Bli med på en spennende oversetter-dugnad! – FULLTEGNET

Pockett ElectrosmogEn forsker på New Zealand er nettopp ferdig med å skrive en ny, populærfaglig og meget oversiktlig bok om “stråletåka” – elektromagnetisk forurensning,  helse- og miljøvirkninger.

Boka tar for seg det politiske spillet bak grenseverdiene og gjennomgår forskningen på enkelt, kortfattet og oversiktlig vis. Den er lettlest og liten nok til å passe til den som raskt vil skaffe seg oversikt, og presis nok til å fungere som viktig dokumentasjon for at strålevernets politikk må legges om for å verne helse og miljø.

Dette er en bok som alle lett kan lese – dersom de har gode engelsk-kunnskaper. Men det har jo slett ikke alle. Derfor bør vi få den ut på norsk. Jeg innbyr deg derfor til en oversetter-dugnad! Du behøver ikke være proff, og du vil få vederlag for innsatsen – i form av gratis bøker…

Bli med!

Vil du påta deg å oversette ett kapittel til norsk? Hvert kapittel er på 4 – 10 A4-sider.

Som takk for innsatsen får du 3 eksemplarer av den ferdige boka i posten, og ditt navn blir med blant oversetterne. Alle inntekter fra salg går til nye prosjekter, slik det har gjort hittil med alle de bøkene jeg får utgitt. Verken forlaget eller jeg tar ut inntekter.

Usikker på om du oversetter godt nok?

Meld deg på, så får du en liten tekstprøve å oversette! Blir oversettelsen og språket bra nok, blir du med på dugnaden. Jobben du så skal gjøre, tar deg neppe mer enn to-tre-fire kvelder. Du må gjøre oversettelsen i løpet av 14 dager etter at du får teksten på epost. (Språket i hele boka blir samordnet, og layout gjort, til slutt.)

Målet er at boka skal være ferdig fra trykkeriet tidlig i november.  Det trengs ca. 20 oversettere til prosjektet for at det skal settes i gang. Rettighetene til å oversette og utgi boka er alt på plass.

19.08.2020: Det meldte seg 30 oversettere allerede første dag! Dermed setter vi igang! Påmeldingsskjemaet er fjernet.

 

Dette kan det bli gøy å få til sammen!

Einar Flydal, den 17. august 2020

PS.

Hvem er forfatteren?

Forfatteren er Susan Pockett, opprinnelig cellebiolog. Hun skriver enkelt og klart. Hun har en stor akademisk produksjon som spenner fra cellenivå til psykiatri og fysikk og en rekke artikler om biologiske og psykiske virkninger av EMF. Jobb-listen er også imponerende, og starter faktisk i Norge:

1978-79   NZ Medical Research Council Overseas Research Fellow (University of Oslo)
1980   NZ MRC Repatriation Fellow (Dept of Physiology, University of Auckland)
1981-84   Isaacs Medical Research Fellow (Dept of Physiology, University of Auckland)
1982   Research Associate (Dept of Physiology, University of New South Wales)
1984-91   NZ MRC Senior Fellow (Dept of Physiology, University of Auckland)
1986   Honorary Research Fellow (Dept of Physiology University College London)
1991-94   HRC Senior Research Fellow (Dept of Physiology, University of Auckland)
1996   Invited Visiting Professor (Dept of Physiology, University of Manitoba)
1994-00   Honorary Research Fellow (Dept of Psychiatry, University of Auckland)
2001-05   Honorary Visiting Scientist (Dept of Physics, University of Auckland)
2006   Specialist (Dept of Optometry and Vision Science, University of California Berkeley)
2007-2010   Honorary Research Fellow (Department of Physics, University of Auckland)
2011-2022   Honorary Academic (Department of Psychology,University of Auckland)