Rydd plass for viktig 5G-seminar på nett tirsdag kl. 19:00 – kl. 21:30!

NB! Legg merke til tidspunktet! Jeg skrev det først feil!

Europa har voldsomme planer for utrulling av 5G og et stadig raskere fibernettverk som stadig mer trådløst utstyr skal kople seg til. 

EU/EØS-landene bindes opp rettslig til å akseptere fri tilkopling av trådløse sendere. Disse planene bygger på en forutsetning som er påviselig gal og katastrofal: at det ikke følger store helse- og miljøvirkninger. Historien med bly, DDT, PCB og tobakk gjentar seg. 

Vil du ha mer kunnskap om dette? Da skal du ikke dra til NKOM Agenda 2023 som skjer onsdag i Kristiansand. Der mangler denne siden av saken fullstendig.

I stedet skal du gå til den europeiske grenen av organisasjonen til Robert Kennedy jr., CHD – Childrens’ Health Defense: tirsdag kl. 19.00 Da får du et gratis nettseminar tirsdag kveld med eminente europeiske foredragsholdere.

Program og lenke får du her!

Les mer “Rydd plass for viktig 5G-seminar på nett tirsdag kl. 19:00 – kl. 21:30!”

Mennesker, bier og det levende miljøet i 2023

Kan sykehus ta livet av spebarn? Hva skyldes det at kreft øker så kraftig blant unge? Og at MS er på frammarsj? Har det en sammenheng med at bier og andre insekter forsvinner?

I et rundbrev minner Arthur Firstenberg om en etablert medisinsk forklaring og en mengde foreliggende forskning – mens Strålevernet og Helsedirektoratet i Norge som i USA holder fast ved at slikt har man ikke noen forklaring på… Les mer “Mennesker, bier og det levende miljøet i 2023”

Litt om strøm og nyliberalisme å tygge på i helgen…

Electronics World + Wireless World, Februar 1990

En pensjonert elektriker som har tilbragt sitt yrkesliv “down under”, dvs. på den andre siden av kloden, sendte meg nylig en epost med følgende tekst:

“Har lest noen av dine artikler og som gammel elektroingeniør er jeg helt enig i mye av det du skriver. Elektromagnetisk energi og stråling er garantert skadelig, selv ved lave energinivå. Bra at du gjør viktig opplysningsarbeid om dette!

Etter en av dine siste artikler kom jeg til å tenke på noe jeg leste i det engelske tidsskriftet Electronics World + Wireless World på 90-tallet. Det handlet om mye av det du omtaler.”

Dette viste seg å være et spesialnummer fra februar 1990 om strøm og helsevirkninger, fullt av store og interessante artikler om det forskningen alt hadde funnet på den tida.

Her får du bladet og min oversettelse av sammendragene. Les mer “Litt om strøm og nyliberalisme å tygge på i helgen…”

AMS: Kommentar til et oppslag i Bergens Tidende og E24 om tapet i EMD

I dag har Bergens Tidende og E24 oppslag om tapet av rettsakene om strømmålerne. Oppslaget skaper et bilde av en advokat som har kastet bort sparepengene til overtroiske nettkunder. 

Av kommentarene i BT fram til jeg skriver dette, er det ingen som utmerker seg med noen som helst kunnskap om saken. De handler om at “dette har vært bortkastede sparepenger” “for de måtte jo vite at de ville tape i en så dårlig sak!”, og av typen “Håper advokaten advarte dem mot risikoen!”. 

Jeg har derfor lagt inn følgende to kommentarer i Bergens Tidendes kommentarfelt. De supplerer min beskrivelse av saken og av tapet, som du finner her i bloggpost 22.09.2023.): Les mer “AMS: Kommentar til et oppslag i Bergens Tidende og E24 om tapet i EMD”

Fra Den tause våren til Den usynlige regnbuen…

På denne dag, den 27. september 1962, altså for 63 år siden, utkom boka “Den tause våren”, skrevet av Rachel Carson. Boka tegnet bildet av hvordan den raskt voksende bruken av plantevernmidlet DDT skapte omfattende skader i naturen. Den ble grunnlaget for dagens miljøbevegelse. 

 I dag har den enorme veksten i “fullelektrifisering” og trådløs kommunikasjon gjort menneskeskapte elektromagnetiske felt til den nye miljøgiften. Skadene blir synlige straks noen tegner opp bildet. 

Det krever en ny miljøbevegelse… Les mer “Fra Den tause våren til Den usynlige regnbuen…”

AMS: Menneskerettsdomstolen sviktet: Klagen avslått

Lorraine Schembri Orland fra Malta, dommeren ved den Europeiske menneskerettsdomstolen som vurderte de norske saksøkernes klage og avsa standarddommen.

Det gikk som vi måtte frykte, men ikke håpet: Klagen over hvordan det norske rettsvesenet behandlet den såkalte “Halden-saken” om AMS-målerne og helsevirkninger – fikk ikke slippe til for behandling ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD).

Dermed er den lange vandringen gjennom rettsvesenet avsluttet – for denne gang. Den har gått fra tingretten i Halden via lagmannsretten i Oslo og til avslaget i Høyesterett, med klagen til EMD som endestasjon.

Det var Lorraine Schembri Orland (bildet), forøvrig første kvinne som er blitt dommer ved EMD, som tok beslutningen. 

Dermed blir dommen i Borgarting lagmannsrett stående. Hva er da vunnet, og hva er tapt gjennom de årene saken har tatt? Og hva gjør vi nå med denne helse- og miljøsaken? Les mer “AMS: Menneskerettsdomstolen sviktet: Klagen avslått”

AMS og skitten strøm: Klag til ledelsen i nettselskapet! Her får du malen.

Den jevne sinuskurven viser ren strøm. Den utflytende kurven viser samme kurve men forurenset av en langt mer høyfrekvent støykilde: “skitten strøm” (foto: Marcel Honsebeek, Electrosense)

Jeg får en del eposter og telefoner fra fortvilte folk som ikke vet hvordan de skal holde seg friske. For har du fortsatt ikke skiftet til ny strømmåler, får du nå krav fra nettselskapet om å komme med en dato for installasjon av den nye måleren – med eller uten mikrobølgesender. Det setter særlig el-overfølsomme i en fortvilet situasjon:

Kravet kommer også til dem som har søkt om fritak fra “skitten strøm” slik dommen i Borgarting lagmannsrett 3. nov. 2022 slo fast at man skal få om søknaden er korrekt.

Disse trues også med at strømmen blir stengt om de ikke skifter til ny måler – med eller uten sender. Det har nettselskapene ikke lov til: Dommen er gjeldende rett.

Skjønner sjefen i selskapet at de bryter loven? Her får du en mal for klagen du kan sende ham, og hva du ellers kan gjøre om klagen blir avslått. Les mer “AMS og skitten strøm: Klag til ledelsen i nettselskapet! Her får du malen.”

Et strålende fagseminar om stråling – med norsk sammendrag og sakte, tekstet engelsk tale

Tidlig i sommer (14.6.) holdt Den internasjonale kommisjonen for biologiske virkninger fra elektromagnetiske felt (ICBE-EMF) et særdeles godt seminar i Londons medisinske selskap. Tema: Er grenseverdiene brukbare?

Det var en stor opplevelse å se og lytte til.

Nå er foredragene lett redigert og fritt tilgjengelige på nettet – og ganske godt tilpasset oss som ikke har engelsk som morsmål. Les mer “Et strålende fagseminar om stråling – med norsk sammendrag og sakte, tekstet engelsk tale”

Historien om Phonegate – skandalen om mobilene som stråler ulovlig mye

Om du ønsker det, kan du nå og i en måned framover laste ned gratis den engelske versjonen av Phonegate – boka som forteller historien om hvordan legen Marc Arazi rullet opp en skandale innen strålevernet i EU.

Slik satte han i gang det som nå har ført til at alt salg av iPhone 12 er blitt stanset i Frankrike og mange andre mobilmerker og modeller er blitt trukket fra markedet i flere land. Phonegate er blitt et internasjonalt fenomen. 

For slik er det jo: Alle bevegelser starter i det små …. Les mer “Historien om Phonegate – skandalen om mobilene som stråler ulovlig mye”

AMS: Slik lurer nettselskapene sine kunder til dårligere helse

Det er en kjent sak at makt korrumperer og at “leilighet gjør tyv”. Nå om dagen er det Høyres Erna, hennes mann og partiets informasjonssjef som lærer oss dette – nok en gang.

Slik er det alltid i store organisasjoner, selskaper og offentlig forvaltning hvis de ikke stadig presses til å komme seg ut av internkulturen og dens mål, for så å stikke fingeren i jorda utenfor og lære seg hvordan verden ser ut fra andre synsvinkler enn de som hersker internt

Her er en annen sak som demonstrerer det samme: Den gjelder hvordan Glitre Nett AS med feilinformasjon overtaler – eller skal vi si presser – en kunde til å misforstå en gjeldende dom som skal sikre at el-overfølsomme får fritak fra elektromagnetisk stråling som kan gjøre dem akutt og vedvarende syke – og for øvrig bidrar til dårligere livsmiljø også for alle oss andre.

Hva er det som ligger bak? Er det sløvhet, uvitenhet, overdreven tillit til ensidig foreldet kunnskap, eller behovet for å oppfylle planer og mål og kravet til årets bonusutbetaling?

Døm selv utfra teksten du får her. Det er en kjent sak at det er i detaljene at hunden ligger begravet… Les mer “AMS: Slik lurer nettselskapene sine kunder til dårligere helse”