Virksomhetsrevisjon av Strålevernet – Sesong 1, episode 4

ISO 9000 kvalitetshjulet japansk

ISO 9000-standarder brukes over alt – her har vi “kvalitetshjulet” i japansk versjon

Vi trenger en gjennomgang av Strålevernets arbeid på området elektromagnetiske felt/stråling, helse og miljø. Strålevernets syn på strålevern er for konsekvensrikt til at fagetaten – Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – kan overlates til seg selv, sine egne tradisjoner og vaner.

En viktig metode for å sikre kvalitet på leveransene i organisasjoner av alle slag er å gjennomgå arbeidsprosessene. Initiativ til slike gjennomganger tas gjerne av de som er mottakere av organisasjonens leveranser, eller av øvrige interessenter.

Min tredje anmodning om å få slippe til med en profesjonell virksomhetsrevisjon, datert 25.2.2019, er så langt ubesvart av DSA. Jeg ba derfor Advokatfirmaet Schjødt AS om å følge opp…  Til nå har 686 personer stilt seg bak anmodningen. Slutt deg gjerne til! Det gjør du lenger nede i bloggposten.

Så i påsken gikk brevet fra advokaten. I brevet gjentas anmodningen. Siden DSA tidligere har svart at slik revisjon ikke er nødvendig fordi etaten allerede revideres av flere instanser, ber advokaten om å få oversendt datoer for når kvalitetsrevisjoner sist ble foretatt og av hvem, samt å få utlevert kopi av de kvalitetsrevisjoner som ble foretatt.

En slik gjennomgang omfatter prosessene rundt det som går inn i organisasjonen, hvordan det skaffes, hvordan det bearbeides og verdiøkes, og hvordan produktet leveres ut til mottakerne. Og ikke minst hvordan organisasjonen arbeider med selv å sjekke disse prosessene og forbedre dem og selve produktet kontinuerlig. Virksomhetsrevisjoner foretas med standardiserte prosesser som tilpasses situasjonen. Revisjon etter ISO 9001-standarden er en internasjonalt anerkjent metode. Det er en standard som DSA skulle være interessert i å leve opp til.

Brevet gjør det også klart at DSA ikke har behov for tillatelse fra høyere myndighet for å tillate en slik revisjon. Advokatfirmaet Schjødt skriver også at saken har stor offentlig interesse. Det framgår av at 686 personer så langt har stilt seg bak anmodningen. Så nå er det bare å vente på svar fra DSA.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har følgende motto:

“Vi jobber for deg med åpenhet, kompetanse, profesjonalitet og synlighet.”

Et slikt slagord forplikter. For det er vel ikke bare skuebrød?

Hele korrespondansen med DSA, samt bloggpostene om den, finner du sist i denne bloggposten.

Slutt gjerne opp om anmodningen! Det gjør du ved å tegne deg for et lite bidrag til finansieringen. Beløp blir innkalt etterhvert som det påløper kostnader til revisjonsarbeidet. Innbetalingene går til en konto som disponeres og kontrolleres av en pensjonert bankmann. Regnskapet vil være åpent tilgjengelig. Jeg foreslår at du tegner deg for kr. 200. Per i dag har det tegnet seg 690.

Epost-adresser og navn vil bli behandlet konfidensielt.
Einar Flydal, den 26. april 2019

PDF-av bloggpostene og korrespondansen hittil: Bloggposter og korrespondanse EF-DSA-virksomhetsrevisjon per 20190426