Fagfolkenes nye “Bibel” om mikrobølgers biologiske virkninger kom i januar

I januar i år ble det publisert en fagbok som jeg tror vil bli “Bibelen” innen vernet mot helse- og miljøskader fra mikrobølget stråling. I alle fall fortjener denne boka å få den rollen: 

Boka er på 544 sider og har nå fulgt meg morgen, middag og kveld to-tre uker. Her summerer jeg opp hva den handler om. Å gå i detaljer er for fagfolkene. De får skaffe seg boka selv og lese den på originalspråket. Det er ikke gjort i en håndvending. Les mer “Fagfolkenes nye “Bibel” om mikrobølgers biologiske virkninger kom i januar”

ORSAA-basen i Australia viser behovet for miljøreform i helsefagene

En artikkel fra forskere ved stiftelsen Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association, ORSAA, viser at medisin- og helsefagene trenger å pusse opp sitt innhold:

Denne stiftelsen vedlikeholder og forsker på litteraturen i ORSAA-basen, som er verdens største samling av forskningslitteratur bare om biologiske og helsemessige virkninger fra “svake” elektromagnetiske felt. Det er slik stråling som er svakere enn stiftelsen ICNIRPs oppvarmingsbaserte anbefalinger om eksponeringsgrenser for strålevern, som blant annet følges av Norge.

Basen er åpen for alle. De mer enn 4000 fagfellevurderte artiklene som er registrert der, viser hvordan ICNIRPs anbefalinger svikter som strålevern.

Her får du min omtale og sammenfatning av artikkelen, som nylig sto i  fagtidsskriftet Frontiers in public Health. Les mer “ORSAA-basen i Australia viser behovet for miljøreform i helsefagene”

Også kreftrisikoen ved radaranlegg viser at strålevernet ikke verner

ELM-2084 Multi Mission Radar, en typisk radar-type brukt i Israel

Nå foreligger det en ny forskningsrapport fra israelske forskere som viser at risikoen for å få kreft bare få år etter tjeneste ved radaranlegg er mange ganger så høy som i befolkningen ellers. Data er samlet inn i flere land av ulike forskergrupper over mange år og analysert med ulike metoder.

De ulike undersøkelsene gir nesten like resultater, med høy statistisk pålitelighet – til tross for at eksponeringen av personellet ligger under anbefalte maksimumsverdier og dermed er definert som “svak”. Det holder altså ikke å bruke slike grenseverdier. Men det gjør strålevernet her i Norden.  

Her får du sammendraget av den nye forskningsartikkelen, og min kommentar til saker i det norske forsvaret. Les mer “Også kreftrisikoen ved radaranlegg viser at strålevernet ikke verner”

Strålingen på Eide skole er minst 1000 ganger sterkere enn kommunen oppgir

Fra Romsdals Budstikke den 15.02.2023

Strålingen på Eide skole er blitt et problem i Hustadvika kommune. 20% av lærerne er blitt syke. NKOM uttaler til Romsdals Budstikke at strålingen bare er på “0,002 promille av grenseverdiene”. 

Det viser seg å være feil: Tallet er rundt tusen ganger for lavt. En tusendel er blitt en tusendels promille.

Tallet må altså ganges med tusen, og selv da er det nok svært lavt regnet. Les mer “Strålingen på Eide skole er minst 1000 ganger sterkere enn kommunen oppgir”

Hvilken rolle spiller 5G for de økte dødsratene?

Denne teksten er en ren kopi av forrige bloggpost, bare med en annen overskrift for å omgå sensuren som Facebook m.fl. nå driver med. 

Uventet høye dødsrater i mange land forbauser forskerne. Det florerer selvsagt med spekulasjoner om årsaker. Blant annet ser man på om det er isolasjonen under Covid-19, selve viruset, eller vaksinene som har skylda. Spesielt finner man økte rater med hjertestans og diabetes, og økning av kreft, leser jeg. 

En av kildene som går grundig til verks med analyser av statistikk og avsløringer av dokumenter som viser stadig nye fasetter av denne pandemiens bakgrunn, er det britiske nettstedet The Exposé. Det er utpekt som et “konspi-sted” av folk som ikke liker å få motforestillinger. Selv om mye der virker solid, er det som alle andre kilder et sted man absolutt skal lese med en klype salt. For The Exposé har sin klare agenda, og kan nok strekke fellen lengre enn den rekker.

For er det nå Covid-19 alene som bør få skylda for de høye dødstallene? Bildet ser ut til å være mer nyansert. Derfor skrev jeg til redaksjonen. Innholdet får du her – oversatt til norsk. Les mer “Hvilken rolle spiller 5G for de økte dødsratene?”

Ligger det andre årsaker bak de økte dødsratene under og etter Covid-19?

Uventet høye dødsrater i mange land forbauser forskerne. Det florerer selvsagt med spekulasjoner om årsaker. Blant annet ser man på om det er isolasjonen under Covid-19, selve viruset, eller vaksinene som har skylda. Spesielt finner man økte rater med hjertestans og diabetes, og økning av kreft, leser jeg. 

En av kildene som går grundig til verks med analyser av statistikk og avsløringer av dokumenter som viser stadig nye fasetter av denne pandemiens bakgrunn, er det britiske nettstedet The Exposé. Det er utpekt som et “konspi-sted” av folk som ikke liker å få motforestillinger. Selv om mye der virker solid, er det som alle andre kilder et sted man absolutt skal lese med en klype salt. For The Exposé har sin klare agenda, og kan nok strekke fellen lengre enn den rekker.

For er det nå Covid-19 alene som bør få skylda for de høye dødstallene? Bildet ser ut til å være mer nyansert. Derfor skrev jeg til redaksjonen. Innholdet får du her – oversatt til norsk. Les mer “Ligger det andre årsaker bak de økte dødsratene under og etter Covid-19?”

Bevisene er klare: Det har konsekvenser å bo tett på en mobilmast

Eksempel på 5G basestasjon plassert tett på boliger der bildet er tatt fra

Det danske nettstedet Nejtil5g.dk laget nylig et godt resymé av en forskningsgjennomgang som viser at å bo tett på en mobilmast gir økt risiko for helseplager. 

Når våre myndigheter hevder noe annet, er det fordi de støtter seg til litteraturgjennomganger som sorterer bort slik forskning som ikke kan påvise klart og entydig at skadene kommer av strålingens oppvarmingspotensiale. Som om folk flest holder om antennene, slik antennemontører og radarreparatører kan komme til å gjøre.  

Men likevel, trass lengre avstand og svakere signal: Helserisikoen er klar. Les sammendraget selv. Du får det her – på dansk. Les mer “Bevisene er klare: Det har konsekvenser å bo tett på en mobilmast”

AMS-saken: Bergens Tidende angriper person i stedet for sak

Det er gjerne et tegn på svakhet at man angriper person i stedet for sak: Bergens Tidende gir i et oppslag inntrykk  av at Hugo P. Matre, advokaten som førte AMS-anken som nylig tapte i Borgarting lagmannsrett, skor seg voldsomt på vanlige folk i AMS-saken, og attpåtil påfører dem store tap.

BTs oppslag kan gi inntrykk av at han har tjent enormt på den dugnadsfinansierte saken – og samtidig påført et tap på 6,6 millioner for saksøkerne. Det er meget langt fra virkeligheten.

BT har her gjort dårlig arbeid – eller er det noen som bruker ufine metoder for å ramme troverdigheten til påstandene om at AMS-målerne  er helse- om miljøskadelige? Les mer “AMS-saken: Bergens Tidende angriper person i stedet for sak”

Bor du i Stavanger-området? Kryss av for 15. november!

Den 15. november, kommer lanseringsmøtet for denne viktige boka, som både forteller den spennende historien bak dagens mangelfulle strålevern, og beskriver kunnskapsstatus.

Bevisene blir stadig tydeligere for at mikrobølgene i vesentlig grad skader folkehelsa om miljøet, og i takt med stadig mer trådløst kommer temaet høyere opp på den internasjonale helse- og miljøagendaen. 

På seminaret blir en rekke korte innlegg fra folk som kjenner feltet. Innleggene spenner fra en superrask innføring i “alt du bør vite om stråling”, via hva forskningen nå forteller, hvilke verktøy kommuner og enkeltpersoner har til å skjerme elever og befolkningen ellers, og til hvordan du kan gå fram for å få fjernet en mobilmast. Dersom det foreligger dom fra lagmannsretten i Borgarting i AMS-måler-saken, vil den selvsagt også bli kommentert.

Det blir også tid til spørsmål og svar, åpen bar, boksalg og boksignering. Vil du forberede deg ved å lese Helsemagasinets omtale av boka, finner du den under.

Les mer “Bor du i Stavanger-området? Kryss av for 15. november!”

AMS: Og så ble det svenskers tur til en helvets reise …

I Sverige har man satt i gang å skifte ut AMS-målere. Og den samme historien gjentar seg som i Norge: Folk klager fordi de blir syke av dem. Noen blir veldig og akutt syke. Særlig hvis de bor i en sokkelleilighet vegg i vegg med blokkas målere – slik som Sanna på bildet.

Hunder blir også plaget. Insektene utenfor forsvinner.  Les mer “AMS: Og så ble det svenskers tur til en helvets reise …”