Om behovet for konstruktiv strid – og for lesesirkler om 5G

Det er tungt å komme i gang igjen etter at koronaen har herjet i kroppen. Etter nyttårsskiftet har mye tid vært tilbragt i seng og sofa med bøker og papiravis, en og annen kattevideo innimellom hopprenn og langrenn – og med litt refleksjoner om strøm, stråling og støy – og om behovet for konstruktiv strid som et hovedelement i demokratiet.

Å innfri kan være krevende for alle parter, men likefullt nødvendig. Les mer «Om behovet for konstruktiv strid – og for lesesirkler om 5G»

Nå kan du laste ned den store 5G-boka!

Da denne boka kom ut i 2019, skrev biolog Iver Mysterud, redaktør i Helsemagasinet VOF, at dette er boka som «avdekker telekomindustriens strategier og virkemidler» og viser hvordan bransjen «i årtier har holdt tilbake sannheten om hvilke helse- og miljøskader den har bidratt til».

Nå kan du laste ned hele boka gratis. Her er både lettleste deler og faglig tunge deler, korte og lange. Boka er både tverr- og mangefaglig. 

Boka er skrevet av flere av klodens fremste forskere, og rommer en enormt omfattende dokumentasjon. Her kan du lære om de biologisk viktige hovedtrekkene i teknologien og i strålevernpolitikken, og du kan sjekke medisinske og biologiske detaljer. 

Les mer «Nå kan du laste ned den store 5G-boka!»

Da Fanden ville at intet skulle skje, opprettet WHO en komité…

WHO har gjort det igjen. Og det forbauser ingen som har observert dette systemet en stund:

Til den nye gjennomgangen av forskning på helsevirkninger fra elektromagnetiske felt har WHO oppnevnt en gjeng som sikrer at premisser og konklusjoner blir nøyaktig som før: «Ingen helsevirkninger er påvist».

For slik blir det jo når man bruker metoder som sikrer at man begår det som i forskning kalles type-1-feil (se bloggpost 20.12.2022). Utfra de premissene utvalget kommer til å legge til grunn, må de se bort fra all solid forskning som finner skader uten at det skjer oppvarmingsskader. Og da blir konklusjonen nettopp slik.

Her får du meldingen som direktøren for Seksjonen for folkehelse ved University of California Berkeley, medisineren Joel Moskowitz, nylig sendte ut om saken. (At Moskowitz avlegger en visitt til Nordhagen og Flydal, tar vi som en ekstra julehilsen.) Les mer «Da Fanden ville at intet skulle skje, opprettet WHO en komité…»

En australsk hvitvasking av 5G – og litt forskningsteori

Vi leter der lyset er sterkest …

Metodekravene som ligger til grunn for vårt strålevern, sørger for at talløse solide funn blir kassert som «ikke gode nok». En australsk undersøkelse av 5G viser dette tydelig.

For bak metoden som brukes når forskning vurderes, ligger et politisk verdivalg. Det er blitt en så fast del av strålevernets fagtradisjon at dette valget er vanskelig å få øye på – både innenfra og utenfra.

Det dreier seg om balansen mellom det som i forskning kalles for «type-1-feil» og type-2-feil». Og den praksisen som har nedfelt seg når forskningen vurderes av offentlige utvalg, forklarer oss hvorfor disse utredningene ikke finner skadevirkninger, mens andre utredninger finner dem.

Les mer «En australsk hvitvasking av 5G – og litt forskningsteori»

Hvilken rolle spiller 5G for de økte dødsratene?

Denne teksten er en ren kopi av forrige bloggpost, bare med en annen overskrift for å omgå sensuren som Facebook m.fl. nå driver med. 

Uventet høye dødsrater i mange land forbauser forskerne. Det florerer selvsagt med spekulasjoner om årsaker. Blant annet ser man på om det er isolasjonen under Covid-19, selve viruset, eller vaksinene som har skylda. Spesielt finner man økte rater med hjertestans og diabetes, og økning av kreft, leser jeg. 

En av kildene som går grundig til verks med analyser av statistikk og avsløringer av dokumenter som viser stadig nye fasetter av denne pandemiens bakgrunn, er det britiske nettstedet The Exposé. Det er utpekt som et «konspi-sted» av folk som ikke liker å få motforestillinger. Selv om mye der virker solid, er det som alle andre kilder et sted man absolutt skal lese med en klype salt. For The Exposé har sin klare agenda, og kan nok strekke fellen lengre enn den rekker.

For er det nå Covid-19 alene som bør få skylda for de høye dødstallene? Bildet ser ut til å være mer nyansert. Derfor skrev jeg til redaksjonen. Innholdet får du her – oversatt til norsk. Les mer «Hvilken rolle spiller 5G for de økte dødsratene?»

Ligger det andre årsaker bak de økte dødsratene under og etter Covid-19?

Uventet høye dødsrater i mange land forbauser forskerne. Det florerer selvsagt med spekulasjoner om årsaker. Blant annet ser man på om det er isolasjonen under Covid-19, selve viruset, eller vaksinene som har skylda. Spesielt finner man økte rater med hjertestans og diabetes, og økning av kreft, leser jeg. 

En av kildene som går grundig til verks med analyser av statistikk og avsløringer av dokumenter som viser stadig nye fasetter av denne pandemiens bakgrunn, er det britiske nettstedet The Exposé. Det er utpekt som et «konspi-sted» av folk som ikke liker å få motforestillinger. Selv om mye der virker solid, er det som alle andre kilder et sted man absolutt skal lese med en klype salt. For The Exposé har sin klare agenda, og kan nok strekke fellen lengre enn den rekker.

For er det nå Covid-19 alene som bør få skylda for de høye dødstallene? Bildet ser ut til å være mer nyansert. Derfor skrev jeg til redaksjonen. Innholdet får du her – oversatt til norsk. Les mer «Ligger det andre årsaker bak de økte dødsratene under og etter Covid-19?»

Høreapparater uten radiokommunikasjon på vei?

Mange har spurt meg om høreapparater – først og fremst fordi de ikke vil ha apparater inni øret med mikrobølgesendere som samordner seg via radio tvers gjennom hodet.

I USA trenger Sony seg nå inn i det meget lukrative markedet for høreapparater ved å lansere et masseprodukt solgt over disk – apparater helt uten sendere, og som du tilpasser selv. USAs myndigheter har godtatt det og de er i salg.

Dette kan bli en «game changer» – av flere grunner. Les mer «Høreapparater uten radiokommunikasjon på vei?»

Har også mennesker en geomagnetisk sans?

At mange dyr har en geomagnetisk sans, er utvilsomt. For eksempel orienterer enkelte trekkfugler seg etter helningsvinkelen på jordklodens magnetfelt: Ved polene står magnetfeltet rett opp, ved ekvator ligger det flatt.

Andre vesen kan se elektromagnetiske felt som vi mennesker er blinde for: En humle ser på blomstens elektriske ladning om den nylig er tømt for nektar.

Men hva med mennesker? Les mer «Har også mennesker en geomagnetisk sans?»