AMS-målerne for retten: 1/3 innsamlet på én uke. Klarer vi resten på de neste to?

Skjermdump-05.11.2019 , 07.37.23Aksjonen “Vi tar AMS-målerne for retten!” skal klare noe som ingen før har klart i Norge: Vi skal ha

  • en rettslig kjennelse på at helse og miljø kan skades av strålingen fra AMS-målerne og derfor skal tas hensyn til
  • en rettslig kjennelse på at nettselskapene har plikt til å levere strøm selv om du nekter dem å installere en måler med mikrobølgesender i sikringsskapet ditt

Aldri før har noen vært bedre forberedt for å klare å nå fram i retten med en slik sak i Norge, aldri før har slike mengder solid dokumentasjon ligget på bordet. Flere saker ligger klare, men én sak er nok. Dessuten: Aldri før har det internasjonale klimaet vært gunstigere. For spillet rundt de slakke grenseverdiene som trådløsnæringen har forført myndigheter  i mange land til å holde fast ved, har aldri vært så grundig avslørt som nå, både i Norge, i Sverige, i Danmark og i andre land.

Mye står på spill: For vinner vi,  hvem vil vel da ha en sender i leiligheten som har rettens kjennelse på at den kan skade helsa? Og hvem vil ha en slik hos naboen vegg-i-vegg, når skadelige nivåer lett når inn? Hele det omfattende prestisjeprosjektet NVE og bransjen har satt i gang, hviler på disse trådløse senderne. Kabling kan hjelpe hos enkelte, men blir for omfattende som generell løsning. Dermed kan det store, nye landsdekkende prisings-, meglings- og rapporteringssystemet som AMS-målerne inngår i, falle sammen. Er dette prosjektet “too big to fail” – så stort at domstolen ikke kan tillate at det rokkes ved? Det vil kunne bli saken.

Vi utfordrer sterke samfunnskrefter som vil forsvare store investeringer og mye prestisje – selv om de nå har “forstått tegninga” – at målerne produserer helse- og miljøskader. Nå truer de og argumenterer med formaliteter og viser til Strålevernet (DSA) – samtidig som kundestøtten prøver å avhjelpe de vanskeligste tilfellene. Og de samordner seg og gjør det de kan for å unngå at de to punktene over havner i en rettssal på en slik måte at det er de, nettselskapene, som må bevise at strålingen ikke skader, og at leveringsplikten deretter tas opp til doms. Det dreier seg om taktikkeri for å skyve ansvaret og kostnadene fra seg, og for å så tvil om og splitte motstanden. Det må møtes med saklighet og at vi samler oss om juridiske strategier og taktikker som ikke går på forutsigbare tap, men styrker vår sak.

Vinner vi, har vi også begravet de andre store og viktige stridstemaene gebyrer, personvern og samfunnssikkerhet og strømstengningstrusler. Og du som bidrar, har bidratt til å lette presset på miljøet rundt oss.

For å klare en slik dyst, trenger vi tilsagn om finansiering så vi vet at vi kan ta saken til høyesterett om nødvendig – med fremragende juridisk bistand. Vi trenger nok penger i kassa til at vi kan betale for oss på veien fram dit.

Vi har nesten klart en tredel på én uke. Klarer vi resten på de neste to ukene? Det avhenger først og fremst av DEG! Det er nok at 1 000 personer gir sitt tilsagn om 3 000 kroner i løpet av 3 år og betaler inn sin første innbetaling. “Tidsvinduet” er nå.

Når vi ikke målet innen rimelig tid, må vi ganske enkelt overveie å legge ned aksjonen og da kan det bli lenge til neste anledning. Når aksjonen avsluttes, hva enten det blir fordi vi ikke får inn bidragene vi trenger, eller fordi vi saken har fått en endelig dom, sendes kassabeholdningen, dvs. innkomne bidrag minus advokathonorarer, tilbake til giverne pro rata. Aksjonen har ingen drifts- eller administrasjonskostnader som belastes.

Så gi ditt tilsagn om å være med på finansieringen på HER på http://bidra.no/ams !

 

Einar Flydal, den 12. november 2019

Aksjonen støttes av: Stopp smartmålerne!, Norges Miljøvernforbund, Folkets strålevern, FELO (Foreningen for el-overfølsomme). Innsamlede midler håndteres av Bidra.no for Foreningen for EMF-reform, som er en organisasjon kontrollert av Einar Flydal og Else Nordhagen, for tida uten andre aktiviteter.