AMS: Fem videoer som viser virkeligheten

Å beholde grepet om virkeligheten krever at man av og til setter foten ned på bakken eller stikker fingeren i jorda. Man vet da selvsagt at jorda akkurat der ikke nødvendigvis er representativ for all jord, men at den er ekte nok, og at den gir bakkekontakt.

Til å få bedre grep om virkeligheten kan også noen små videoer være nyttige. Her gjelder det AMS-målerne…

Men først en liten avsporing:

Regnestav – et verktøy som formet virkelighetsbildet

For noen tiår siden brukte ingeniører og andre realister som jobbet mye med tall, regnestaver for å foreta kompliserte kalkyler. Du ser en slik på bildet. Man skyver på staven i midten og på den glassklare sleiden, så kan man lese av omtrentlig svar.

Som et eksempel på hvordan verktøyet skaper virkelighetsforståelsen,  hørte man historien om ingeniøren som ble spurt om hvor mye 3 ganger 3 er. Han skjøv litt på staven og sleiden og svarte “Cirka ni”. Han hadde altså mistet – eller snarere parkert – bakkekontakten og den enkle innsikten han hadde lært sitt aller første skoleår.

Når man leser  forskningsrapporter blir virkeligheten ofte borte i nærgående beskrivelser av hypoteser, definisjoner, testprosedyrer, prosenter, signifikansnivåer og litteraturreferanser. Det samme gjelder for byråkratiske skriv. Forskerne og saksbehandlerne ser ofte ut til å glemme at det er virkeligheten de har å gjøre med – folk og dyr og planter og insekter.

I stedet handler de noen ganger utfra en oppkonstruert virkelighet, skapt av forskningsmetoder eller forskrifter, andre ganger åpenbart ut fra eget behov for å forsvare sitt revir – etatens politikk og prosjekter. De er jo mennesker, de óg, og siden saken kanskje ikke vedgår dem selv, f.eks. fordi de ikke kjenner noen helseplager fra AMS-målere eller nekter å tro at slikt kan finnes fordi deres verktøy tilsier at det ikke er slik, blir det lett å glemme at de håndterer saker av største viktighet for andre.

Gang på gang ser vi dette mønsteret i forbindelse med AMS-målerne og helseproblemene som disse skaper – mange får dem ganske akutt, alle vi andre får dem som generell økt helserisiko over lang tid. Da kan det være nyttig å stikke fingeren i jorda og se seg litt om. 

Så len deg tilbake og ta en titt på fem små videoer som selskapet Filmduken as har laget om folk og dyr som får livet snudd på hodet av AMS-målerne. Du trykker HER, så kommer de fram, alle fem.

Én liten filmsnutt kan si mer enn tusen ord…

 

Einar Flydal, den 8. februar 2021

PDF-versjon: EFlydal 20210208 AMS Fem videoer som viser virkeligheten

PS.
Dersom du er overbevist om at slike reaksjoner som disse videoene viser, umulig kan skyldes AMS-målere, betyr det at folk som Ingmar Ellefsen, mannen bak Filmduken as, og jeg er farlige fordi vi skremmer folk til ganske unødig å frykte noe som ikke er det minste farlig. Vi påfører altså de som lett lar seg forlede, en helseplage som en nocebo-effekt.

Men dersom vi har rett, betyr det at de som hevder at slike reaksjoner umulig kan skyldes AMS-målere, og som gjennom sine beslutninger legitimerer AMS-målerne, påfører en mengde folk slike livsvarige helseplager som det du ser i disse videoene, i tillegg til å skape generelt dårligere folkehelse.

Hvis du var usikker på hvem som har forskningen på sin side – hvilken rolle ville du føle deg mest komfortabel i?