Spionasje gjennom AMS-målerne? Og litt om Ockhams barberkniv

 

William_of_Ockham

William av Ockham (ca. 1287–1347)

Noen oppdager at nettselskapet registrerer forbruk fra måleren selv om de har fritak og kommunikasjonsfunksjonen er fjernet. Hva skal det bety? Kommuniserer AMS-målerne selv etter at kommunikasjonfunksjonen er fjernet? Svindler nettselskapet ved å legge inn forbruk du ikke har hatt? Spionerer måleren på deg?

 

Her kommer en oppklaring og noen betraktninger om et problem som neppe er et problem, og om noen problemer som er der likevel.

Hjelp underveis får vi av barberkniven til en engelsk fransiskanermunk…

Jeg får meldinger og telefoner fra folk med fritak for AMS som har mistanke om at nettselskapene svindler dem for penger: Når de skal registrere sitt forbruk for siste måned, ser de at det allerede er registrert et forbruk for perioden på X kilowattimer. Hvordan kan det ha seg? Nettselskapet kan jo ikke vite forbruket når kommunikasjonskortet er fjernet. Eller kan det det likevel? Kommuniserer måleren forbruket deres selv om kommunikasjonsfunksjonen skal være fjernet? Er kanskje ikke kommunikasjonsfunksjonen fjernet likevel? Er det installert andre kommunikasjonsformer i måleren som nettselskapet bruker til å “avlytte” forbruket ditt? Driver nettselskapet skjult overvåkning?

Spørsmålene man kan gjøre seg, blir fort mange. Her kommer en enkel forklaring og en liten refleksjon:

Problemstillingen er ikke ubegrunnet. For smartmålere og annen moderne IKT-utstyr er utstyrt med diverse kommunikasjonsfunksjoner i små brikker med programvare som er montert i dem. Slikt er så billig å legge inn – gjerne under en tier – at produsentene legger dem til for å gi produktet lengre levetid. Da kan nemlig nye tjenester lages og aktiveres når tida er inne – uten at måleren må skiftes ut. I en tid da IKT-komponenter er billige og informasjon om kundenes vaner og preferanser er alfa og omega i forretningutviklingen, kan vi ikke vente annet. Blant slik programvare som nå utvikles og så en gang kan lastes ned i måleren, er programvare som kartlegger rommet omtrent slik flaggermus og radarer gjør det: sende ut signaler og lytte til ekkoet. Det krever en mikrobølgesender, noen sensorer og programvare.

Ingen har, så langt jeg kjenner til, plukket fra hverandre og nøye kartlagt hva målerne inneholder av slike mulighetsskapende komponenter. Men noen litt tilfeldige prøver er gjort, og de synes å bekrefte at man finner utstyr for en rekke nye og ubrukte funksjoner i målerne. Kanskje kan man også finne en kommunikasjonsmodul for PLC, Power Line Communication, altså kommunikasjon over strømledningsnettet, om man leter nøye.

Men at slike brikker fins i måleren, betyr slett ikke at de overhodet kan aktiveres – eller faktisk er aktivert – når kommunikasjonsmodulen er fjernet og ekstern kommunikasjon dermed skal være slått av, både inn og ut fra måleren. Og det skal den være dersom nettselskapet har fjernet kommunikasjonsfunksjonen. Du kan selv sjekke om måleren kommuniserer over mikrobølget radio. (Se Smartmålere: Er senderen avslått på den nye måleren? Blir du syk likevel? Slik sjekker du!, bloggpost 27.08.2018.) Om du kan sjekke om PLC foregår, er en annen sak. Til det trengs det spesialkunnskap, så her blir det nok mer et spørsmål om tillit – til nettselskapet, til montøren, til utstyrsprodusenten.

Er det grunnlag for å vise slik tillit? Det er å ikke undres over at mange er skeptiske i en tid der “overvåkningskapitalismen” rår – altså forretning basert på kundedata – og strømforsyningen har endret visjon fra “Vi bygger landet!” til “Greed is good!”. Store informasjonssystemer og fjernkontroll skaper fremmedgjøring og engstelse over det man ikke forstår – hva enten det er begrunnet eller ikke. Jo mer fjernkontroll, jo mer mister man nødvendigvis kontroll over eget liv. Noen mener også å finne forklaringer i internasjonale sammensvergelser – fra Illuminati til FNs Agenda 2030 – og trekker slutninger derfra til at det være slik at målerne kommuniserer eller kan slås på når onde planer skal virkeliggjøres. Jeg hører så absolutt ikke med til disse, men jeg forstår godt at slike mistanker kan oppstå, og at fjernkontroll av strøm er en sårbar sak.

Jeg griper heller til “Ockhams barberkniv” – det vitenskapelige prinsippet om at når man har flere forklaringer på noe som tenkes å være rett, er det sannsynligvis den enkleste som er rett. (Kjenner du Umberto Ecos roman (og film) Rosens navn? Den bygger på dette forskningsprinsippet som revolusjonerte vitenskapen i middelalderen og feide ut luftige spekulasjoner og spekulative forklaringer.) Det fins nemlig en annen og mye enklere forklaring på hvorfor det registreres et forbruk hos nettselskapet som nettselskapet ikke skulle kunne vite om:

Nettselskapet benytter seg av matematiske formler (algoritmer) for å forutsi strømforbruket. Slike formler er forholdsvis treffsikre, for folks forbruksmønster er ganske forutsigelig. Det beregnede strømforbruket blir brukt som grunnlag for fakturering dersom du ikke rapporterer i tide. I en del tilfeller vil det dermed kunne skje at strømforbruket du leser av på din måler, og strømforbruket som nettselskapet beregner seg fram til, vil bli det samme. Og dermed ser det ut som om måleren din blir lest av automatisk, selv om det ikke skjer.

Denne forklaringen er mye kjedeligere enn at måleren din har aktiv PLC-kommunikasjon eller at det er Illuminati og Agenda 2030 som har slått til. Men antakelig er den langt mer sannsynlig. Dersom du er blant dem som har en ny måler uten AMS, og likevel har sett slike sammenfall mellom hva som står registrert på måleren og hva nettselskapet registrerer, fins det en mulig for å teste hvilken forklaring som er rett:

  1. Notér målerstanden den 1. i måneden over flere måneder. Sjekk om nettselskapet registrer rett forbruk, selv om du ikke melder det inn.
  2. Gjør noen store endringer i strømforbruket ditt i de påfølgende månedene: Sett på noe som bruker skikkelig mye strøm i lengre tid, eller slå av veldig mye.
  3. Sjekk om nettselskapet fortsatt registrerer samme forbruk som på måleren din – uten at du har rapportert det inn.

Hvis pkt. 3 slår til – altså at du har en måler som skal være uten AMS, og at nettselskapet fortsatt registrerer samme forbruk som på måleren din uten at du har rapportert det inn, og at dette gjentar seg – da foregår det antakelig en eller annen form for kommunikasjon likevel. I så fall vet jeg om folk som svært gjerne vil ha rapport om saken. For eksempel Datatilsynet, NVE, nettselskapet selv og EMF-Consult AS.

Dersom pkt. 3 ikke slår til, er tolkningen vanskeligere:

  • Vi kan ta resultatet som en bekreftelse på at det ikke foregår noen kommunikasjon, og at sammenfallet du opplevde, skyldtes at forbruksmønsteret er temmelig forutsigbart og at tallene ble like på grunn av tilfeldigheter innenfor denne ganske trange rammen.
  • Folk som tiltrekkes av mer grandiose forklaringer, vil heller ta funnet til inntekt for at målerne faktisk kommuniserer i det skjulte likevel, men at noen nå har endret datasystemene slik at vi forbrukere ikke skal få mistanke.

Rent teoretisk kan vi ikke vite hvilken tolkning som er rett uten flere opplysninger. Så da gjelder det å hente fram Ockhams barberkniv igjen. Og da velger jeg helt klart det første alternativet, og etterspør bevis på at jeg tar feil, selv om det er mye kjedeligere.

 

Einar Flydal, 8.11.2019

PS. Uansett forklaring: Å jobbe for å bli kvitt AMS-målerne er et dugnadsarbeid. Du blir med på dugnaden her: fnd.uz/smartmålereforretten. Sett i gang en lokal kronerulling der du utfordrer 5 venner og ber dem utfordre hver sine neste fem! Skriv i lokalavisa og snakk med lokalpolitikere, lag en kveld der dere ser på foredragene fra Litteraturhuset i Oslo 26.10.2019) (YouTube, søk på Litteraturhuset 5G).

Straks vi har inne de første 300.000 kronene, starter advokatene opp igjen så vi kan komme i gang med en tingrettssak. Forberedelsene har vi alt gjort (se egen bloggpost nylig).