– Kablede nettverk er framtida. Trådløst må dempes.

Reinventing_Wires-coverTrådløse nettverk er ikke så raske, sikre, pålitelige eller energieffektive som kablede systemer, sier ny rapport. USA bør i stedet investere i kablet telekom-infrastruktur. Det er sikrere, gir bedre personvern, og er mindre skadelig for folkehelsen og miljøet.

Dette er konklusjonen i en ny rapport som peker på betydelig risiko knyttet til den planlagte “antennefortetningen” USA står overfor med utbygging av 4G og 5G. Den oppfordrer til at politikerne heller bør legge til rette for investeringer i høyhastighets fiberbasert Internett-tilgang til alle husholdninger og arbeidsplasser.

Det er en offentlig tilgjengelig politisk rapport om Internett og framtida for fasttelefoner og trådløse nettverk som skriver dette: “Å gjenoppfinne kablene: Framtida for fasttelefoner og nettverk”. Den ble publisert 26.1.2018 av en tenketank i Washington, DC, National Institute of Science, Law and Public Policy (NISLAPP) og ble presentert mandag 5. februar i San Francisco under et møte i The Commonwealth Club California. Engelsk tittel er “Reinventing Wires: Future of Landlines and Networks”.

Bredbånd og Internett er blitt grunnleggende viktige komponenter av USAs fysiske, kulturelle og sosiale struktur. Derfor må framtida til disse nettverkene styres i retninga av de teknologiske løsninger som gir raskest, mest pålitelig, mest framtidsrettet og sikrest infrastruktur. Det betyr at den bør være kablet, ikke trådløs. Trådløst er da ikke et brukbart valg.

Dr. Timothy Schoechle, forfatter av rapporten og seniorforsker ved NISLAPP, uttaler: “At USA i dag legger så stor vekt på trådløse teknologier skyldes at trioen Verizon, AT&T og Comcast har monopolisert vår tilgang til Internett. De skaper kunstig knapphet, planlagt foreldelse og høye priser for å opprettholde sin enorme fortjeneste. Det er i deres interesse å skjule det faktum at moderne kobberkabler og optisk fiber er langt bedre enn trådløs både med hensyn til såvel pris som ytelse.”

Utredningen “Å gjenoppfinne kablene: Framtida for fasttelefoner og nettverk” viser gjennom en bred analyse at trådløse systemer ikke kan tilby langsiktige løsninger for allmenn, pålitelig og rimelig Internett-tilgang, og heller ikke kan støtte de stadig økende datahastighetene som vil bli etterspurt i nær fremtid av hvert amerikanske hjem og av hver bedrift.

Schoechle sier videre: “Offentlige tjenestemenn er blitt villedet til å tro at trådløs kommunikasjon kan gjøre nytten. Våre politikere bør slutte å hjelpe fram trådløsnæringens planer om massiv videre utbygging av 4G LTE og antenner for 5G i alle amerikanske boligområder. I stedet bør de fremme utbygging av pålitelig, energieffektiv og varig kablet telekommunikasjonsinfrastruktur. Det er fastnett som møter både landets umiddelbare såvel som langsiktige behov.”

Trådløsnæringen planlegger for et samfunn som er intensivt trådløsbasert. Rapporten “Å gjenoppfinne kablene: Framtida for fasttelefoner og nettverk” begrunner utfra såvel teknologiske som andre forhold hvorfor det både er feil utviklingsretning og ikke til allmennhetens beste. Rapporten forteller om den store utviklingen som har skjedd i kablede teknologier de siste årene, og hvordan disse fremskrittene kan knytte sammen USA på en måte som er bærekraftig, gjennom et nettverk som er raskt, rettferdig, trygt, sikkert og energieffektivt.

“Dagens situasjon skyldes i stor grad frislippet gjennom telekom-loven fra 1996,” sier Schoechle, og fortsetter: “Internett lever ikke opp til sitt potensiale fordi det er blitt kapret av de kommersielle interessene. Næringen har begrenset tilgangen, kvaliteten, innholdet og mediene man kan nå med høyhastighetstilgang. Mens andre land investerer for å sikre borgernes tilgang til en rask og pålitelig informasjonsmotorvei, er amerikanske politikere fanget av trådløsindustrien og dens lobbyister og sover med foten på gasspedalen. ”

Teksten over er en bearbeidet versjon av omtalen i Business Wire, 26. januar 2018.

Jeg tror ikke at rapportens strategiske poeng vil få mange i telekombransjen i Norge til å løfte på øyenbrynene: At kablet bredbånd over kobber og fiber har – og vil ha i all framtid – langt høyere kapasitet enn trådløst, er velkjent og opplagt. Men det er nok mindre kjent for mange politikere og folk utenfor bransjen som lar seg rive med av trådløs-begeistringen.

For meg blir bærekraften det store poenget i rapporten: Tettere utbygging av trådløst gir større eksponering av godt dokumentert biologisk skadelig lavfrekvent pulsing fra mikrobølget stråling – selv om energitettheten, som er det som grenseverdiene ser på, blir lavere fra den enkelte antennen.

Pratet fra Strålevernet såvel som næringen om at “strålingen blir svakere” ved tettere plassering av antenner og ved overgang til høyere frekvenser vitner om grov uforstand eller uvilje mot å se realiteten i øynene og ta ubehagelige valg.

Du finner rapporten på nettet her: https://www.businesswire.com/news/home/20180126005137/en/Wireless-Networks-Fast-Secure-Reliable-Energy-Efficient-Wired
Einar Flydal, 12. februar, 2018

PDF-versjon: EFlydal-20180212-Kablede nettverk er framtida