Fremtidens DnB: en “skoeskebank”?

Sparebanklederen1996Februar 2016: Sjokkmelding:
DnB legger ned ytterligere 59 kontorer, etter nylig å ha fjernet 70 kontorer. I Dagsrevyen forsvarer en talsmann seg mot en nesten aggressiv intervjuer som etterlyser samfunnsansvaret, med å si at “banken må tilpasse seg kundene, og det er stadig færre av dem som møter opp i lokalene”.

“Sparebanklederen” 1996: Selvsagt!
For kundene er jo på nettet. Men hvor er egentlig banken? Og hvor kommer den til å være i framtida? Jeg måtte finne fram en gammel eske på loftet. Der lå klippet fra Sparebankforeningens interne lederblekke, nr 3, side 24. Det er 20 år siden. Les mer “Fremtidens DnB: en “skoeskebank”?”