AMS-målerne for retten: status for innsamlingen

Skjermdump-05.11.2019 , 07.37.23

Oppslutningen om innsamlingen har tiltatt for hver dag. Resultatet er fantastisk bra, selv om målet på 3 millioner ikke er nådd. På grunn av tidsfrister vi har, er muligheten for å tegne seg som deltaker for en part på 3 000 kroner til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! er nå stengt, og vi er gått i samtaler om risiko og om videre strategi.

Du kan fortsatt bidra til bevisutvikling og tekniske undersøkelser, men vent like gjerne til fortsettelsen er besluttet…

Status for innsamlingen, etter at mange har kastet seg på i løpet av helgen med bidrag over Bidra.no/ams og direkte til prosjektets konto, er som vist i grafen under:

soffice
02.12.2019 , 10.28.38
Innsamlingen-November 2019.ods - OpenOffice Calc

I alt har vi fått inn 509 707 kroner i kontanter, som er nesten det dobbelte av målet på 300 000. Tilsagn om bidrag på 3 000 kroner eller mer i løpet av tre år utgjør, sammen med det som alt er innbetalt, i alt 2 565 750 kroner, det vil si 85,5% av målet på 3 millioner. Beløpet ble satt så høyt for at det skal gi oss økonomisk sikkerhet så vi kan kjøre vår sak gjennom rettssystemet helt til høyesterett om nødvendig. Vi er altså like i nærheten!

Vi som leder prosjektet sitter dermed igjen med en personlig risiko-eksponering på 434 250 kroner. Vi har i løpet av helgen fått garantier fra en giver for halvparten av dette. Og vi er i kontakt med et par andre om garantier for resten av risikoen.

I løpet av dagen i dag, 2. desember, tar vi beslutningen om hvordan vi går videre.

 

Einar Flydal, den 2. desember 2019

PS. Du lurer kanskje på hvorfor vi stenger av innsamlingen i stedet for å la flere få melde seg på. Det har dels å gjøre med tidsfrister i saker vi jobber med, dels med tekniske og lovmessige sider ved innsamlingen. Kjører vi videre, kan det bli anledning til å støtte økonomisk dersom vi trenger å redusere risikoen eller starte helt andre aktiviteter.