– Smartmåleren ble installert én meter fra sengen. Da fikk jeg hodepine.

Roald Orkelbog, en person jeg ikke kjenner, sendte meg den 27.06.2017 sine erfaringer med installasjon av “smartmåler”. Hodepinen han fikk, ble bedre da han la seg til å sove på stua i stedet, men kom tilbake da han prøvde soverommet på ny. Nå er senderen i “smartmåleren” fjernet.

Denne og flere erfaringer finner du her i bloggen der folk forteller sine historier. Hver ny historie viser at NVE tok feil da etaten stolte på Statens stråleverns vurderinger om at stråling fra mikrobølgesendere med styrke og signatur som i “smartmålere” , ikke kan påvirke helsa til folk.

SS-ingen-medisinsk-kompetanse-Ramme

For å lese teksten, klikk HER.

Det vil si – Statens strålevern, som er Norges fagetat for helsevirkninger fra elektromagnetiske felt, foretar ikke vurderingene sine selv. Det framgår av brevet du ser her. I stedet overlater etaten vurderingene til ganske så skjevt sammensatte utvalg som evaluerer forskningen på feltet slik at konklusjonene alltid blir de samme som vi i sin tid hørte fra tobakksindustriens forskningsmiljøer: – Der er ikke framlagt endelige bevis. Mer forskning trengs.

At disse utvalgene som i realiteten bestemmer folkehelsa er svært skjevt sammensatt, kritiseres gang på gang. (For omtale av det utvalget Strålevernet ser mest til, se bloggpost 20.01.2017, for kritikk av tilsvarende problem i WHO se f.eks. Hardell 2017.)

Det er på dette samme skjeve grunnlaget at “fribruksforskriften” er formet. Den sier “Fritt fram!” til bruk av visse frekvenser og signaleringsnivåer til automatiske målere. Denne forskriften forvaltes av NKOM, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som ikke har ansvar for helsevirkningene.

Men så blir altså folk syke av slik stråling. Også av nivåer som er så svake at de godt kan komme fra naboens “smartmåler”, slik historiene viser – med blindtester i fleng.

En slik sak, der naboen vil slippe smartmåler av hensyn til sin nabo som blir dårlig av den, har ligget lenge hos NVE. Beslutningen kom her om dagen, og vil bli førende for en rekke saker av samme slag. Om en uke er klagefristen ute.

Etaten sitter med et stort ansvar og et stort dilemma:

  1. Tillatelsen til å la netteierne ta i bruk kommunikasjonsformer som fører til non-stop mikrobølget modulert stråling med sterk biologisk påvirkning, bygger på sviktende grunn. Det kan enhver forsikre seg om ved å lese erfaringene og forskning.
  2. Fritak fra “smartmåler” gis bare til dem som selv legitimerer at de har “vesentlig dokumenterbar ulempe” i medisinsk forstand, og ikke til naboen hvis han vil være hensynsfull. Heller ikke til dem som gjerne vil ha folk som blir akutt syke av målerne, innom i lokalene, det være seg arbeidsplasser, hos slektninger og venner eller i selskapslokaler.

Begge deler går fram av NVEs vedtak nylig, se bloggpost 19.06.2017. Alle som mener seg berørt av den linjen NVE her velger, kan klage.

NVE har i sitt vedtak bundet seg til at netteierne er pliktige til å utplassere målere, og står fritt til å velge teknologier som gjør folk syke, så lenge folk ikke selv dokumenterer at målerne gjør dem nettopp det. Og de står uten noen rett til å beskytte seg fra den eksponeringen NVE og nettselskapene påfører dem fra naboene.

Dette er et feilgrep – både av NVE og av selskapene – som vil gjøre seg svært dårlig i historiens lys. Sagt med ordene til en pensjonert professor i biokjemi med celler og stråling som spesialfelt, som kommenterte hvordan byråkratiet svikter sin samfunnsrolle i slike saker:

“Det er svært alvorlig fordi de kumulative konsekvensene, når slike ting skjer i den ene alvorlige saken etter den andre, kan konsekvensene bli aldeles skrekkelige.”

Løsningen for den enkelte er selvsagt: Også naboen må forstå at måleren er helseskadelig, selv om han/hun ikke merker noe i øyeblikket. Det blir det din oppgave å formidle.

Dokumentet som viser at strålingen fra slike målere er til vesentlig dokumentert ulempe i medisinsk forstand for din nabo såvel som for hele befolkningen – ikke bare de som merker noe akutt – har du i historiene, eller hvis du vil ha det i akademisk format med flust med fagreferanser, i EUROPAEM EMF vejledning dansk udgave, på dansk. Så får alle – også naboene – søke fritak på generelt medisinsk grunnlag, for eksempel inntil NVE og netteierne innser sitt samfunnsansvar, og netteierne skifter teknologi.

 

Einar Flydal, 28. juni 2017

PS. Hvordan du enkelt søker fritak finner du her:  Fritak fra «smartmåler» på 1,2,3 Du kan selvsagt også søke i etterkant, for å få måleren, eller kommunikasjonsenheten i den fjernet.

 

 

En kommentar om “– Smartmåleren ble installert én meter fra sengen. Da fikk jeg hodepine.

Kommentarer er stengt.