Prof. Martin Pall: – Elektrotåka skaper sykdom – og vi vet hvordan

– Fysikerne har rett, men de tar feil! Det gåmartinpall240wr fram av samtalen vi har hatt med professor emeritus Martin L. Pall før hans besøk i Norge.

– De har hevdet at stråling fra mobiler, WiFi og liknende radiobølger ikke har nok kraft til at partiklene kan påvirke menneskekroppen. Det er rett for partiklene enkeltvis, for de er for svake. Og det er dette strålevernet i flere land støtter seg til. Men nå vet vi hvordan det foregår: Ikke partiklene enkeltvis, men hele feltet av dem klarer å åpne de ørsmå spenningsstyrte kanalene i celleveggene. Så det skjer på en annen måte enn fysikerne tenkte, og med store helsemessige konsekvenser. Bevisene vi har, tilfredsstiller alle krav til god forskning. Spillet er endret: Bevisbyrden er nå like stor hos dem som ikke finner virkninger! Deres undersøkelser er det grunn til å se på med like stor skepsis. 

(Martin Palls 2 timers foredrag i Litteraturhuset i Oslo 18. okt. 2014 finner du med norsk tekst på YouTube, bl.a. HER.)

Les mer “Prof. Martin Pall: – Elektrotåka skaper sykdom – og vi vet hvordan”