Hvordan slippe “smartmåler”?

Klikk på denne linja for å gå rett til “Slik får du fritak for “smartmåler”, bloggpost 14. okt. 2016.

screenshot-29_01_2017-09_11En “smartmåler” inneholder en WiFi-enhet og en mobildata-enhet (2G/3G). Hver time eller oftere døgnet rundt skal den sende måledata. “Smartmålerne” sender til hverandre, samler opp data, og sender så videre til en “konsentrator” i koplingsskapet til strømnettet ute langs veien et sted. Reell datatrafikk kan derfor ofte være langt større enn bare litt hver time. Trafikken skjer også om natta, når hver celle i kroppen rydder opp etter dagens skader og skal være mest mulig fri for belastninger. Senderne kan ikke slås av. WiFi-signaler er svake, men sterkt pulset. Mobildata er sterkere, og pulset. Pulsing har sterk bio-effekt. Derfor kan du slippe å få den installert:

Kravet for å slippe “smartmåler” er at den fører til vesentlig ulempe. De nye og praktiske retningslinjene fra organisasjonen for europeiske miljømedisinere, EUROPAEM, dokumenterer med omfattende referanser til forskning, at trådløs-teknologien i “smartmålere” påfører husstanden en ganske unødig risiko. Enhver lege kan lese seg til dette, selv om de ikke trodde det var mulig. En unødig risiko er en vesentlig ulempe.

De forskningsvurderingene som Statens strålevern – og derfor helsevesenet – velger å holde seg til, kommer derimot alltid til at den forskningen de har sett på, “ikke har påvist sikkert at der er noen helsefare”. Slik har Statens strålevern og NVE skjøvet problemet fra seg, og overlater til deg og el-nettoperatøren å enes om fritak. Det er faglig svakt, men en behagelig løsning. For deg er det uholdbart, og det er du som må ta initiativet.

Klikk på denne linja for å gå til “Slik får du fritak for “smartmåler”, bloggpost 14. okt. 2016.

Einar Flydal, 29.1.2017

2 kommentarer om “Hvordan slippe “smartmåler”?

Kommentarer er stengt.