AMS-KLAGEN TIL MENNESKERETTSDOMSTOLEN: MELD DEG PÅ HER!

Etter at vår anke fikk avslag i høyesterett, klager vi saken om fritak fra helseskadelig stråling og skitten strøm fra AMS-målere til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Mer om denne beslutningen i bloggpost 19.04.2023 og seinere bloggposter.

Fristen for anke til EMD er 26. juli 2023. Finansieringen skjer gjennom innsamling. 

Så bli med! Når vi er mange, blir byrdene lettere å bære! Meld deg på her, eller du kan betale inn et engangsbeløp (se under skjemaet).


Vil du heller betale inn et beløp her og nå? 

Du betaler via postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Skriv din epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Du kan også betale inn via VIPPS nr. 760226. Da trekkes 2,25% fra beløpet vi får utbetalt. Skriv epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

(Husk at du kan bruke VIPPS fra mobilen over bredbånd via vanlig Ethernet-kabel – altså helt uten trådløst, og med mobilen i flymodus! Slik kan du også ringe, f.eks. via Skype. For oppskrift, se https://eloghelse.home.blog/2-1-hvordan-kable-telefoner-og-nettbrett-m-m/)

Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer regnskapet til Brønnøysund.

Ubenyttede midler skal kunne sendes tilbake pro rata til giverne. Vær derfor nøye med å gi oss epostadresse, evt. telefonnummer.

 

for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, 19. april 2023

Oppdatert informasjon om framdrift i saken finner du i bloggpostene på http://einarflydal.com. Du kan abonnere i menyen.