Du kan se nettmøtet tirsdag den 8.11. fram til fredag kveld kl. 20.

Etter en del kluss med det tekniske kom nettmøtet om AMS-dommen i gang, men måtte etter hvert startes om på grunn av mer tekniske problemer. 

Men så fungerte alt som det skulle, og møtet ble langt lengre enn planlagt, med en mengde spørsmål og svar. Mer enn 150 deltok. Tilbakemeldingene var særdeles gode, og svært mange spørsmål ble besvart.

Du kan spille av videoen fram til fredag den 11.11. ca. kl. 20:30.

Her er lenken: https://event.webinarjam.com/go/replay/103/ky2plhvqhyqip4h1

Men hopp over de første 5 minuttene! De består bare av tekniske problemer.

Einar Flydal, 8. november 2022

 

AMS-dommen: Vi kaller inn garantibeløpene – og legger strategien videre

Hvor vi er i dag og hvor vi må være den 17. november

Saksøkerne i AMS-saken som gikk for Borgarting lagmannsrett i september, tapte saken på noen formaliteter og må ut med 1,65 millioner til å dekke Elvias og Energi Norges sakskostnader. Vi har derfor – dessverre – måttet kalle inn garantibeløpene fra alle som bidrar til saken. 

Samtidig gir dommen et godt grunnlag for å anke saken til høyesterett eller ta den videre til EMK: Dommen er et «Kinderegg». Den gir en stor gevinst til alle som opplever helseplager fra AMS-målere. Dette får du mer om på nettmøtet i kveld kl. 18 (se under).

Her får du mer om økonomien. Les mer «AMS-dommen: Vi kaller inn garantibeløpene – og legger strategien videre»

AMS-måler-dommen: Har vi likevel vunnet? Skal vi anke? Åpent nettmøte tirsdag

Vi tapte i Borgarting lagmannsrett og må ut med 1 650 000 kroner for å dekke Elvias saksomkostninger. Men vant vi likevel en stor og viktig seier? Klarer vi å betale regningen? Og bør saken ankes? Vi legger nå den videre strategien. 

Vi har gransket dommen: Den er et tap i penger, men «et Kinderegg» som inneholder en gavepakke til saksøkerne og alle andre som reagerer med helsevirkninger på mikrobølger og «skitten strøm»!

Hvordan og hvordan vi vil bruke dommen videre, får du vite på nettmøtet. Advokat Hugo Matre og Einar Flydal orienterer. 

Tid: tirsdag kl. 18 – 19:30.  NB! Merk tiden!

Møtet er åpent for alle.

Les mer «AMS-måler-dommen: Har vi likevel vunnet? Skal vi anke? Åpent nettmøte tirsdag»

AMS-saken: Bergens Tidende angriper person i stedet for sak

Det er gjerne et tegn på svakhet at man angriper person i stedet for sak: Bergens Tidende gir i et oppslag inntrykk  av at Hugo P. Matre, advokaten som førte AMS-anken som nylig tapte i Borgarting lagmannsrett, skor seg voldsomt på vanlige folk i AMS-saken, og attpåtil påfører dem store tap.

BTs oppslag kan gi inntrykk av at han har tjent enormt på den dugnadsfinansierte saken – og samtidig påført et tap på 6,6 millioner for saksøkerne. Det er meget langt fra virkeligheten.

BT har her gjort dårlig arbeid – eller er det noen som bruker ufine metoder for å ramme troverdigheten til påstandene om at AMS-målerne  er helse- om miljøskadelige? Les mer «AMS-saken: Bergens Tidende angriper person i stedet for sak»

Trådløsbransjen har mistet en av sine viktigste støttespillere

professor emeritus i elektroteknikk og biofysikk dr. James Lin

Inn i eposten min kommer det hver dag en strøm av meldinger om ny forskning som påviser helseskader fra mikrobølget stråling. Og folk sender meg sine personlige historier.

Jeg rekker bare å videreformidle noen småbiter nå og da. Mange ligger på vent, f.eks. artikkelen til forskeren James Lin, en av trådløsbransjens støttespillere, med verv og titler i hopetall.

Nå har nemlig James Lin skiftet side – akkurat som det norske Televerkets teknologidirektør gjennom mange år, Ole Petter Håkonsen, som var en internasjonal pådriver for utviklingen av bl.a. kommunikasjonssatellitter og mobiltelefoni, før han for rundt 20 år siden som pensjonist innså at betydelige helseskadelige virkninger var blitt oversett på veien i teknologibegeistringens rus. 

Før jeg rakk å ta fatt på omtalen av James Lins artikkel, kom det en meget treffende omtale fra Canada, som jeg her gjengir på norsk. Også denne artikkelen viser at dommen som falt i Borgarting lagmannsrett i AMS-saken (bloggpost 04.11.2022), er direkte uforsvarlig og ikke bør bli stående. Les mer «Trådløsbransjen har mistet en av sine viktigste støttespillere»

Ankesaken om AMS-målere og helse: Vi tapte igjen – mens forskerne gir oss rett

Den 3. november kom dommen som vi har ventet på siden ankesaken gikk for lagmannsretten 5.-9. september. For alle oss som har lagt inn penger og innsats for å få helsevirkningene fra AMS-målere og stråling generelt vurdert av retten, er dette et stort tap, men også med enkelte positive sider.

Her finner du dommen. Domspremissene er skuffende, først og fremst fordi retten unngår å gjøre egne vurderinger av helsespørsmålet og forskningen, men lar tillit til myndighetene være avgjørende. Dermed blir det ingen reell overprøving av det saklige grunnlaget for strålevernets reguleringer. Dommen er vesentlig grundigere på jussen enn tingrettens dom, men altså ikke på det det avgjørende faktiske spørsmålet. Du finner også våre foreløpige kommentarer til den nedenfor.

Vi må nå dekke saksomkostningene til Elvia og Energi Norge på 1,65 millioner, og vurdere om saken skal ankes videre … Les mer «Ankesaken om AMS-målere og helse: Vi tapte igjen – mens forskerne gir oss rett»

Bor du i Stavanger-området? Kryss av for 15. november!

Den 15. november, kommer lanseringsmøtet for denne viktige boka, som både forteller den spennende historien bak dagens mangelfulle strålevern, og beskriver kunnskapsstatus.

Bevisene blir stadig tydeligere for at mikrobølgene i vesentlig grad skader folkehelsa om miljøet, og i takt med stadig mer trådløst kommer temaet høyere opp på den internasjonale helse- og miljøagendaen. 

På seminaret blir en rekke korte innlegg fra folk som kjenner feltet. Innleggene spenner fra en superrask innføring i «alt du bør vite om stråling», via hva forskningen nå forteller, hvilke verktøy kommuner og enkeltpersoner har til å skjerme elever og befolkningen ellers, og til hvordan du kan gå fram for å få fjernet en mobilmast. Dersom det foreligger dom fra lagmannsretten i Borgarting i AMS-måler-saken, vil den selvsagt også bli kommentert.

Det blir også tid til spørsmål og svar, åpen bar, boksalg og boksignering. Vil du forberede deg ved å lese Helsemagasinets omtale av boka, finner du den under.

Les mer «Bor du i Stavanger-området? Kryss av for 15. november!»

Ny fagartikkel oversatt: Viser at dagens strålegrenser er uten rot i virkeligheten

B. Blake Levitt og Henry Lai – to veteraner innen helse og stråling

Her får du enda en fersk fagartikkel om stråling og helse på norsk. Den er skrevet av to av USAs fremste blant veteranene på feltet: Henry Lai og B. Blake Levitt. Den tar for seg Intensitet, eksponeringsvarighet og modulering. Dette er tre faktorer som har vært Henry Lais spesialitet i mer enn en mannsalder, og spiller stor rolle for de biologiske virkningene av radiofrekvent stråling.

Lai og Levitt viser at disse tre faktorene ikke er brukbart behandlet i retningslinjer for eksponering. Derfor blir også vurderinger av biologiske virkninger ubrukelige når slike retningslinjer legges til grunn – selv om strålingen i hverdagen er så svak i forhold til myndighetenes grenseverdier: Kartet gjør at man ikke forstår terrenget.

Dersom du er opptatt av folkehelse og miljøvern og vil gå i dybden, er dette en artikkel du bør legge inn i samlingen din. Du får den gratis her. Les mer «Ny fagartikkel oversatt: Viser at dagens strålegrenser er uten rot i virkeligheten»

«The Hum» – forklaringen er tilbake …

Det oppstå en feil i bloggposten den 13.10. om «The Hum» – den mystiske brummingen som en del folk hører, men andre tror er ren og skjær innbilning:

Feilen gjorde at man ikke kunne lese den jordnære forklaringen på dette fenomenet som fins i kapittel 15 i Arthur Firstenbergs store bok «Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet» (2018).

Feilen er nå rettet. Du kan gå tilbake til bloggposten, eller lese Firstenbergs beskrivelse nedenfor. Som du ser, er det intet mystisk ved denne brummingen. Man må bare lete i rette deler av forskningen. Les mer ««The Hum» – forklaringen er tilbake …»

AMS: Og så ble det svenskers tur til en helvets reise …

I Sverige har man satt i gang å skifte ut AMS-målere. Og den samme historien gjentar seg som i Norge: Folk klager fordi de blir syke av dem. Noen blir veldig og akutt syke. Særlig hvis de bor i en sokkelleilighet vegg i vegg med blokkas målere – slik som Sanna på bildet.

Hunder blir også plaget. Insektene utenfor forsvinner.  Les mer «AMS: Og så ble det svenskers tur til en helvets reise …»