Bestill “5G-boka” nå!

5G-boka-omslag1

I boka «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag) analyseres strålevernet i Norge og Norden utfra fire hovedperspektiver:

  • biofysikken, som viser at dagens strålevern slett ikke verner helse og miljø, men fremmer sykelighet og miljøskader

  • medisinsk forskning, som gir overveldende bevis på at dagens eksponering for mikrobølger skaper en vesentlig del av dagens sykelighet og at 5G-teknologiene vil forverre skadevirkningene

  • de svindelaktige prosessene som ligger bak den «kunnskapsstatus» som strålevernet arbeider utfra

  • jussen, som viser at 5G-utbygging strider mot sentrale lover og traktater for menneskeretter og miljøvern

Dette er en bok som er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Den gir dokumentasjon som er forståelig også for den som ikke er fagutdannet på feltet og kan – og bør – danne grunnlag for juridiske og helse- og miljøpolitiske framstøt i tida framover.

Else Nordhagen, dr. scient. i informatikk, og med biologi og fysikk i fagkretsen, og jeg har sammen vært redaktører for boka og skrevet deler av den. Boka inneholder bidrag fra internasjonale kapasiteter, oversatt til norsk: Martin L Pall, David Carpenter, Cindy Sage og Lennart Hardell. De og andre plukker trådløsbransjens, WHOs, EUs, såvel som norske og nordiske myndigheters «strålevern» fra hverandre.

For Innholdsfortegnelse og forord, les HER: Prøvepå5Gboka s 1-24

Boka ble lansert 26. oktober 2019 på et møte i Litteraturhuset, Oslo. Foredragene fra møtet finner du som samlet opptak HER på YouTube, som enkeltforedrag HER. Du kan bestille boka i din bokhandel, direkte fra Z-forlag, eller her ved å fylle ut skjemaet under, som sendes rett til forlaget.

Lykke til med boka! Husk å dele den med andre!

Bestiller du fra utlandet? Da trenger disse opplysningene:

Bankkonto: 6012.06.32216 (Nordea bank)
IBAN: NO7760120632216
BIC/SWIFT: NDEANOKK

Forlagets navn og adresse:
Z-forlag AS
Thomas Heftyes gate 29
0264 Oslo
Kontaktperson: Per Christian Øiestad
post@z-forlag.no

Einar Flydal 20.10.2019 (oppdatert 15.01.2020)

PS. Du finner svært rosende anmeldelser av 5G-boka i Helsemagasinet nr. 3/2020 og i Libra (antroposofisk tidsskrift) våren 2020: “Den viktigste boka på norsk om helse som er utkommet de siste ti år”!

Du finner også et intervju av Iver Mysterud på YouTube utfra boka: https://youtu.be/hRSzuyMSHmE, og en omtale hos firmaet Caluna: https://caluna.no/siste/spillet-som-skal-skjule-skader-ved-straling/