Bli med på kvalitetsrevisjon av strålevernet vårt!

Slutt gjerne opp om anmodningen om kvalitetsrevisjon av strålevernet! Det er den delen av arbeidet som gjelder ikke-ioniserende stråling som vi ønsker å revidere i forhold til ISO-9001. Det skal brukes kvalifisert personell, og arbeidet tar normalt ca. 2 dager + etterarbeid.

For tidligere bloggposter om dette, se https://einarflydal.com/?s=virksomhetsrevisjon

Du blir med ved å tegne deg for et lite bidrag til finansieringen. Beløpet blir innkalt etterhvert som det påløper kostnader til revisjonsarbeidet. Kontoen kontrolleres og disponeres av en pensjonert bankmann og regnskapet vil være åpent tilgjengelig.</i>

Mener du at vi trenger en kvalitetssikring av strålevernet, er du herved utfordret! Så registrér deg her og nå med din epost-adresse og tilsagn om et bidrag når den tid kommer. Jeg foreslår kr. 200.

Epost-adresser og navn vil bli behandlet konfidensielt.

 

Einar Flydal, våren 2019