Smartmåler-historier

Alle seriøse undersøkelser starter med observasjoner og anekdoter for å få et inntrykk av den virkeligheten saken gjelder.

De personlige historiene nedenfor er sendt inn av mine lesere, som har tillatt at jeg publiserer dem. De er gjengitt i sin helhet – kun lette språklige endringer kan være gjort, mens redigering, som er gjort i enkelte tilfeller, er godkjent av innsenderen. Ingen innsendte historier er refusert per dato. For å legge inn din egen historie, og for å lese mer om dette prosjektet, se HER.

Historiene viser at det ligger realiteter bak når folk hevder at de får akutte plager av «svake» elektromagnetiske felt: De er mange og har systematiske likheter som passer med en lang rekke forskningsfunn omtalt i min blogg om hva folk blir syke av, hva slags symptomer de får og biofysiske mekanismer bak. Symptomene ble i hovedsak kartlagt eksperimentelt som virkninger av elektromagnetiske felt alt fra 1750-tallet (se bloggpost 25.2.2018) og er bekreftet gang på gang. De kan ikke avvises alle som én ved å hevde at de har sin rot i psyken.

I mange av historiene fortelles det om praktiske blindtester – situasjoner der reaksjoner kom uventet og uten at man kunne ane hva som var årsaken, og blir borte når årsaken blir borte. Men så oppdaget man etterhvert sammenhengen og fikk den verifisert i nye praktiske blindtester. Dette støtter dermed opp under forskning som viser at slike akutte plager er fysiske realiteter med fysiske årsaker.

Norsk helseforvaltning og offentlige medisinske tilbud baserer seg derimot på at plagene må ha andre årsaker, eventuelt skyldes innbilning, og har kognitiv terapi som eneste tilbud. At enkelte finner hjelp i metoder andre regner som overtro, er da et naturlig resultat. Noen få av historiene viser hvordan folk drives over i de mest spekulative, minst vitenskapelig underbygde deler av helsesektoren i mangel av adekvate tilbud som kunne vært gitt innen «mainstream» medisin.

Gjennom disse historiene forstår man lettere hvilket overgrep det er å påtvinge folk døgnkontinuerlig eksponering for mikrobølgesendere i egen eller naboers bolig gjennom innføringen av automatisk måleravlesning – AMS («smartmålere»). Helsedirektoratets forsøk på å hindre leger i å angi elektromagnetiske felt som årsak til helseplager eller sykelighet, kommer i et underlig, livsfjernt lys.

Hvor mange av Norges befolkning er i samme båt ved at de reagerer med akutte plager fra elektromagnetiske felt – også når de er svakere enn dagens grenseverdier? Det vet ingen, men alt tyder på at det er en betydelig andel, og at det blir stadig fler. En grov trendanalyse antyder 50% av befolkningen rundt 2020 (Hallberg & Oberfeld 2006). Andre mer forsiktige anslag tilsier rundt 350.000 personer (rundt 6-7%). Her ser du altså bare toppen av isfjellet. Mange har plager de ikke forstår årsaken til, og eksponering for elektromagnetiske felt kan da være en vesentlig del av årsaken.

Disse historiene er viktige, og det er viktig at de blir samlet, selv om de ikke er verifiserte og ikke representerer noe statistisk tilfeldig utvalg: De kan analyseres og brukes av forskere og studenter til heurestikk (finne egnede klassifiseringer) eller som kildemateriale. For eksempel: Der er mange middelaldrende kvinner, og i tilfelle hvorfor? Noen mulige svar finner du i bloggpost 02.07.2017. Hva slags symptomer opptrer? Er de i tråd med faglitteraturen på feltet? Er der historier som inneholder blindtester? Har du spørsmål om bruk av materialet, kan du ta kontakt via Hjelp-siden. (Jeg har personnavn og epostadresser bak alle tekster, men de utleveres ikke uten samtykke.)

Historiene blir mer verdifulle jo flere som sendes inn. Så bidra svært gjerne med din egen! Det er viktig at helsevirkningene synliggjøres. Hvis du ønsker, får du være anonym.

(For å unngå treg PC er historiene delt opp med ca. fem historier per side. Du kan søke i nettleseren din i hver side, og du kan søke i hele bloggen ved å bruke søkefeltet under menyen til venstre.)

—- o —-

126. Anonym, 19.01.2019: 

Jeg har ennå ikke sluppet Skagerak Energi til for skifting av strømmåler. Jeg har simpelt hen ignorert brev, ignorert og ikke svart på oppringinger og ignorert daglige sms som stadfester at de ønsker å snakke med meg. Jeg bor slik at jeg har oversikt på hvem som ringer på, og jeg kommer heller ikke til å åpne døren dersom det står ukjente mennesker utenfor.

Greia er: Jeg jobber aktivt med selv å ta styring i eget liv og hva som skal påvirke meg. Jeg bruker kablet internett. Jeg går ut når jeg setter min mobil på oppdatering av apper via wifi, og slår wifi av når jeg kommer inn. Jeg slår mobildata på KUN når jeg bruker det. DETTE er min måte å være forebyggende på når det kommer til teknologi som jeg er skeptisk til.

Strålekilder, smarttelefoner og sikkert enda flere wi-fi-rutere, som florerer blant jordens 8 milliarder mennsker, er ÉN av mine bekymringer.

Jeg gjør dette fordi jeg merker ubehag og endringer i egne sanseinntrykk. Jeg merker det når jeg er ute og går og stien krysser under høyspentmaster. Jeg kjenner på dette når jeg er i umiddelbar nærhet av wi-fi-kilder, særlig markant opplever jeg det i forbindelse med wifi-rutere som er utstyrt med 3 «pisker» (antenner altså, og det er gjerne de nye, sterkere modellene) og dersom jeg har glemt å slå av wi-fi på mobilen under telefonsamtaler og ikke benytter høyttalende funksjonen på telefonen. Klok av skade holder jeg ikke lenger telefonen til øret, men benytter denne høyttalende funksjonen.

DET merket jeg og det gjorde jeg lenge før jeg hørte om deg og bloggpostene dine. Det var et resultat av at jeg jobbet aktivt med eget velvære og var blitt bevisst på reaksjonene mine. Jeg har snakket med lege om det men ikke tatt skritt innen helsevesen for å få hjelp med dette.

I dag var jeg på mitt lokale legesenter. Jeg spurte i resepsjonen om «policy» i forhold til legeerklæring for å unngå trådløskilden i ny strømmåler, og fikk beskjed om at legene ved legesenteret «helst» ikke ville skrive ut slike.

Paradoksalt nok, i brevet fra Skagerak Energi, så opplyser de at KUN ved legeerklæring fra psykolog eller lege, kan trådløs-modulen unngås.

Hva skal/kan jeg gjøre? Hjelp!