5G: “Utbyggingen ikke mulig uten å skape helseproblemer”

5G-antenna 60 meter unna damen i studien

Kreftspesialist og forsker Lennart Hardell, en av klodens fremste på elektromagnetiske felt og helsevirkninger, og journalisten Mona Nilsson, som i mange år har drevet nettstedet Strålskyddsstiftelsen, publiserte nylig sin artikkel nr. 3 der de legger fram enkeltstudier av hvordan 5G-basestasjoner tydelig og direkte påfører folk betydelige helseproblemer.

Denne gangen er det en 52-år gammel dame på 60 meters avstand fra masta det gjelder.

Som det heter i sammendraget: “Disse casestudiene indikerer at utbygging av 5G ikke kan gjøres uten risiko for skadelige effekter på menneskers helse.”

Studiene til Hardell og Nilsson er altså rapporter etter enkeltstudier, såkalte case-studier, og noen vil derfor forsøke å avvise dem som for tynt vitenskapelig materiale. Men omtrent all forskning starter med enkeltstudier, og funnene er i samsvar med advarslene som forskere har kommet med i årevis utfra en lang rekke studier av hvordan de teknologiene som 5G bruker, virker inn på biologien. En del referanser finner man i artikkelen.

At man ikke har hatt forskning på nettopp den sammensetningen som 5G utgjør, men bare har rullet ut teknologien uprøvd, svekker ikke deres argument. Det demonstrerer i stedet hvor uforsvarlig utbyggingen har vært og hvor viktig det er å få ryddet opp i strålevernet.

Funnene er altså ikke forbausende, men de er like fullt dramatiske: De viser at 5G-utbyggingen påfører flere, sannsynligvis svært mange, vesentlig dårligere helse.

Her får du sammendraget i artikkelen, oversatt til norsk. Du kan laste ned hele artikkelen gratis, på engelsk, med bilder og tabeller (lenke under).

“Sammendrag

I denne enkeltstudien presenterer vi en kvinne på 52 år som utviklet helseproblemer i samsvar med mikrobølgesyndromet etter installasjon på 60 meters avstand av en 5G-basestasjon vendt mot leiligheten hennes. Disse symptomene besto av for eksempel hodepine, svimmelhet, konsentrasjonsvansker, tretthet, arytmi, svie i huden og neseblødning, som er i samsvar med mikrobølgesyndromet.

Høye radiofrekvente (RF) strålingsnivåer ble målt i hennes
leilighet, særlig i delen nærmest basestasjonen. I stua hennes
ved vinduet ble det målt toppnivåer fra 17 500 opp til 758 000 μW/m2 i løpet av 10 målinger, hver over ett minutt. På stedet der sofaen hennes står i stua ble det målt toppnivåer fra 36 800 til 222 000 μW/m2. Det er spesielt å bemerke at det ble funnet svært høy stråling ved balkongen mot basestasjonen. Alle ti målingene på dette stedet ga i løpet av 10-15 sekunder toppnivåer >2 500 000 μW/m2, som er det høyest målbare nivået med måleapparatet som ble brukt i denne studien. På lekeplassen ca. 40 meter fra basestasjonen ble det målt toppnivåer på henholdsvis 1 120 000 μW/m2 og 479 000 μW/m2. Etter at hun hadde forlatt leiligheten midlertidig [og dratt] til en annen bolig med mye lavere RF-stråling, 96 til 2 810 μW/m2 som toppnivåer, forsvant nesten alle symptomer i løpet av kort tid. Etter å hun flyttet tilbake til sin egen leilighet dukket symptomene opp igjen. Denne studien er i tråd med resultatene fra våre to tidligere casestudier som viser at installasjon av 5G forårsaket gir en ekstrem økning i eksponering og rask utvikling av mikrobølgesyndromet. Disse casestudiene indikerer at utbygging av 5G ikke kan gjøres uten risiko for skadelige effekter på menneskers helse.”

 

Einar Flydal, den 21. april 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230421-5G-Utbyggingen-ikke-mulig-uten-a-skape-helseproblemer.pdf

Referanse

Hardell L, Nilsson M, Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10, https://acmcasereport.com/pdf/ACMCR-v10-1926.pdf