En aprilsnarr om kreft og smarttelefoner

5G mast i brann, og reklame fra Revisorforeningen (kollasj)

Det kom nylig enda en forskningsrapport om kreft og mobiltelefoner. Og enda en gang kan bransjen og Strålevernet bruke den til å hevde at kreftfaren ganske enkelt er oppspinn – “for den viser seg jo ikke”.

Og typisk nok er enda en gang minst én av forfatterne, Joachim Schüz, blant “de vanlige mistenkte” med nær forbindelse til interesseforeningen ICNIRP. Han holder seg konsekvent med forskningsmetoder som alltid fører til at man ingen sammenhenger finner:

Nå dreier det seg om en oppdatering av the UK Million Women Study of Cell Phone Use and Brain Tumor Risk, en stor epidemiologisk studie publisert i 2013, som nå altså er blitt oppdatert med nye tall. Heller ikke nå finner man noe mønster som kan koples til mobilbruk.

Hva er det som svikter? Eller er det faktisk slik at der ingen sammenheng er, og at alle de studiene som har funnet at visse typer hjernekreft og svulster øker med mobilbruken, tar feil?

Joel M. Moskowitz, Ph.D., direktør for Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley, har tatt for seg den oppdaterte studien, og har i korthet følgende foreløpige kommentarer (mitt utdrag):

  • Studien analyserer for kort tidsperiode. Det tar gjerne 10-20 år før hjernekreft utvikles i slikt antall at det blir statistisk signifikant.
  • Gruppen som er undersøkt, ser ut til å omfatte altfor mange personer som har brukt mobil i kort tid.
  • Studien begrenser seg til middelaldrende og og eldre kvinner i Storbritannia, dvs. til en gruppe med svært få storbrukere over lang tid.
  • Tydelig feilklassifisering av brukere, noe som trekker ned risikoen.
  • Man har ikke kontrollert for bruk av snorløs fasttelefon, som betyr at man har en minst like viktig faktor med ukjent fordeling blant brukerne.
  • Manglende funn, noe som står i åpenbart motstrid til klare funn av tydelig vekst i typiske svulstformer gjort i deler av samme statistiske materiale (Philips et al., 2018)
  • Konklusjonen, som svært få leser, advarer og maner til en føre-var-politikk, mens sammendraget, som de fleste leser, påstår at studien støtter at det ikke fins noen sammenheng.

Det er vanskelig å finne andre ord enn “svindel” og “uforsvarlig dumskap” om slike undersøkelser, og om slike konklusjoner som åpenbart driver med dobbelt bokholderi – både å være vitenskapelig korrekt, og avlevere det motsatte budskapet til beslutningsfatterne.

Det er jo ikke første gang at dårlige studier som ikke gjør funn, blir gjennomskuet – selv om de er imponerende store og bruker solide data fra kreftregistrene rundt i verden. Her føres det ganske enkelt en slags utmattelseskrig for å slå tilbake mot at WHOs kreftforskningsinstitutt, der Schütz selv jobber, har gitt fareklasse for all radiokommunikasjon, og mot forskere kloden rundt som vil ha strengere fareklasse når den nå snart skal revurderes.

Et lite eksempel fra våre hjemtrakter følger her:

I Storbritannia kom det for noen år siden en analyse som tilsa null vekst i hjernekreft fra mobiler, men den viste seg å være feil når man løste opp bildet. Det var nettopp den nevnte studien av Philips et al., 2018 som avslørte det. Den viste at én krefttype var gått tilbake, mens de to typiske mobilkreft-typene var vokst. Så dukket samme tøvet opp i Norge i en forskningsartikkel fra en annen av disse “vanlige mistenkte”. Da ba jeg tall fra Kreftregisteret og viste ganske enkelt at samme feil også var gjort her. Denne historien finner du med kilder og grafer som bloggpost 09.01.2019.

Hjernekreft øker blant mobilbrukere, og en rekke studier viser det. Moskowitz viser til noen av dem. De bør ikke overdøves av svake studier som ikke finner noe. Så enkelt er det med den saken.

Ikke så rart da kanskje at noen brenner ned mobilmaster. Og heller ikke så rart at noen tilbyr revisjonsarbeid der man blant annet reviderer utfra bærekraftstandarder. Men jeg lurer på hvilke eksponeringsgrenser Revisorforeningen da arbeider utfra, og hvilke rapporter om miljøskader som legges til grunn når deres  folk reviderer bærekraften til telekombransjens virksomhet. … Svarene burde være å finne på revisorforeningen.no, men der leter du forgjeves.

 

Einar Flydal, den 1. april 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220401-En-aprilsnarr-om-kreft-og-smarttelefoner.pdf

Litteratur

Joachim Schüz, PhD, Kirstin Pirie, MSc, Gillian K Reeves, PhD, Sarah Floud, PhD, Valerie Beral, FRS, for the Million Women Study Collaborators, Cellular Telephone Use and the Risk of Brain Tumors: Update of the UK Million Women Study, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2022;, djac042, https://doi.org/10.1093/jnci/djac042

Moskowitz, Joel M., The UK Million Women Study of Cell Phone Use and Brain Tumor Risk, Preliminary comments on “Cellular Telephone Use and the Risk of Brain Tumors: Update of the UK Million Women Study”, March 30, 2022 (Updated 3/31/2022), https://www.saferemr.com/2022/03/the-uk-million-women-study-of-cell.html