ALS og avmagnetisering av sommerdekk? Hæ?!

20170511_102153rettvendt

Forebyggende medisin – nå også en sak for bilverkstedet?

Her om dagen fikk jeg omsider avmagnetisert sommerdekkene. Hvorfor? Jo, detaljene i forklaringen finner du i bloggposten Noe du ikke visste om bildekk (10.01.2017), men den også burde vært med da Aftenposten 12.05. i år hadde en lang reportasje om ALS. Her får du kortversjonen:

Vanlige radialdekk med stålkord lager svært kraftige magnetfelt når du kjører. Faktisk så kraftige at de i et hus ville utløst utbedrings-anbefaling fra Strålevernet. Det er lett å få redusert disse feltene, så hvorfor skulle jeg ikke gjøre noe med det? Les mer “ALS og avmagnetisering av sommerdekk? Hæ?!”

Noe du neppe visste om bildekk

flattdekkBildekk kan bety mer for oss enn vi til vanlig tenker over:

Når bildekk går rundt, danner stålduken i dekket et sterkt magnetfelt. At lavfrekvente elektriske og magnetiske felt (ELF) kan ha skadevirkninger er det faglig enighet om.

Men kan magnetfeltene fra vanlige bildekk bidra til å forklare vår tids sykdommer? Kan de være forklaringen på at noen opplever akutte, forbigående smerter i føttene i bil? Eller snakker vi overtro?

Bilbransjen er klar over at stålkorden skaper magnetfelt, men siden de målte verdiene er så lave i forhold til gjeldende standarder, fant man at det ikke var grunn til å bry seg mer med saken. Det har jeg fått opplyst gjennom telefoner til folk i norsk dekkbransje.

Men vet du hva bransjen og myndighetene måler mot? Jo, hold deg fast. De måler opp mot et fullstendig avlegs kriterium: muligheten for å få forbigående hallusinasjoner. Av alle ting. Men ikke mot langtidsskader – til tross for at det fins omfattende dokumentasjon på at slike skadevirkninger kan skje – også når magnetfeltene er for svake til at du hallusinerer. Det er mange som har grunn til å bli forbanna over en slik situasjon – for eksempel yrkessjåfører og NAF.

Jeg har lest litt faglitteratur. Og så har jeg målt litt. Her får du oversikten – og tips om hvordan du kan fikse bildekkene selv, siden myndighetene sover: Les mer “Noe du neppe visste om bildekk”