5G: Fiber eller trådløst når kobbernettet forsvinner? Nå kan du si din mening!

Telefontornet_1890

Telefontårnet i Stockholm 1890: 5000 linjer.

De gamle kobbertrådene for telegrafi og telefoni tok det 100 år å bygge ut. Nå avvikles de til fordel for ny teknologi. Men blir det fiber eller trådløst? For livsmiljøet er det et valg av stor betydning. Kampen om hva som skal erstatte kobbertrådene pågår derfor kloden rundt.

Dette kan du være med å påvirke hvis du er rask! NKOM, styringsmyndigheten for telekom og annen elektronisk kommunikasjon, har bedt om innspill til Telenors avviklingsplan. Fristen er alt i morgen, 25. november! Nå har du sjansen, og her får du en tekst du kan sakse fra.

I Norge har vi “teknologinøytralitet”. Det vil si at myndighetene ikke bryr seg om teknologivalget til nettselskapene, så lenge ikke sterke samfunnsinteresser taler for at de skal det. Da velger de trådløst, siden det er billigst og raskest.

Dersom kobbernettet erstattes med trådløse løsninger, i praksis 5G, betyr det en dramatisk forverring av miljøet. Mikrobølger er en miljøgift – den må begrenses av hensyn til både folk og fe og klodens økosystemer. Det er dette som er dagens kunnskapsstatus.

Else Nordengen og jeg har sendt inn en uttalelse. Folkets strålevern og Foreningen for el-overfølsomme (FELO) og flere enkeltpersoner har hjulpet til med teksten, og sender nok inn den samme eller liknende. Norges Miljøvernforbund sender inn sin egen. Det kan du også gjøre!

Send gjerne ditt innspill — kort eller langt — til einar.meling@nkom.no. Gjør det enkelt! Du finner vår tekst her og kan gjenbruke den så mye du ønsker.

NKOMs invitasjon til innspill finner du HER. Vårt innspill finner du her:

PDF-versjon: Flydal og Nordhagen 20201121 Innspill til NKOMs innspillmøte

DOCX-versjon: Flydal og Nordhagen 20201121 Innspill til NKOMs innspillmøte

og presentasjonen som blir brukt under innspillsmøtet finner du her: Flydal & Nordhagen Innspill til NKOM – presentasjon 03.12.2020 v1.1

Einar Flydal, den 24. november 2020