helt siden min første mobil rundt 1993. Jeg har «bodd i mobilen» i mange år, med mobilen som viktig arbeidsverktøy i jobben og brukte den mye privat, men jeg tok nok ikke forbindelsen til hodepinen inn over meg før for 6 -7 år siden. Entydig bevis på at jeg reagerer på mikrobølget stråling fikk jeg da jeg fikk et ildrødt venstre kinn en kveld jeg satt tett på naboens trådløse basshøyttaler – uten å vite om at den sto der. Jeg merker det også godt når jeg passerer tett på sterke sendere f.eks. i kjøpesentere der de jo er usynlig plassert. Det føles nesten som om noen kaster et teppe over meg. Noen ganger der det er ekstra sterke felt, merker jeg det på hjerteslag. Jeg har kontrollmålt på en del slike steder etterpå for å sjekke ut at reaksjonen kan ha en konkret årsak i EMF, og altså ikke var tilfeldig. Virkningen gir seg raskt når jeg kommer på avstand.

Jeg reagerer også tydelig på lavfrekvente elektriske felt – med sviing i huden, eventuelt også med noe som lettest kan beskrives som «frost i knoklene» – fra venstre skulder og nedover armen og siden. Det kan skje når jeg er nær elektriske felt fra vanlig husholdningsstrøm, lamper, maskiner, osv. og denne reaksjonen tror jeg er temmelig ny. Jeg merket det første gang for et par år siden da jeg flyttet kontorplassen min hjemme fra et rom til et annet. Plutselig sved det i kroppen og det stakk i fingrene fra tastaturet. Da var det bare å få målt, og dernest foreta en større «el-opprydding» i det nye kontorrommet, og etterhvert i et par andre rom i huset. Når jeg f. eks. setter meg nær en vanlig stålampe, begynner det å brenne i kroppen etter få minutter. Det opphører etter maks en halvtime når jeg går ut, til en del et sted i huset uten sterke felt, eller setter en (jordet) metallduk imellom meg og kilden. (Blindtestet flere ganger.)

At jeg ville merket en «smartmåler» umiddelbart, vet jeg jo ikke, for jeg har ikke prøvd. At en slik måler derimot ville bidratt til mer «elektrotåke» hjemme og i nærmiljøet, og dermed bidratt til en større helsebelastning, er derimot opplagt. Det er grunn god nok til å unngå den – selv om det ikke lar seg gjøre å påvise akkurat hvor stor denne ekstra belastningen ville være på kort eller lang sikt. Det er jo heller ikke påkrevet å påvise. Derfor søkte jeg selvsagt om fritak.

Dessuten er økt helserisiko fra en slik måler i seg selv rikelig sannsynliggjort i og med at strålingen ligger over de erfarings- og forskningsbaserte retningsgivende maks-verdiene som ble publisert av EUROPAEM i 2016, og f. eks. de anbefalinger som er gitt av tyske bygningsbiologer tidligere. Det er også i seg selv grunnlag godt nok til å begrunne at en «smartmåler» påfører meg og resten av husstanden (og naboene) en «vesentlig dokumentert ulempe», som er fritakskravet fra NVEs side.

Min fastlege avviser ikke mine påstander, men gir uttrykk for at dette kan han ikke noe om. Han skrev en attest som bare refererer hva jeg hevder om mine akutte reaksjoner, og at han ikke kan overprøve min påstand. Jeg la også ved en mer utførlig attest fra en annen lege med mer kunnskap om slikt. Søknaden ble godkjent uten videre.

—–

Pål Andre Berntsen, 24.03.2017:

Jeg fikk brev fra HafslundNett sin samarbeidspartner i begynnelsen av desember om at jeg ville få installert Smart Måler den 12. desember 2016 om det passet. Jeg tok kontakt med selskapet og ba om at de kunne kansellere timen for å installere AMS-måler hos meg da jeg hadde legeattest som beskrev at jeg var el-overfølsom.

Damen sa hyggelig at da sletter jeg timen og gir beskjed videre til HafslundNett at vi ikke installerer dette hos dere. Jeg sendte da, som jeg fikk beskjed om, en epost til HafslundNett der jeg ba om fritak grunnet legeattest om at jeg hadde plager med wifi, mobil og generell stråling. Etter mye rot frem og tilbake fikk jeg fritak og det ble aldri montert noen AMS-måler hos meg.

Problemet var at den 12 desember 2016 ble jeg dårlig med stikking i hodet og urolighet i kroppen som jeg kan føle ved høyt blodtrykk – noe jeg tar medisiner for skal være på et gunstig nivå. Det føltes ikke bra nå. Jeg sjekket med mobil om det kunne være noen wifi-nett som hadde kommet hos naboer, men der var ingen synlige nett som jeg ikke kjente fra før. Flere dager gikk i uken og problemene ble bare verre. Dårlig nattesøvn og ubehag gjorde at jeg tok kontakt med naboen, da vi har en vertikaltdelt tomannsbolig som er speilvendt. Som jeg fryktet hadde naboen fått installert AMS-måler den 12. desember. Jeg spurte naboen om de kunne på vegne av meg ta kontakt med HafslundNett for å få fjernet strålingsmodulen, slik at jeg ikke ville ha disse plagene, men de fikk ingen medhold hos HafslundNett: De måtte ha legeattest selv, og kunne ikke få fritak på vegne av meg, var beskjeden.

Jeg har satt advokat på saken. NVE drøyer og drøyer med å fatte et vedtak, og jeg har stadig mer problem, da jeg er stort sett hjemme. Jeg har eget firma som jeg prøver å jobbe opp til et levebrød. Men det er ikke enkelt når jeg lever i en boble av ubehag og føler meg maktesløs, siden NVE og HafslundNett ikke bryr seg.

Jeg har kjøpt diverse produkter for å prøve å bedre helsen, men da jeg oppholder meg 90% av døgnet hjemme blir det liten mulighet til å hente seg inn igjen. Har reist bort noen dager og en uke, og etter kort tid har jeg vært helt frisk. Når jeg kommer hjem blir jeg dårlig igjen etter kun noen timer.

Min datter på 2 1/2 år går i NY barnehage og jeg leverte skjema om ikke samtykke til wifi med repeatere på alle avdelinger og fikk svar fra Sørum Kommune at de fulgte Statens Stråleverns retningslinjer og at det var ikke bevist noen fare ved å være eksponert for wifi hele dagen. De kunne derfor ikke etterkomme mitt krav om kablet nettverk der. Det bekymrer meg.

Så tiden går og familielivet blir en utfordring. Jobb og generell livskvalitet blir gradvis dårligere på grunn av regler man får tredd over hodet av noen som ikke skjønner konsekvensene det har for flere og flere mennesker.

—–

Anders Emil Ånonsen, 17. 03.2017: 

Jeg har hatt mye problemer etter at smartmåleren kom i hus i starten av november 2016. Mye vondt i hodet med kløe og svie. Dette problemet har jeg hatt siden 10. november da jeg kom tilbake etter noe fravær, og måleren var skiftet ut. Dette resulterte i flere besøk hos lege, og jeg har tatt 2 kortisonsprøyter med mellomrom. Jeg har fått min livskvalitet redusert. At Agder Energi har vært og gjort noe som de sier gjør at den ikke kommuniserer, er ikke nok. Håper derfor at de snart bytter ut denne måleren med den jeg hadde før. Netteieren er i følge skriv fra NVE pliktig til det. Jeg har i tillegg tinnitus på grunn av hørselsskade. Den ble forverret straks smartmåleren kom. Jeg sover også dårligere om natta. Jeg er blitt psykisk sliten og det første jeg tenker på når jeg våkner, er: Kommer de og bytter måler i dag? Jeg leverte inn legeerklæring som sa at på grunn av min helsetilstand måtte den byttes ut. Legeerklæringen ble levert 13.2. Men de har fortsatt ikke byttet den ut. Håper det snart skjer!