Skitten strøm fra el-bil: ikke å kimse av…

Bildet: Oppslag i Motor den 16.03.2022

Skitten strøm er et stort problem for planene om “fullelektrifisering” av samfunnet. Troen på at vi kan få til “det grønne skiftet” gjennom fortsatt vekst i energiforbruk – bare vi går over til elektrisk strøm, er basert på uvitenhet om konsekvensene strøm og stråling på biologien.

Dette gjelder også for el-biler. For nå foreligger det nok forskning til at problemene er godt påvist. Her får du vite mer. … Les mer “Skitten strøm fra el-bil: ikke å kimse av…”

Hva er det med el-bil og pacemaker?

Min sommer skal brukes til å forberede høstens rettsak om AMS-målere og helse (5.-9. september i Borgarting). Ikke minst betyr det regnskap og å purre inn penger.

Men først rydder jeg litt i gamle manus som jeg ikke har rukket å ferdigstille. Her kommer ett av dem:

Den 22.11.2021 hadde Norges Automobilforbunds medlemsblad Motor.no et oppslag om noen som solgte bilen da de oppdaget at hurtigladeren kunne påvirke både bilens og pacemakerens funksjoner. Det stod nemlig i håndboka.

Dermed tenkte de at de kunne stå overfor et helseproblem. Jeg har gravd i temaet en tiårs tid, og ser at det opplagt er håndboka og bilkjøperen som har rett, selv om Strålevernet – DSA – skulle mene noe annet … Les mer “Hva er det med el-bil og pacemaker?”

Tinnitus – en vanlig virkning av “smarte målere”. Hva gjør vi med det?

tinnitus-frayoutubeTinnitus er en landeplage. Det dreier seg om øresus – plagsom lyd som skapes i nervesystemet. Over 15% av oss, kanskje langt over, er rammet. Helsevesenet stiller opp med et stort apparat for å lindre folks lidelser, for mange blir svært plaget.

De typiske årsakene har lenge vært kartlagt. Men nå fins det enda en viktig årsak som ennå ikke har kommet med på lista: Tinnitus er en av de typiske virkninger av “smarte målere”, som nå innføres i hele Norge. Og det fins forskning som forklarer hvorfor – langt på vei.

Leter ikke legestanden på rett sted, men heller på oppgåtte stier? Og foreskriver de derfor en terapi som ikke angriper de bakenforliggende årsakene? Les mer “Tinnitus – en vanlig virkning av “smarte målere”. Hva gjør vi med det?”