Miljøekspertise advarer mot 5G

screenshot-08_11_2016-08_59Berit Svendsen, direktør for Telenor Norge AS, klager i media over at norske lokale myndigheter trenerer utbyggingen av 4G. I USA klager direktørene og bransjeforeningene over at utbyggingen av neste generasjon, 5G, treneres. Helst vil de ha fri bane og null begrensninger.

Det haster nemlig – ikke bare på grunn av konkurransen. Tida motarbeider dem. Miljøbevegelser og -ekspertise både i USA og i andre land er i for alvor ferd med å få problemene med “elektrotåka” opp på agendaen. Fra det amerikanske bransjenettstedet Inside Towers har jeg oversatt denne lille artikkelen, som også viser at lokale juridiske virkemidler er noe man ikke bør si fra seg, heller ikke gjennom TTP- og TISA-avtaler – særlig ikke nå som vi kan vente et mer aggressivt næringsliv i Trump-landet.

Einar Flydal, 10. november 2016
(For mer oversikt over miljøvirkninger og organisasjoner, last ned Kunnskapsstatus-notatet.)

Og her er artikkelen:

Helsetalsmenn bekymret for at 5G vil skape giftig brygg

Inside Towers, 7. november 2016

Noen helsetalsmenn er redde for hvordan FCC [USAs NKOM og Strålevern for trådløst] forserer 5G-utrullingen. Inside Towers har rapportert at enkelte lokale myndigheter trenerer godkjenningene av søknader til utbygging av små celler [radioceller, dvs. dekningsområder, EF] og DAS [Distributed Antenna System, dvs. små repeatere for 5G-nett-forlengelser, EF] på el- og lyktestolper. Den trådløse industrien “begynner å miste tålmodigheten” med “gjenstridige” kommuner, ifølge USAs Nasjonalforening for Ansatte og rådgivere innen Telekommunikasjonsforvaltning (NATOA).

NATOA representerer lokale myndigheter i forvaltningsvedtak, rettsavgjørelser og teknologiske problemstillinger som påvirker interessene til lokale myndigheter. Mye av foreningens engasjementer dreier seg om spørsmål som nå melder seg om bredbåndsplanlegging og områdeoppdelinger for trådløse nett.

Wheeler-kommisjonen [Tom Wheeler er leder for FCC, EF] har vært spesielt opptatt av å få bygget ut bredbånd, og i juli vedtok kommisjonen regler for trådløst bredbånd over 24 GHz, noe som gjør USA til det første landet som gjør dette frekvensområdet tilgjengelig for 5G millimeterbølge-teknologi [ekstremt kort bølgelengde, EF]. Utredningen og beslutningen frigjør frekvenser for ny fleksibel bruk som kommer til å omfatte mobilitetsløsninger, internettilgang, punkt-til-punkt-kommunikasjon samt satellitt-bruk, ifølge Telecom Engine.

Men Ed Friedman, talsperson for Maine-koalisjonen for å stoppe smarte målere, betegner teknologier som DAS som “Dangerous And Stupid” – farlige og dumme. Friedman forteller [PR-nettstedet] O’Dwyers: “DAS fører til at du får svært tette antennenettverk i et rom nær deg. De sender ut gjennomtrengende og forurensende radiofrekvent stråling som er sannsynlig kreftfremkallende for mennesker.”Men telekomloven av 1996 sier at “Ingen stat eller lokal myndighet har lov til å regulere plassering, bygging eller ombygging av installasjoner for personlige trådløse tjenester utfra miljøeffekter fra radiobølger.” Helsebekymringenes talspersoner ønsker å få den delen av loven endret, ifølge O’Dwyers.Tidligere FCC-kommissær Jonathan Adelstein, som nå leder Foreningen for Trådløs Infrastruktur [WIA, en forening for utbyggere og operatører, EF], er klar: “Telekomloven gjør at ingen kan hindre etableringer av trådløse tjenester.”

“Vi ser ikke at det er behov for noen allmenn føderal overstyring av det som tradisjonelt har vært lokalsamfunnets myndighetsområde”, sier NATOAs avtroppende leder Tony Perez. De fleste byer har samarbeidet med den trådløse industrien, ifølge Perez, som sier at det som egentlig trengs er en “ærlig og åpen dialog” om fordelene med 5G.

Økolog Lynn Wycherley beskriver virkningene trådløse mikrobølger har på mennesker som at “de kan sammenlignes med de som er forbundet med røyking, om ikke verre.” Det skriver hun i en kritisk artikkel publisert i The Ecologist, der hun trekker fram kostnadene ved Storbritannias digitale økonomi. Menneskeskapt stråling har “gåt til himmels” med bruk av radar, mobiltelefoner og “tette WiFi-nettverk,” sier Wycherly, ifølge O’Dwyers. “Områder som er tettpakkede med duppeditter, som våre lokaltog i rusjtida og våre trådløse klasserom kan bygge opp et usynlig giftig miljø.” Den av fagfeller mye siterte genetikeren dr. Mae-Wah Ho omtaler i sin artikkel “Drowning in a Sea of Microwaves” forurensningen fra trådløse teknologier som et “presserende spørsmål i vår tid.”

(kilde: https://insidetowers.com/cell-tower-news-health-advocates-worry-5g-will-create-toxic-brew/)

PDF-versjon: eflydal20161110-miljoekspertisemot5g