AMS-målerne og helseplager: Anke til høyesterett er levert

Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

De ni saksøkerne har nå anket lagmannsrettens dom om AMS-målere og helse inn for høyesterett. Alle de ni har helseplager de knytter til mikrobølget stråling og moderne elektronikk.

De ni gikk i 2020 til sak mot nettselskapet Elvia for å slippe ny måler. Noen har legeattest og har fritak fra senderne, men alle vil dessuten ha fritak fra elektronikken, som jo ikke kan slås av. 

En økonomisk dugnad der nærmere 2000 personer har bidratt, har gjort det mulig å føre saken fram til denne anken, trass i tap både i tingretten og lagmannsretten. Les mer «AMS-målerne og helseplager: Anke til høyesterett er levert»

AMS: Elnett forsøker å rydde opp, men misbruker dommen

Elnett, et strømnettselskap på nordvestlandet, har sendt følger i Agder Energis fotspor:

Nå vil Elnett rydde opp i rekkene og tvinge fram installasjon av nye målere.

Elnett påberoper seg dommen fra lagmannsretten i Borgarting dommen i lagmannsretten i Borgarting,  men misbruker den. Dommen gir nemlig helt vesentlig støtte til dem som vil ha fritak – når både kunden, nettselskapet og legen følger spillereglene. Det unnlater Elnett å nevne. Les mer «AMS: Elnett forsøker å rydde opp, men misbruker dommen»

AMS: Hvor langt vil Agder Energi Nett gå i å skade kundene?

I går skrev jeg om hvordan Agder Energi Nett nå forsøker å tvinge fram installasjon av nye målere – med eller uten radiosender – hos sine kunder. Også hos dem som får akutte helseplager av «skitten strøm».

Slik påfører Agder Energi Nett sine kunder helseplager og ditto skader – i strid med hva lagmannsrettsdommen i Borgarting nylig gir åpning for.

Et brev til Agder Energi Nett fra en konkret person viser oss hva det gjelder: Les mer «AMS: Hvor langt vil Agder Energi Nett gå i å skade kundene?»

Kniven på strupen fra Agder Energi Nett? Hva svarer du?

To mobiler til venstre. To AMS-målere til høyre. Kamstrup øverst, Aidon nederst. Nettselskapene hevder fortsatt at strålingen er svak og sjelden i forhold til mobiltelefoner, og omtaler ikke at pulsingen er et problem uansett styrken (målinger: EMF Consult AS).

Agder Energi Nett (AEN) har sendt de kundene som fortsatt ikke har villet skifte til AMS-måler, et varsel med tre alternativer: Nekter du fortsatt, må du forvente en stevning i posten. Svarfrist: i morgen den 25.11.2022.

AEN viser til en dom som skal legitimere at nettselskapene har rett til å tvinge seg inn om kundene ikke skaffer seg en legeattest, og at de ikke kan forlange en måler uten skitten strøm, bare fritak fra radio-delen.

Her er Agder Energi Nett i konflikt med dommen i Borgarting lagmannsrett den 3.11. (som saksøkerne nå anker til høyesterett): Les mer «Kniven på strupen fra Agder Energi Nett? Hva svarer du?»

Radiobølger og kreft: Dagens «workshop» blir et ensidig ICNIRP-show

I hele dag, den 23. november, avholder det franske statlige forsknings- og utredningsinstituttet for miljø, arbeid og matvaresikkerhet, ANSES, en stor workshop om stråling og helse sammen med IARC, som er WHOs organisasjon for kreftforskning, med strømming over nettet. Det skal handle om symptomer (altså el-overfølsomhet), påvirkninger på hjernen, kreft, eksponering og den teknologiske utviklingen.

Workshopen har fått mye forhåndsreklame, men blir et ICNIRP-show, har den australske forskeren Victor Leach meldt i en epost jeg fikk i natt. Og han belegger det med en oversikt over deltakernes forfatterskap. 

I dagens tekst lærer du dessuten litt teknisk om 5G og hvorfor det ser ut til at 5G er ekstra skadelig for biologien og derfor burde vært satt på vent.

Les mer «Radiobølger og kreft: Dagens «workshop» blir et ensidig ICNIRP-show»

Er helseskader fra EMF en sykdom, en funksjonshemning, eller en systemsvikt ved samfunnet?

Sterkt el-overfølsom i skjermingsstoff for å verne seg mot sterke helseplager fra mobilmast på nabotomta

Hvilke ord skal brukes om skadevirkninger fra menneskeskapte elektromagnetiske felt? El-overfølsomhet eller et annet ord? Og snakker vi om en sykdom, en funksjonshemning,  eller ingen av delene?

Slikt er i visse sammenhenger uvesentlig, i andre sammenhenger svært vesentlig – ikke minst innen helsesektoren og innen miljøpolitikken. Betegnelser avgjør hvordan vi tenker, og for eksempel om slike skadevirkninger skal psykologiseres eller ikke.

Dagens tekst handler om betegnelser – og tar med en tekst skrevet av en svenske som i mange år jobbet for myndighetene spesielt med de el-overfølsommes organisasjoner. Les mer «Er helseskader fra EMF en sykdom, en funksjonshemning, eller en systemsvikt ved samfunnet?»

AMS: Vi er i mål, og stevner videre for fullt!

Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

Sammen har vi klart finansieringen! Tilsagn om små og store bidrag fra mange hundre personer har gjort at vi nå kan anke tapet i lagmannsretten i «Halden-saken» om AMS-målere og helse inn for høyesterett. 

Stor takk til alle dere som har strukket dere langt for å bidra! Og stor takk til alle dere nye som er kommet til! Det står mange hundre personer bak denne anken. Antakelig et par tusen eller så har vært med å finansiere vårt arbeid med AMS-saken siden jeg for alvor kom inn i den sommeren 2018, og vi etter hvert satte i gang aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! Les mer «AMS: Vi er i mål, og stevner videre for fullt!»

Blir det AMS-anke til høyesterett? Beslutning kommer i kveld.

Finansieringen av anken til høyesterett er nesten i mål! I helgen har folk stilt opp. Nye navn er kommet til, og folk som allerede har bidratt flere ganger, har lagt flere penger i potten. Budsjettet på 800 000 kr. til å finansiere anken, og like mye til å dekke inn et eventuelt tap eller kostnadsoverskridelser, er nesten dekket inn. Les mer «Blir det AMS-anke til høyesterett? Beslutning kommer i kveld.»

AMS-anken: I mål på nye bidrag! Men ikke på garantier. Pengene rår.

Status søndag morgen 20.11. kl. 07:00

Det hjelper ikke å HA rett om man ikke FÅR rett, heter det blant jurister. Det blir pengene som bestemmer om vi må avfinne oss med «et foreldet tankesett fra 1950-tallet» som er direkte helseskadelig for både mennesker, planter og dyr.

Det mangler fortsatt garantier for kr. 274 529. Her får du dagens økonomiske rapport, noen tanker om hva AMS-saken gjelder, og mulighet for å hive deg på i siste liten … Les mer «AMS-anken: I mål på nye bidrag! Men ikke på garantier. Pengene rår.»

AMS-målerne: Anke til høyesterett nesten i boks! Men garantiene mangler

De forventede utgiftene med å anke AMS-saken til høyesterett er nesten ferdig finansiert! Det gjenstår bare kr. 26 432 – og å passe på at kostnadene ikke vokser underveis.

Det er helt fantastisk å se giverviljen, og jeg har ikke tall på hvor mange eposter vi har fått fra folk som setter sitt håp til at skal klare å bryte gjennom den veggen av foreldet tankegods som danner premissene for dagens strålevern.

Verre er det med garantiene som skal sikre i tilfelle saken tapes, eller om de faktiske utgiftene øker: Der gjenstår det kr.  274 529, og beslutningen om å anke må tas mandag … Les mer «AMS-målerne: Anke til høyesterett nesten i boks! Men garantiene mangler»