Les svenske Boverkets utgåtte veiledninger om el-miljø i boliger her!

Her kan du lese fire utgåtte veiledninger fra det svenske Boverket om el-miljø i boliger! På grunn av copyright-restriksjoner kan du bare lese det eksemplaret jeg har fått tilsendt. Jeg kan ikke dele det med deg. Dersom du ønsker pdf-versjon, kan du forsøke å henvende deg til Boverket: registraturen@boverket.se.

Hvorfor er disse brosjyrene ikke lenger i distribusjon?

Jeg antar de ikke er i distribusjon fordi de legger til grunn at el-overfølsomhet er en realitet, mens dagens grenseverdier i Sverige (som i Norge) tilsier at det ikke er mulig. Brosjyrene kom ut samtidig med at ICNIRP kom med sine første retningslinjer. Disse brosjyrene er i konflikt med disse retningslinjene, ettersom ICNIRPs retningslinjer må være utilstrekkelige for strålevern dersom folk kan ha slike helsemessige reaksjoner som disse brosjyrene forutsetter.

Jeg vil også tro at disse brosjyrene ikke ble særlig populære i kraftbransjen, ettersom de så klart peker på vesentlige problemer med skitten strøm.

Nedenfor finner du følgende dokumenter:

Förbättrad elmiljö vid nybyggnad – Furiren 3 i Kristianstad. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-497-8. 36 sider

God elmiljö från början – Erfarenheter från konsultbranschen. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-481-1, 34 sider

Förbättrad elmiljö – åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder (PDF på cirka 6MB). BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-503-6. 44 sider

Omfattande elsanering – Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-508-7. 40 sider

Bla videre nedover til du finner dokumentet du vil lese!

 

Einar Flydal, den 27. februar 2021

 

Förbättrad elmiljö vid nybyggnad – Furiren 3 i Kristianstad. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-497-8. 36 sider:

Boverket-forbattrad-elmiljo-1688-96

God elmiljö från början – Erfarenheter från konsultbranschen. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-481-1, 34 sider:

Boverket-god-elmiljo-1688-96

Förbättrad elmiljö – åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder (PDF på cirka 6MB). BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-503-6. 44 sider:

Boverket-forbattrad-elmiljo-2

Omfattande elsanering – Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-508-7. 40 sider:

Boverket-omfattande-elsanering