AMS-KLAGEN TIL MENNESKERETTSDOMSTOLEN: MELD DEG PÅ HER!

Etter at vår anke fikk avslag i høyesterett, klager vi saken om fritak fra helseskadelig stråling og skitten strøm fra AMS-målere til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Mer om denne beslutningen i bloggpost 19.04.2023 og seinere bloggposter.

Fristen for anke til EMD er 26. juli 2023. Arbeidet med anken er i gang. Finansieringen av anken og en sak for EMD må finansieres gjennom innsamling, slik vi har klart det siden sommeren 2019. 

Status: Se bloggpost 23.05.2023:

Søndag 21.5. og mandag 22.5. gikk det ut ulike eposter til tre ulike grupper, på til sammen 1165 personer:
  1. De som ennå ikke har gjort opp for 3000-kroners avtalen fra 2019 og videre. De blir bedt om å betale inn nå.
  2. De som har innfridd alle forpliktelser om tilsagn og garantier. Disse blir bedt om å delta med ytterligere kr. 500.
  3. De som ikke har innbetalt tilsagn og garantier de har gitt for finansiering av saken for lagmannsrett og tilsagn for  anken til høyesterett. De blir bedt om å betale inn nå.

Slik håper vi nå at vi skal fullfinansiere det vi forventer at klagen til EMD koster, inklusive rettsprosessen der. Den er gratis med mindre det innkalles en storjury. Det er altså først og fremst forberedelsene som koster: et stort antall advokattimer, riktignok med kvantumsrabatt, legges ned i klagen. For det er den som avgjør om saken tas opp. Klagen skal være levert innen 26. juli.

Dersom saken “svulmer opp”, kan vi trenge mer finansiering. Derfor vil vi gjerne ha flere bidragsytere i reserve! 

Så bli med! Når vi er mange, blir byrdene lettere å bære! Du melder deg på her og angir et beløp du vil bidra med. Beløpet blir først innkalt når og om vi får bruk for det. Det kan ta flere år mens vi venter på EMD. Melder du deg på, gir du oss altså en sikkerhet som kanskje først blir aktuell om lenge.

Dersom vi får saken antatt og vinner, ligger våre kostnader på 8 millioner i potten som vi vil kreve tilbakebetalt. Pengene vil bli fordelt ut på bidragsyterne, eller brukt til videre arbeid om den enkelte ønsker det.

Flere har bedt om å få melde seg på. Det kan du gjøre her, eller du kan betale inn et engangsbeløp (se under skjemaet).


Alternativt kan du støtte saken her og nå. Se under skjemaet.

Vil du heller betale inn et beløp her og nå? 

Du betaler via postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Skriv din epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Du kan også betale inn via VIPPS nr. 760226. Da trekkes 2,25% fra beløpet vi får utbetalt. Skriv epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

(Husk at du kan bruke VIPPS fra mobilen over bredbånd via vanlig Ethernet-kabel – altså helt uten trådløst, og med mobilen i flymodus! Slik kan du også ringe, f.eks. via Skype. For oppskrift, se https://eloghelse.home.blog/2-1-hvordan-kable-telefoner-og-nettbrett-m-m/)

Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer regnskapet til Brønnøysund.

Ubenyttede midler skal kunne sendes tilbake pro rata til giverne. Vær derfor nøye med å gi oss epostadresse, evt. telefonnummer.

 

for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, 19. april 2023

Oppdatert informasjon om framdrift i saken finner du i bloggpostene på http://einarflydal.com. Du kan abonnere i menyen.