Retteark, referanselister og tilleggsinformasjon

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulsing og helsa, Foreningen for EMF-reform, 2021:

Komplett referanseliste med aktive lenker og originaltekster til alle sitater i boka: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/03/Referanser-fra-boka-Smartmalerne-skitten-strom-pulser-og-helsa-v.-1.1-20210323.pdf

 

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018:

Her finner du hvilke endringer som er gjort fra versjon 1 til versjon 2:
Smartmålerboka – Oversikt over rettelser gjort i ver. 2.01


Arthur Firstenberg: “Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet”
, Z-forlag, 2018, 1. og 2. opplag:

Her finner du et retteark: Retteark 20200110-for nedlasting

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag):

Her finner du litteraturlister med aktive lenker slik de er oppgitt av (med)forfatterne:
https://einarflydal.com/litteraturliste-til-5g-og-var-tradlose-virkelighet-z-forlag-2019/

Feil: På sidene ss. 114 – 125 hevdes det at å beregne gjennomsnitt (dvs. “å midle”) med måleenheten W/m2 gir et større spillerom enn når gjennomsnittet beregnes over bare én cm2. Dette er rett, men det betyr ikke at det er viktig hvilken måleenhet som er brukt: Det viktige er hvilken flate det er midlet over. I teksten antas at når en måleverdi oppgis i W/m2, betyr det at verdien er midlet over 1 m2, mens når en måleverdi er oppgitt i mW/cm2 så er verdien midlet over 1 cm2. Det er feil: >Måleenhetene W/m2 og mW/cm2 forteller kun hvilket målesystem som er brukt, og ikke hvor stor flate en tallverdi er midlet over. Hvor stor flate det er midlet over, er det viktige, og det skal oppgis i tillegg.